Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Evoluční biologie  

Posted by SomeoneCZ in ,

VlciPo tisíce let se člověk vyvíjel a přitom se také vyvíjely a upevňovaly vzory jeho chování – byl obráběn nástroji evoluce. Jak muži, tak i ženy. A díky tomu víme, jak na ně. Hezká, leč nepřesná představa. Evoluční biologie [9, 10] je jako taková v pořádku. V následujícím textu kritizovaná evoluční biologie odpovídá jejímu populárnímu výkladu ohledně vztahů a svádění – protože tam je chyba (a kdyby jenom jedna;-). Jak později uvidíte, dostaneme se např. i do oblasti etologie a sociologie.


Sobecký gen

Nelze si nevšimnout, jako často vykladači evoluční biologie citují knížku Sobecký gen [11]. S ní se objevily špatné interpretace a to do takové míry, až se uvedení na pravou míru naštěstí objevila i např. v populárně naučné literatuře [12].

Začneme se sobeckostí jako s ústřední motivem knihy. Lidská DNA obsahuje spoustu věcí, o kterých je populární se domnívat, že jsou tam jaksi navíc. Odtud přirovnání k sobeckému genu – když nekóduje bílkoviny, tak se jen tak veze, nemá vztah k organismu. Podle Dawkinse, geny využívají organismus, aby přežily – ne naopak. To sice zodpovědělo množství otázek, ale... On je tam totiž takhle navíc i například kompletní retrovirus ERV-3, který má za úkol zabránit imunitnímu systému matky, aby vypudil plod jako cizí organismus [13, 14, 15]. Bez ERV-3 by se lidé přestali rozmnožovat, aneb DNA není tak sobecká, jak je populárně přijímáno.

Další mylná koncepcí zní, že jeden gen znamená jeden protein a jednu funkci. Dawkins však nikdy netvrdil, že je to právě a jenom takto. Lidský genom obsahuje 34 000 genů, které kódují přes 100 000 proteinů. Myšlenka, kterou média tak zpopularizovala, tedy evidentně neplatí.

Koncem padesátých let dvacátého století James Watson a Francis Clark popsali strukturu a replikaci DNA. To vedlo k představě, že DNA představuje kompletní výrobní postup. Netrvalo dlouho a v lékařské praxi se aplikoval postup vycházejí z této mylné představy. Těhotné ženy v USA začaly užívat thalidomid, který, jak se později ukázalo, způsobuje vrozené vady [17] – výrobní postup vlivem prostředí vyrobil něco jiného, než podle představy měl.

Možný pohled na DNA je, že skutečně jde o výrobní postup, který však podmiňuje kroky výrobního plánu v závislosti na okolí. Problém je, že nám stále chybí něco důležitého – RNA. RNA, která, kromě sebe, reguluje i DNA. V roce 1995 byl publikován nečekaný důkaz ze světa rostlin [16].

Další důležitý objev z roku 2004, tj. téměř třicet let po vydání, jsou polydnaviry [18]. Ač jsou spojovány převážně s vosami, lze předpokládat, že měly důležitou roli v procesu evoluce. Vedou totiž i k vysvětlení toho, co jsem uvedl výše. Například právě zmíněný ERV-3 savci převzali odjinud – nevyvinuli ho, ale asimilovali. Úplně jako Borgové... odpor je marný:-) Nějak nám to ten genocentrický pohled na evoluci komplikuje...

Už vidím další generaci nápojů lásky založenou na polydnavirech, která přijde po feromonech: "Kupte si náš virus – stačí aplikovat a pak jenom kýchnout na tu, kterou chcete" :D

Dawkins ve své knize zavádí termín mem, aby mohl vysvětlit kulturní evoluci analogicky ke genům. Problém je v tom, že v době vzniku knihy nebylo známo vše – např. polydnaviry.

I správný postup vede ke špatným výsledkům, máte-li chybu ve vstupních parametrech. Třeba takovou, že jsou vaše znalosti neúplné. A právě tohle vidím coby jádro chyb aplikace evoluční biologie na mezilidské vztahy. Několik oblíbených, z neznalosti přijímaných chyb rozeberu právě v následujícím textu.


Peacock Theory

Populární chybou je Pickup s jeho Peacock Theory. V podstatě kopírujete například zmíněného páva (peacock). Že by byl na stejném evolučním stupni jako člověk? :-7 Jejich sameček má výrazné vybarvení, kterým láká samičky. A tak například Style v knize The Game doporučuje blýskavé oblečení překypující barvami. Já bych řekl, že vám radí, abyste se oblékli jako idioti bez vkusu, kteří tak hlásají všem zlatokopkám a rajdám: "Hej, jsem snadná kořist, protože když mě využiješ, ještě si budu myslet, jakej nejsem machr.". Ale dám vám ještě jeden námět k zamyšlení, když kopírují jiné živočišné druhy. Kdo má člověku bližší sociální chování? Páv, anebo vlk? Vlk. Tak se někdy podívejte na vlčí pár a peacocking neuvidíte.

Pickup tento postup zdůvodňuje pomocí Handicap Principle [19]. V podstatě tvrdí následující – dokáže-li sameček přežít, pak samičce demonstruje své kvality, protože i přes svůj handicap dokáže jak ulovit kořist, tak se jí nestát.

Řečeno jazykem diplomatů, v následujícím textu uvedu příklady, které vrhají stín pochybností na použití Teorie handicapu Pickupem. Pokud by si někdo chtěl prostudovat náklady na signály a jejich vztah ke kvalitě genů, může začít například s [20].

Začněme se schopností ulovit kořist. Čím se takový páv vlastně živí? No, třeba již zmíněné vlky nejspíš lovit nebude. Bude to něco menšího. Třeba hmyz, kořínky, zrní, atd. Jeho vybarvení tedy asi až takový problém nebude... Ale ono je to logické, kdyby totiž jeho vybarvení mělo na svědomí příliš nízkou úspěšnost v lovu, tito "nadějní" jedinci by nepřežili, a tedy ani nepředali své geny.

A teď schopnost nestát se kořistí. Kde žije páv? Buď ho potkáte někde v zahradě, či zoo, kde se o něj starají. Tento scénář z pochopitelných důvodů vynecháme, protože buď k němu dravec nemůže, anebo by stejně neměl šanci. Myslíte si snad, že by se dokázal ubránit psu, který se ho rozhodl ulovit? Možná čivavě;-) A co ve volné přírodě? Žádný divoce žijící predátor, jako např. vlk, se nesnaží ulovit veškerou zvěř, na kterou narazí. Otázka jeho přežití je tedy do rozhodující míry dána podmínkami, za kterých se s predátorem setká – a že se setkají. Vybarvení páva zvyšuje pravděpodobnost, že si ho predátor všimne, ale nezaručuje, že ho také bude chtít ulovit, jakmile si ho všimne.

Páv se brání drastickou změnou vzhledu a pronikavým zvukem. Pokouší se útočníka zastrašit. A pak přišel hladový predátor...

Páv na výrazné vybarvení láká samičky, brání se jím a na jeho kořist to vliv nemá – tak jaký v tom vidíte handicap? Stejně jako sobecký, tak i handicap představuje slovo, které mají lidé asociováno s jiným významem, než jaký mají v použitých souvislostech – lidi to prostě mate. Jedním z příkladů handicapu je totiž například i humor – tím přece také dáváte najevo své kvality;-) No, pojmenování se jim v těhle případech moc nepovedlo.

Všimněte si ještě jedné nezanedbatelné zajímavosti. Člověk i vlk, oba jsou predátoři. A jejich samečci a samičky se neliší svým vybarvením. Ve smyslu výchozích předpokladů Pickupu se tedy pomocí Peacock Theory pasujete do role kořisti. Vzpomínáte si, co jsem napsal hned úvodem, co budete svým vzezřením hlásat svému okolí?

Chcete-li však být jednou schopni domyslet důsledky toho, co jsem tu právě uvedl, musíte dokázat překousnout následující fakt – i pro ženu nemusíte být nic víc než jen její sexuální pomůcka pro jednu noc. I když to pro vás mohl být jinak příjemný zážitek, mohli jste být uloveni a použiti.

Krátce to mohu shrnout větou, jejíž obsah už ženy tolikrát použily ke svému prospěchu: "Zahraj to na jeho ego a udělá cokoliv budeš chtít".


Šperky

Jestli jste nad předchozím textem přemýšleli, mohli jste dojít ke dvěma závěrům:

 1. Pickup sčítal jablka a hrušky, aby mu vyšel angrešt.
 2. Jak chci vysvětlit např. ženu, která se ozdobí šperky, když to dělá i slečna Správná?

Vzhled ženy se podílí na její celkové schopnosti udržet si zájem muže – tj. toho, kterého už má, nebo toho, kterého chce získat. Vylepšení vzhledu, např. že nám netloustne, šperky, ale i oblečení je způsob, jakým nám signalizuje, co od ní můžeme očekávat. Tohle pochopitelně platí pro obě pohlaví.

Po určitých možnostech, možných v dámské společnosti, prahnoucí řidič kamionu se zajisté dovtípí, čeho se může dočkat od u silnice postávající majitelky minisukně a kozaček a čeho od upravené ženy v elegantním kostýmku, kterou viděl přecházet silnici v centru města. Obě ženy své oblečení nezvolily náhodně, ale s určitým cílem.

Stejně tak podle oblečení dokáže žena v baru předem odhadnout, od koho může co čekat a co si k němu může dovolit. Záleží, koho chce a co s ním chce provést. Zda chce dlouhodobý vztah s gentlemanem, nebo zda chce využít nějakého namyšleného naivu. Jak opět vidíte, predátor se nezapře.


Alfa

Dalším oblíbeným termínem, který se dočkal mylného výkladu, je alfa. A kupodivu, zase hlavně ze strany Pickupu*. V jejich pojetí je alfa svůdce rozsévající své sémě, ženy ho chtějí, a proto s ním mají sex. Že sex za účelem zplození potomků je napínavé dobrodružství a že beta je zaopatřovatel, kterého mají na zajištění výživy a výchovy potomků. Klidně se dozvíte i to, že bety plánovaně zavedly obchod, peníze a náboženskou propagandu, aby si zajistili své ženy před atraktivnějšími alfa samci, kterým by jejich ženy jinak daly přednost. Co se právě stalo? Setkali jsme s krátkou ukázkou manipulativní techniky používající emotivních výrazů namísto logiky a konfrontace s fakty. V rozporu s realitou, emotivní kontext Pickupu klasifikuje muže ve vztahu jako podřadného vůči nezadanému pickuperovi. Na rovinu se to pochopitelně nedozvíme, protože je to evidentní nesmysl.

*Pickup není jediný, kdo neví, jak je to doopravdy. Ale ještě jsem neviděl jiný přístup, který by ho trumfnul co do počtu chyb pojetí alfy.

Vezmeme to odzadu. Pickupeři divte se, ženy dokáží poznat, když jde někomu o dlouhodobý vztah. A co je zajímavé, muž tím neztrácí na své přitažlivosti. Zato, když žena pozná, že si jím může být jistá, její zájem začne klesat. Například, hned od začátku jí zamilovaně vykládá, jaký spolu budou mít dlouhodobý vztah. Shodneme se na tom, že úspěšný jedinec by takovou taktiku nevolil. Všimněte si však v rozdílu – Pickup nám emotivním kontextem podsouvá dlouhodobý vztah jako proces degradující alfu na betu, což, jak ukáži dále, je špatně.

Kdo se někdy vážně zabýval organizací skupin s hierarchií, ví, že se také používá termín omega pro jedince, který stojí úplně vespod. Beta je tedy na tom relativně dobře, jako druhý nejvýznamnější. Buď je to sesazený alfa, nebo potencionální alfa. Není bez zajímavosti, že omega může mít větší fyzické rozměry než alfa. Je tedy zřejmé, že do hry vstupuje i inteligence a sociální chování [98]. Není tedy možné se postříkat zázračnou vodičkou a myslet si, že z vás udělá alfu. Tedy myslet si to samozřejmě můžete, ale ta implikace neodpovídá realitě.

Alfa získává svou vůdčí pozici, protože je schopný řešit existenční problémy celé skupiny – tj. má odpovídající inteligenci, dostatek zkušeností a správné sociální chování. Skutečnou alfou se tedy nelze stát, pokud budete ignorovat své okolí. Dokáže-li řešit existenční problémy celé skupiny, jeho snahou je tedy bude i zabezpečení jeho potomků – stará se o ně.

Pickup českých webů se zaštituje nedoloženým tvrzením, že až jedna třetina dětí narozených v manželství má jiného otce než manžela. Tohle číslo by jim nahrávalo. Ale například časopis Cosmopolitan provedl dotazníkový průzkum o nevěře a výsledkem bylo: "Slušné holky nejsou nevěrné" [2]. Dáme-li to dohromady s četností umělých oplodnění, je jasné, jak jdou závěry Pickupu a Cosmopolitanu proti sobě. On totiž závěr z jakéhokoliv průzkumu je poplatný vstupním parametrům a vyhodnocení: koho jste se ptali, jak jste se ho ptali a jak jste získané údaje interpretovali, včetně faktu, že ne každý musel odpovídat pravdivě. U Cosmopolitanu bychom se mohli ptát, jak interpretovali odpověď "Nepamatuji se" a u Pickupu, kde vzali své tvrzení. Ale s trochou trpělivosti lze nalézt jiné, ovšem již řádně doložené, tvrzení o třetině dětí narozených v manželství. V jeho v původní, neupravené podobě je k dispozici na demografickém portálu [21]: "Pravděpodobně je tak většina neformálních soužití legalizována krátce před narozením dítěte, proto se stále téměř třetina dětí rodí do osmi měsíců po sňatku". Ona totiž v celé zprávě žádná jiná, v manželství narozená, třetina není a přitom zpráva pokrývá roky 1950 až 2005. Buď si to vycucali z prstu, nebo provedli chybný průzkum, jehož výsledky jsou jasně zatíženy chybou, anebo se jedná o překroucenou demografickou zprávu, která ovšem ve své původní verzi říká něco jiného.

Lidé jsou sociální, agresivní tvorové, kteří jsou však nuceni spolupracovat v zájmu přežití. Hierarchie je nástroj k přežití. Řešení každodenních problémů spotřebovává vaši energii. Přidáte-li k tomu agresivitu a strach jako nástroje k udržení si svého postavení, výdej energie se prudce zvýší. Například, můžete se snažit u každé ze strachu o vaši reputaci – tj. že ve vaší skupině přijdete o postavení. Proto se musíte naučit kompromisu – musíte se naučit, že nelze vždy vyhrát, jinak si neudržíte dostatek energie. Pokud se totiž snažíte vyhrát za každou cenu, začnou se u vás v důsledku projevovat známky neurotického chování [22, 23, 24]. Už víte, proč by se vám měl rozeznít varovný signál, jakmile slyšíte, že ti nejlepší uspějí u každé?

Existuje ještě jeden důvod, proč lidé považují takto zkreslený pohled na alfu za správný. Jsou jím naši mazlíčci, psi domácí. Co jsem popsal výše by platilo například pro vlčí smečku, která je v otázce přežití odkázaná sama na sebe. Proto její alfa musí být schopný řešit existenční problémy. Ale lidé chovají domestikované psy, kteří nepotřebují vůdce, protože jejich přežití závisí na člověku, který se o ně stará [25]. Proto se jejich vůdcem často stává ten nejsilnější, který by jim za jiných podmínek nedokázal zajistit přežití – nemá ty nejkvalitnější geny.


Telenovela

Vzpomeňte si na exteligenci [1]. Máte ženu, která s napětím sleduje jihoamerické telenovely, aby věděla, jak dopadne Rodrigo v souboji o Emanuelu a rodinné bohatství, o něž soupeří s jeho zlým dvojčetem Christobalem. V okamžiku, kdy se dotyčná začne chovat jako z telenovely, můžete se jít s celou evoluční biologií klouzat. Připomínám, že exteligence nepůsobí výhradně ve formě jihoamerických telenovel, ale najdeme ji i jako tvrzení lidí, kteří vám řeknou: "Když se někdo snaží získat vaši slečnu, sama ho odmítne, má-li o vás kladný zájem a je-li loajální.". Poslušni tisíců let vývoje by jste však s konkurentem chtěli vybílit podnik. Nu což, i tak se někteří chovají.


Nevěra

Když se muž/žena ocitne v příhodné pozici k početí potomků s někým, kdo se zdá být nositelem vhodných genů, podle evoluce by vždy mělo dojít na sex. Ale protože se v naší kultuře vyskytují jedinci, kteří nejsou pro nevěru, evoluce jde stranou. Civilizace má navrch.

Mimochodem, ono by to také znamenalo nechráněný sex s neznámým člověkem... STD;-)

Jak je to tedy správně s nevěrou podle evoluce? U některých živočichů, např. lidí, se vyvinulo monogamní chování, protože rodiče tak mohou sehnat více zdrojů, a tím lépe zajistit přežití nejen svým potomkům, ale i sobě. Úspěšná smečka přežije – a dvojici lze vnímat jako smečku o dvou členech. Ale, k tomu se snad ani nemusíme uchylovat, když tolik lidí má dvě babičky a dva dědečky;-)

Někteří by mohli začít mlžit s rozdílem mezi sociální a sexuální monogamií. Sociální připouští pohlavní styk i s jiným, než se stálým partnerem. Takto však musí smýšlet oba partneři na základě své svobodné vůle. A také nezapomínejte, že se bavíme o lidech, zejména o západní civilizaci. Ačkoliv existují takové páry, není jich většina. Pro většinu lidí vedou k nejistotě a žárlivosti, které mají za následek rozpad vztahu [26, 27, 28]. Sociálně a sexuálně monogamní vztahy tyto problémy omezují a jsou díky tomu stabilnější [28, 29].

Lidé spolu obvykle vstupují do vztahu s předpokladem sexuální monogamie. V takovém případě, pokud jeden z partnerů zahne, velmi dobře ví, že porušuje pravidla, na kterých se spolu dohodli. Racionálně uvažující podvedený partner už nikdy nemůže druhému partnerovi stoprocentně věřit. A k čemu vlastně došlo? Oba dva, ač z jiných důvodů, se začali méně spoléhat na jejich vztah. U podvedeného můžeme očekávat, že se přestane tolik spoléhat na podvádějícího, zatímco u podvádějícího můžeme očekávat snahu o utajení a získání jiného partnera. V obou případech dochází k výdajům energie, kterou mohli využít k budování společné, světlé budoucnosti. V sexuálně monogamním vztahu z přání obou partnerů by k této ztrátě nedošlo. Je to stále o tom samém – čím lépe fungující smečka, tím jsou větší šance na přežití. A to je zároveň i důvod, proč se podvědomě bojíte odmítnutí. Aneb, i kdyby chtěl někdo zpochybnit předchozí citace, stále ještě by musel vyvrátit tuto sekvenci událostí.

A vidíte, jak se to hezky doplňuje s popisem alfy ze skutečného světa? Toho alfy, kterého dlouhodobý, byť i sexuálně monogamní, vztah nedegraduje.

Pickup svádí sexuálně monogamní svazky na diktát kostela. Jak však vidíme, Pickup se plete a kostel jen využil vlastnost, kterou evoluce prokázala jako užitečnou. Někteří dokonce vypadají, jako by ani nebyli schopní pochopit, že sexuálně monogamní člověk může mít za život několik partnerů – avšak postupně, ne současně.

Obecně existují dva důvody, proč člověk vyhledává více partnerů současně:

 1. je to otázka jeho smýšlení

  1. nemusí být loajální
  2. může být pro volnou lásku – na obě strany
  3. vliv prostředí
  4. ego

 2. problémy v současném vztahu

  1. žádný nemá, protože má problém s udržením dlouhodobého vtahu – pocit frustrace, někdy se jedná o pomstu – když mě nechcete, budu se k vám chovat jako k děvkám; příčinou může být už špatný výběr partnera pro vztah

  2. jeho zájem o partnera se ocitl pod nulou, např. kvůli špatnému výběru, přijde mu snazší si najít někoho dalšího, než si projít problémy spojenými s rozchodem

  3. zájem jeho partnera o něj je pod nulou a to se pochopitelně odráží na partnerově chování vůči němu – důvodem je opět nespokojenost ve vztahu

Pokud vám někdo z kultury, kde je obvyklá monogamie, začne vykládat o více partnerech najednou, věnujte pozornost tomu, jak je na tom s dlouhodobým vztahem. Někteří lidé nejsou spolu kvůli oboustrannému kladnému zájmu, ale protože je to pro ně takhle pohodlnější, jistější, zažitější... ač jejich smečka nefunguje nejlépe, ještě stále jim poskytuje výhody, o které nechtějí přijít. A pak jim začne něco scházet...

Evoluce jako viník promiskuity

Někteří lidé provozují nevěru a polygamní vztahy. Takže se objevila úvaha, jestli to náhodou není obvyklé lidské chování, jestli to není něco co tajně dřímá v každém z nás a že nemá smysl s tím bojovat, protože se to v nás stejně jednou probudí. Prostě jestli monogamie u lidí není jenom nátěr civilizace. Takže stručně: ne, není. A správnost tohoto závěru lze jak usoudit z pozorování, tak ho lze doložit vědeckým výzkumem.

Už dříve jsem poukazoval na to, že nelze jen tak extrapolovat chování zvířat na lidi. Takže se v dalším textu bavíme o lidech. Ne o savcích obecně, kde by polygamie byla skutečně obvyklá.

Když jeden z partnerů podvede druhého, tak se to pochopitelně podvedenému nebude líbit. Proč? Proč se tak vzrušuje, když je to podle evoluce normální? Přece když je to podle evoluce normální, tak by to měla být běžná činnost a podvedenému by to bylo jedno. Jenže ono mu to jedno není. Místo se chová tak, jako kdyby si lidé vlivem evoluce osvojili monogamní chování.

Další příklad sporem: kdyby byla polygamie obvyklou strategií lidí, měli bychom velký podíl nemanželských dětí. U 1600 mužů o 40 příjmeních, včetně korelace obměny příjmení vlivem let, byl proveden test chromozomu Y [148, 149]. Čím menší by byla korelace příjmení a testu chromozomem, tím větší by byl počet nemanželských dětí. Jenomže nemanželských dětí byly pouhé 4%.

Z podílu nemanželských dětí sice nelze odvodit celkový počet souloží, jenže kdyby mimo-partnerským souložím docházelo běžně, číslo by bylo podstatně větší. Když by se žena snažila o potomka, nesnažila by se preferovat svého sociálně monogamního partnera. A její sociálně monogamní partner by nic nenamítal, protože on by si zase plodil s jinými ženami. Ale namísto toho je u ženy obvyklé, že chce mít dítě se svým partnerem. Kromě zamilovanosti je motivem i zajištění zdrojů a stability skupiny – viz [26, 27, 28, 29].

Asi těžko popřít, že se člověk stal na naší planetě dominantním druhem. Ačkoliv je faktorů vícero, bezesporu mezi ně patří i nutnost zajistit si dostatek zdrojů. A tady můžeme hledat podíl, kterým přispěla monogamie.

Člověk přijal sériovou sexuální monogamii jako výhodnější než polygamii. Že např. z příčin popsaných v předchozí sekci dojde k nevěře, to na tom nic nemění.

Ačkoliv už se nejedná o lidi, zajímavý byl i test na broucích. Jde o to, že u brouků můžeme v krátkém čase dosáhnout několika generací a sledovat, jak se např. předmět experimentu projeví na jejich vhodnosti k přežití. A takhle byl i proveden test [150, 151], který měl původně potvrdit výhody nevěry samic jako strategie ke zplození nejlepších potomků (tj. s lepší životaschopností než potomci monogamních samic). Ukázal se pravý opak.


Rozvodovost a nevěra

V roce 2008 bylo v ČR podáno 31 300 žádostí o rozvod (65% na žádost ženy). Úhrnná rozvodovost dosáhla 49,6% s průměrnou délkou manželství 12,3 roku. U konkrétně definovaných příčin rozvodu dosáhla nevěra 1 442 případů kvůli nevěře muže a 921 případů kvůli nevěře ženy. Viz [152].

Kdybychom měli k dispozici pouze četnost žádostí z důvodu o nevěru, takhle malé číslo bychom si mohli vyložit dvěma způsoby. Buď že je nevěra normální a tudíž vadí jenom malému množství lidí. Anebo že je to naopak. Druhá varianta je správně – stačí přihlédnout k výše uvedeným faktům, jak lidé přijali sériovou sexuální monogamii.

Z pohledu evoluce se můžeme dopracovat k zajímavým úvahám, jakmile se začneme ptát, co způsobilo tak vysokou rozvodovost, když nevěra má tak malý podíl.

Na první místě uvážíme možnost, že se alespoň jednomu vztah prostě omrzí a ztratí tak motivaci vztah udržovat, když už to pro něj nemá žádné jiné výhody. Anebo může být důvodem např. alkoholismus, gamblerství, nebo jiná závislost. Ale uvažujme dál, mimo takto zjevné důvody.

Každý pár čas od času řeší nějaký problém. Řekněme, že existuje nějaká míra frustrace z řešení problémů, od kdy se začne uvažovat o rozvodu a nějaká další míra, od kdy k rozvodu dojde. Postupem času se společnost stala tolerantnější k rozvodům. Je to vliv životního prostředí, který snížil ony hranice frustrace potřebné k rozvodu. Místo toho, aby se víc snažili zůstat spolu, prostě je pro ně jednodušší se rozvést.

ČR je silně ateistickou zemí, ve které došlo k pádu komunismu. Lidé jako biologický druh často vykazují potřebu v něco věřit, a v ČR to právě Bůh moc není. Takže se jejich potřeba v-něco-věřících musí uspokojit jinde. A pád komunismu umožnil šarlatánům oficiální rozvoj živností jako jsou nejen kartářky, jasnovidci, astrologové [88], léčitelé, ale zároveň i poradci pro vztahy (ne že by se tomu dříve uvedení vyhýbali). Více lidí tak začalo o svůj vztah pečovat způsobem, který logicky vede k jeho zničení.

Z pohledu evoluce je zajímavé, že v lidském mozku se vyvinula centra, které umožňují věřit nadpřirozeným věcem [141] – šarlatánům (třeba že vám Casanova poradí ze záhrobí:-).

Dále, došlo k rozvoji Internetu a zvýšení jeho dostupnosti. Resp. už nemusíte chodit za šarlatánem, aby si na vás okolí ukazovalo, že jste cvok. Můžete si od něj nechat vrtat do života v pohodlí domova. Co vidím jako nejnebezpečnější, je možnost, svěřit se do rukou pseudoodborníka, který kašle na vědeckou evidenci, tj. objektivní důkazy, tématu nerozumí, jeho sdělení obsahují chyby, logické klamy a vágní tvrzení. Aby mu uvěřili, hodně lidem stačí, aby vystupoval jako autorita [103]. Nedejbože, když navíc používá manipulativní techniky, aby svoje rady prodal.

Představme se modelovou situaci o následcích hádky v páru. On si udělá nějakou akci s kamarádem, jí se to nebude líbit. Trochu se doma rafnou a protože se mají rádi, tak o tom budou přemýšlet, co všechno byla jejich zbytečná chyba. A on (nebo klidně i ona) jak si tak není jistý, tak se podívá na Internet, jestli by mu nějaký specialista neporadil. Najde stránky pseudoodborníka, v dobré víře se zeptá, nechá si poradit a už má otevřenou cestu dokořán k maléru. Klidně se tak může dozvědět např. to, že její reakce byla varování, že by mu jeho drahá mohla být brzo nevěrná (manipulace injektováním strachu), ale že mu odborník poradí, dokud je čas. Pseudoodborník mu pochopitelně poradí nějaký nesmysl, který vztah poškodí. A jestli se jeho radami nepřestane řídit včas, manželství skončí rozvodem.

Tohle je nebezpečnější než vliv výše zmíněné telenovely, protože to pro poškozované a neinformovanou veřejnost vypadá, jako když snaží vztah zachránit.

Evoluční výhodu získávají ti, kteří si uvědomí, že jejich životní prostředí je jim nebezpečné i některými radami, které jim nabízí, a naučí se je včas rozpoznat.


Stephen Hawking

Znáte Stephena Hawkinga? Podle evoluce by ho skupina nenechala přežít první zimu – pokud ovšem nepřistoupíme na zjednodušující podmínku, že pár posledních let je významnějších, než ty uplynulé tisíce.

Jeho přežití je v souladu s cílem druhu – přežít. Je jasné, že lidstvo nepřežije, zůstane-li pouze na Zemi. A práce Stephena Hawkinga je v tomto směru přínosná. Ale i tak – někdo se musel rozhodnout navzdory dosavadním zkušenostem, že stojí za to živit i ty jedince, kteří by si sami nedokázali obstarat potravu. Rozum, který stvořil civilizaci, má navrch před instinkty. Zkouška Gom-džabbárem? [4]


Další mýty evoluční biologie

Existuje dost lidí, pro které je evoluce soustem, které by nejraději nespolkli. Ukázkovým příkladem jsou kreacionisté, kterým evoluce úspěšně bourá představu o Božím záměru [155]. Takže zlaté pravidlo pro vyhodnocení toho, co čtete: podívejte se, z jakých zdrojů článek čerpá. Je-li zdrojem obhajovaných tvrzení nějaký pseudovědátor, není logické brát článek za pravdivý. Je-li jím věřící, lze logicky předpokládat střet zájmů mezi jeho vírou a fakty, které jí nevyhovují.

Pokud zdroj nějakého tvrzení o evoluční biologie neudává zdroj informací, zkuste ho prověřit alespoň na základní nesmysly. Např. že evoluce má nějaký záměr – připisovat jí nějaký záměr je právě rysem kreacionismu. Nebo je např. nesmysl tvrzení, že člověk dokázal evoluci předběhnout. Evoluce je změna frekvence genů v populaci, takže uvedený nesmysl je nesmyslem už čistě z principu tvrzení.

Nicméně, už samotná absence zdrojů, zejména jsou-li odhalovány zásadní informace, je varovným znamením, že by bylo lépe brát prezentované informace s nemalou rezervou.

Okolí dává přežít těm, kteří mu vyhovují,
a ti ho zase pro změnu mění.

This entry was posted on Wednesday, February 13, 2008 at 3:14 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

71 komentářů

Zdarec, článek je dobrej, ale co ty čísla? Mají někam linkovat nebo něco? To jsem teda nepochopil..

February 15, 2008 at 4:28 PM

Čau a díky za ocenění. Čísla vedou na seznam použité literatury - je přístupná přes obsah.

February 15, 2008 at 5:30 PM

Od Nezkuseny:
Diky za pekny clanek.
Ad Pickup: Koupil jsem si knihu The Game a musim rict, ze je mi z ni na bliti. Zatim jsem ji teda docetl jen do pulky. Ale prijde mi to jako "navod", jak dostat co nejrychlejs zenskou do postele. A zenska, ktera ti da hned je akorat tak kurva, ktera si sama sebe nevazi.

February 15, 2008 at 10:39 PM

Díky.

To se Ti nezdá, Pickup je o tom, jak ji co nejrychleji "dostat do postele". Konečně, proč je FC nejvyšší hodnocení? ;-)

Bohužel se většinou nikdo neptá, koho do té příslovečné postele dostaneš.

February 16, 2008 at 2:31 PM

Jinak k těm nemanželskejm dětem, někde jsem četl, že na tohle dělali test v anglii, kde zjišťovali jestli je otec opravdu otec, a vyšlo jim že každý šestý dítě má za otce někoho jinýho, což odpovídá asi 16 procentům, nicméně zdroj už jsem nedoledal, takže je to zase jenom jedna bába povídala, každopádně mě to tehdy dost překvapilo, zdálo se mi hodně :P

February 16, 2008 at 2:36 PM

Se statistikou se dají dělat lecjaká kouzla. A začíná to už sběrem dat. Kdo viděl "Jistě, pane premiére", když dělali průzkum veřejného mínění ohledně zavedení branné povinnosti... :-)

February 17, 2008 at 7:19 PM

Zavítal jsem na tyto stránky přes odkaz generalissima, který uvedl na pickup.cz. Nechci být moc rozvláčný, ale i tak doufám, že můj komentář bude na dostatečně "vysoké" úrovni a dočká se schválení :D.

Naprosto nechápu napadení genocentrické evoluční teorie v úvodu článku (nevidím souvislost se zbytkem) a tudíž na to nebudu ani reagovat. Pouze poznamenám, že se mýlíš (asimilace cizí DNA jakožto i kooperace genů je, v tebou citovaném Sobeckém genu, hezky vysvětlena).

Ad Peacocking
Jedná se o název, který má výstižně demonstrovat, o co jde. Neznamená to, že výrazné zbarvení samečka v přírodě má pouze páv a nikdo jiný. Přece víš, že kosi, hadi, medvědi, tučňáci, lvi a další mají odlišné zabarvení samců a samic.
Píšeš, že vlci jsou sociálnější než pávi. Jaký to má vztah k lidem, žijeme snad ve smečkách?
Tvrzením, že člověk a vlk jsou predátoři a tudíž všechny ostatní vlastnosti mají totožné, jsi mi připomněl Policejní akademii od Izera "Máš akvárko?" "Ano" "Tak jseš buzerant".

Ad alfa
Zase jsi to moc nepochopil. Pickup říká "Chlapi, vzpamatujte se, nechtějte od ženy vztah, kterou neznáte.".
Rozumím tomu, že jsi chtěl napasovat lidi na vlky, ale bohužel se ti to nevede. Lidi nejsou vlci, naše uspořádání se spíše blíží labutím, z toho vycházej a docvakne ti to. Pokud by to bylo podle tebe, tak by v jedné sociální skupině nemohlo existovat více alf, což by značně zkomplikovalo fungování globální ekonomiky. I když možná jednou budeme mít ředitele zeměkoule :D.

Ad nevěra
Proč by muselo vždycky docházet k sexuálnímu styku? To má být důkaz, o který se opíráš při svém vyvracení? Existuje přece něco jako období říje. STD, to snad ne, tím chceš říct, že nízká přítomnost STD je důkazem, že myšlenka alfa samce nefunguje? Sám si následně vyvracíš tvrzení tím, že píšeš o úloze sociálního statusu, názorů, morálky atd. (to vše spadá do determinace alfa samce)

Shrnutí
V celém tvém článku chybí zásadní idea. Člověk, jako jediný organismus, uvažuje nad svou budoucností (myslím tím důchod, dovolenou atd.). Za to holt může frontální lalok a proto tvá srovnání se zvířaty se mohou vztahovat pouze k pudům nikoliv k vědomím rozhodnutím. Ty, bohužel, ve své kritice mícháš tyto věci dohromady.

Malá noticka
Zdůvodnění nevěry na pár odrážek v seznamu (se kterými víceméně souhlasím) mi přijde značně arogantní. Nikdo zatím nepřišel na to, jak objektivně změřit spokojenost člověka (rozuměj štěstí člověka). Proto přece takto nemůžeš shrnout jeho motivy (buď udělej nekonečný seznam nebo se do něj vůbec nepouštej ;) ).

March 2, 2008 at 12:10 AM

Proč by se neměl dočkat schválení? Napsal jsi, proč nesouhlasíš.

Článek nenapadá evoluční biologii, ale kritizuje její mylný výklad a vykladače něčeho, co nikdy nebylo řečeno. A také ukazuje na fakt, že např. zrovna Sobecký gen už má cca 30 let zpoždění za současným stavem výzkumu, který ukázal, že ne ve všem měl tehdy Dawkins pravdu. Příkladem - pikantní je, že znalost, že DNA nebude jediná, co určuje výsledek, už byla známa před vznikem knihy - Stockard, Conklin: soli lithia a kyklopie. Asimilaci jsem použil u polydnavirů, které byly objeveny téměř 30 let po vydání knihy. Pokud Dawkins nepoužil stroj času, nemohl o nich psát. Snad ještě, kdyby si ho Borgové spletli se Zeframem Cochranem a irelevantně se u toho zakecali.... :D (StarTrek: První kontakt)

Pokud to ovšem někdo chápe tak, že dělám z Dawkinse blbce, plete se. Co předvádím, je chování vhodné pro vědecký výzkum, viz budoucí článek "Analytičtí modeláři" - zatím viz vědecká metoda.

Že je někde něco hezky vysvětleno, to je argument pro pseudovědu, ale ne pro vědu. Svého času bylo takhle hezky vysvětleno, že Slunce obíhá okolo Země;-)


Ad Peacocking

Nikde nepíšu, že výrazné zabarvení má pouze páv. V původní verzi dokonce figurovali i kachny a kačeři. Ale když použili páva, tak jsem nakonec nechal jenom páva. Dovolil jsem si předpoklad, že se domnívali, že vědí, co dělají, když použili v názvu Peacock.

Jak výrazně se liší zabarvením medvěd a medvědice? Kromě toho už pleteš dohromady predátory a jejich kořist. A konkrétně tenhle přístup kritizuji - Pickup u svého výkladu plete dohromady několik různých živočišných druhů, jako by šlo o jeden.

Nepíšu, že vlci jsou sociálnější než pávi, ale že v porovnání s pávem je sociální chování vlků bližší lidskému. Podle srovnání genetických vzorků byl prvním psem západosibiřský šedý vlk. A proč např. kur domácí i po tolika letech není lidmi vnímán stejně jako pes domácí? Náhoda to zřejmě nebude...;-)

Kde v článku píšu, že člověk a vlk mají všechny vlastnosti stejné, protože jsou predátoři? Nikde. Vždyť já dokonce tenhle přístup kritizuji!


Ad Alfa

Zkontroluj si vlastní slovník např. na pickup.cz. Píše se tam to, co je uvedeno v článku: „dominantní muž, autorita, vůdce skupiny, nezajímá ho názor okolí“.

"Pokud tedy někdo hned ze začátku říká, že chce LTR, tak se okamžitě staví do pozice bety a ženy toto vycítí. Je to cesta do pekel." Jak jsi sám poznal, citoval jsem právě Tebe.

Mimochodem, "Chlapi, vzpamatujte se, nechtějte od ženy vztah, kterou neznáte." je pěkná blbost. Kolik fungujících vztahů už začalo tím, že někdo oslovil neznámou ženu na ulici, protože chtěl vztah? ;-)

Dalším potvrzuješ článek - PU hned tak někdo netrumfne co do počtu chyb v pojetí alfy. Rád bych viděl peer-reviewed study dokazující, že sociální chování lidí je řadí blíže k labutím, než k vlkům, Už jenom předchozí příklady to vyvrací. Jenom doufám, že jsi spolu s ředitelem zeměkoule zaznamenal i současnou existenci několika různých smeček na téhle planetě, jejichž teritoria sousedí.


Ad nevěra

Proč by muselo vždycky docházet k sexuálnímu styku? No, to se právě ptám a docházím k závěru, že k němu vždy nedojde. Srovnej si to se svým výkladem evoluční biologie: "Jak už víme, alfa je ten, který ženy přitahuje. Chtějí s ním souložit, protože ví, že má znaky, které značí kvalitní geny." Být alfou samo o sobě nestačí – třeba když je loajální vůči jinému. A jestli s ním souloží kvůli genům, tak bude chtít potomky => tj. nechráněný sex.

Nj, sám jsi jedna z příčin vzniku tohoto článku:-) Ale zcela vážně - díky za komentář, ať už moje reakce na něj vypadají jakkoliv.

Ano, doba říje existuje - ovšem lidé také provozují sex nejen pro zplození potomků, ale drtivou většinou pro své vlastní potěšení. S STD (pohlavní choroby) chci říci, že rozumně uvažující jedinec, který se dokáže ovládat, nejprve popřemýšlí, jaké je riziko nakažení. O důkazu, že STD jakkoliv vyvrací myšlenku alfy tam není ani ň. Zato hned v úvodu odpovědi jsem napsal, že se najdou i vykladači něčeho, co vůbec nebylo řečeno;-) Obávám se, že tedy ani zde sám sebe nepopírám...


Ad Shrnutí

Jedna zásadní idea je napsaná tučně úplně na konci. Druhá, že najsou tací, kteří vykládájí o vztazích v rámci evoluční biologie, aniž by rozuměli tomu, o čem mluví. Článek uvádí konkrétní důkazy ve formě rozboru některých pseudovýkladů.

Tvoje premisa, jak srovnávám lidi a zvířata, je opravdu vedle. Co přisuzuješ mě, dělá sám Pickup a já ho zde za to kritizuji. Malá, neironicky miněná rada - nespěchej příště tak rychle na kritiku, protože nesdílím Tvé nadšení pro Pickup. Poznamenávám, že z dost dobrých důvodů.


Ad Malá noticka

Jenom tenhle článek má přes dvacet referencí a jak jsi si mohl všimnout, odkazuji autory píšící do prestižních impaktovaných časopisů. Uvádím, že obecně existují dva důvody. Použitá operace zobecnění je naprosto legální - viz například závěr článku "Svádění je hra".

Že zatím ještě někdo na něco nepřišel, tedy že nikdo to něco ani nevyvrátil, to je opět pseudovědecký argument - ne vědecký. Ten kdyby platil, tak nic nemohlo vzniknout, protože to předtím ještě nikdo nedokázal.

Nikde neměřím štěstí člověka. Zabývám se zájmem žen o udržení si vztahu - počkej si na další článek v řadě, který přijde po "Svádění je hra".

March 3, 2008 at 11:43 AM

Obecně
Omlouvám se, že jsem ten článek nepochopil, měl jsem dojem, že napadáš genocentrismus jako takový. Jsem trdlo :).
Celou tvou reakcí se nesou akademické požadavky na odkazy, přiznávám se, že jsem v této oblasti spíše street-smart (přečetl jsem si o tom pouze pár knih a zbytek si domyslel). Na druhou stranu píši pouze jasné věci a nebudu dohledávat odkazy, že tráva je zelená a nebe modré. Většina z nás, smrtelníků s nedostatkem času, použije selský rozum, místo toho, aby se přeli o jasné věci.
Jinak Star Trek nesleduji, nebaví mě, takže odkazy na něj (ač zajisté relevantní) mi moc neřeknou.
Také jsem si dovolil odpustit si reakce na osobní inzultace a budu se snažit diskuzi držet věcnou.
Co jsem tak pochopil, jsi skalním odpůrcem pickupu. U toho bych se rád zastavil. Pickup není věda, je to galimatiáš poznatků z různých vědních oborů, které se různí lidé více či méně úspěšně snaží aplikovat na balení holek. Tvůj web se zabývá stejným tématem, pouze říkáš, že to pickup není. Pickup není unifikovaný, má mnoho směrů, se kterými někteří pickupeři souhlasí, jiní zase ne a vyznávají jiný přístup.
Hlásáš, že s pickupem nemáš nic společného, já bych zase zařadil tvůj web k těm, co se jím zabývají. Nevadí, názor je jak díra do prdele, tu má každý. Jenom když tedy něco kritizuješ, tak si nejdřív udělej porovnání, protože k závěrům, ke kterým docházíš už před tebou někdo došel a ano byli to lidé z tebou proklínaného pickupu.

Ad Peacocking

Kromě toho už pleteš dohromady predátory a jejich kořist.
Ale to je přece jedno, záleží na kontextu. Jedinec něco papá, to něco se snaží být nespapáno a taky jedince jednou něco spapá. Rozjedou se závody ve zbrojení. Teorie handicapu je obousměrná (papat a být nespapán ;) ).

A konkrétně tenhle přístup kritizuji - Pickup u svého výkladu plete dohromady několik různých živočišných druhů, jako by šlo o jeden.
S tím plně souhlasím, taky se mi to nelíbí, ale je to lidský a není to vždycky :).

Ad Alfa
Zkontroluj si vlastní slovník např. na pickup.cz. Píše se tam to, co je uvedeno v článku: „dominantní muž, autorita, vůdce skupiny, nezajímá ho názor okolí“.
Která část se ti na té definici nelíbí?

Mimochodem, "Chlapi, vzpamatujte se, nechtějte od ženy vztah, kterou neznáte." je pěkná blbost. Kolik fungujících vztahů už začalo tím, že někdo oslovil neznámou ženu na ulici, protože chtěl vztah? ;-)
Co si myslíš, že ten klučina od slečny chce? Co od ní chceš ty?

Jenom doufám, že jsi spolu s ředitelem zeměkoule zaznamenal i současnou existenci několika různých smeček na téhle planetě, jejichž teritoria sousedí.
Ajo takhle :D, náš prezident má právo oprcat všechny naše ženy, ony jsou mu povolné a my mu to tolerujeme, když někdo získá potravu, tak se všichni seběhneme a řada na nás přijde podle toho na jakém místě na sociálním žebříčku se nacházíme. Taky sousedíme se Slovenskem, kdykoliv, když se nám tady ten zpropadený člen slovenské smečky ukáže tak ho vykoušeme do příslušných mezí. Prostě to nemá chybu ;).

Ad nevěra
Proč by muselo vždycky docházet k sexuálnímu styku? No, to se právě ptám a docházím k závěru, že k němu vždy nedojde.
Vycházel jsem z toho, co jsi sám napsal:
Když se muž/žena ocitne v příhodné pozici k početí potomků s někým, kdo se zdá být nositelem vhodných genů, podle evoluce by vždy mělo dojít na sex.
Proč by podle evoluce mělo vždy dojít k páření??

Srovnej si to se svým výkladem evoluční biologie: "Jak už víme, alfa je ten, který ženy přitahuje. Chtějí s ním souložit, protože ví, že má znaky, které značí kvalitní geny."
Zase se optám, co je na tomto výkladu špatného? Myslíš si, že tvoje partnerka (pokud nějakou máš) si při sexu nikdy nepředstavovala někoho jiného? Že se jí nelíbí Tonda od protějšího stolu v práci? Že ten gentleman, co se jí dnes ptal na cestu neměl šanci (ani v jejich představách) provozovat s ní sex?

Ano, doba říje existuje - ovšem lidé také provozují sex nejen pro zplození potomků, ale drtivou většinou pro své vlastní potěšení.
Amen.

S STD (pohlavní choroby) chci říci, že rozumně uvažující jedinec, který se dokáže ovládat, nejprve popřemýšlí, jaké je riziko nakažení.
Chyba, holky tímto způsobem neuvažují. Myslíš si, že tvá přítelkyně, co si to rozdá na nadcházejícím večírku s Tondou, bude na záchodku přemýšlet nad tím, zdali chytne STD?

O důkazu, že STD jakkoliv vyvrací myšlenku alfy tam není ani ň.
Vycházím z toho, co jsi napsal:
Mimochodem, ono by to také znamenalo nechráněný sex s neznámým člověkem… STD;-)
Buď to byla fantomová myšlenka, která se ti tam vkradla, nebo navazuje na předchozí odstavec.

Ad Shrnutí
Tvoje premisa, jak srovnávám lidi a zvířata, je opravdu vedle. Co přisuzuješ mě, dělá sám Pickup a já ho zde za to kritizuji.
Je vidět, že soudíš něco, co jsi předtím letmo prolétl, jinak by ti neuniklo, že pickup rozeznává různé druhy attraction (genetická – evoluční teorie, civilizační – sociologie a logická – zbytek). Tys to všechno spojil dohromady a kritizuješ z jednoho možného úhlu pohledu. Ještě jednou zdůrazňuji evoluční teorie potvrzuje genetickou a část civilizační attraction a to ty části, které mají co do činění s pudy.


Ad Malá noticka
Nikde neměřím štěstí člověka. Zabývám se zájmem žen o udržení si vztahu
Vyjmenovával jsi důvody pro nevěru. Nevěra (jako ostatně všechno) je motivována především naším očekáváním budoucího štěstí, které je ale ovlivněno aktuálním kontextem. Nikdo nedělá věci, aby se cítil špatně :D. Já pravil, že tudíž, nemůžeš vytvořit několikabodový, velice konkrétní, seznámek, který má vystihnout vše.

Rozuzlení
Nevadí mi diskutovat o různých věcech, jsem člověk otevřený cizím názorům, s dostatečnou sebereflexí a uznávám své chyby (to víš, nemám patent na rozum), jenom se, prosím, drž rámce, který se diskuze týká (genetická a část civilizační attraction). Děkuji, s pozdravem a přáním krásného dne OKi98 :).

March 5, 2008 at 3:15 PM

První odpověď mohla vyznít poněkud tvrdě, to ano:-) Zatím máš mé ocenění za snahu udržet diskuzi věcnou. Ohledně Pickupu a závěrům, ke kterým došel už někdo přede mnou, předběhnu frontu na zveřejnění a druhý článek v řadě bude o původu myšlenek Pickupu. Obávám se však, že ukáže jak Pickupeři nebyli první, kdo s nimi přišel...


Ad Peacocking

Teorie handicapu není o tom sežrat a nebýt sežrán. Ta je o signalizaci vlastností. Například, když uvidíš kastli BMW7, je to signál, že pod ní nebude motor do sekačky na trávu.

Jj, lidé mají sklony k selektivním důkazům - na tohle existují i studie. Pokud bude mít některý obyčejný smrtelník čas,

P. C. Wason, "On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task", Quarterly Journal of Experimental Psychology 12, pp. 129-140, 1960


Ad Alfa

nezajímá ho názor okolí

Co si myslíš, že ten klučina od slečny chce? Co od ní chceš ty? - Trochu to rozveď.

Jak jsem řekl, nejde o 100% podobnost. Zredukuj si smečku na pár a jejich potomky. Sousední smečky se zbytečně nenapadají, protože případná zranění snižují šance na přežití.


Ad Nevěra

První část je kritizovaný výklad evoluční biologie. Například Ty sám tvrdíš, že souloží s alfou v pojetí Pickupu pro jeho kvalitní geny. Pokud s ním souloží v honbě za geny, bude z toho chtít potomky, jinak je to pro zábavu a dotyčného může klidně využít jako sexuální pomůcku - nemusí být ani alfa dle PU. STD snižuje šance potomků na přežití. V hypotetickém případě FC pro získání genů už to pak není fantomová myšlenka.

Jeden z mých požadavků je, že jí musíš vyhovovat po stránce fyzické přitažlivosti. Pokud bych tuto podmínku odstranil, pak můžeš skončit se zlatokopkou, která si svou mzdu odpracuje třeba v posteli, kde si místo Tebe bude klidně představovat jiného.

Slečna Správná je loajální. Jestli od Toníka něco chytne, nebo ne, je tedy naprosto irelevantní. protože v prvé řadě nezahne, dokud má kladný zájem - viz příští článek.


Ad Shrnutí

A já už bych řekl, že slovo attraction jsi první použil Ty;-) Nicméně, s tímhle počkej na další článek. Tam se to bude hodit víc.


Ad Malá noticka

Úplně přesně, šlo o zobecnění důvodů pro vyhledávání více partnerů současně. Něvěra je konkrétním případem, jiným může být Čína před dynastií Han.


Ad Rozuzlení

Také jsem ochotný uznat chyby, o to není třeba mít strach. Jenom je třeba je dokázat - i kdyby to mělo překročit původní rámec diskuze:-)

Zdraví
SomeoneCZ

PS: Vidíš, až na narážky, jak si to moje přítelkyně rozdává s jiným, jsi to opravdu udržel konstruktivní:-)

March 5, 2008 at 6:39 PM

Máš to tu zajímavý, nebudu se s tebou přít o obsah článku, filosofování na tohle téma není moje parketa. Jediné, co bych ti mohl vytknout je použití slova kostel. Kostel je barák a těžko může někomu něco říct. Měl jsi na mysli církev? To, že church je anglicky kostel i církev neznamená, že jsou to synonyma i v češtině.

May 22, 2008 at 4:23 PM

Jj, kostel jako církev - resp. vedení církve, které rozhodovalo o tom, co v Bibli bude, a co ne. Tak jsem nechtěl psát církev (společenstvo věřících), což by mohli být i prostí věřící, kteří žili třeba někde na vesnici v chatrčích a neměli zcela stejné starosti, jako jejich drahé vedení:-)

A jinak díky.

May 22, 2008 at 5:00 PM

n z diskutujicich tvrdi: A zenska, ktera ti da hned je akorat tak kurva, ktera si sama sebe nevazi.

Zkuste se nad tím zamyslet. Žena, která má tolik sebevědomí, aby nenechala společnost spoutat svou sexualitu a nevidí nic špatného, na oboustranně dobrovolném sexu si neváží sama sebe? Zatímco žena, která svůj sex odkládá protože společnost by ji jinak považovala za couru si sama sebe váží?
Dělat to o čem jsem přesvědčen že je v pořádku = nevážím si sám sebe. Nedělat to, co je v pořádku ze strachu z reakce okolí = vážím si sám sebe? To mi hlava nebere.

June 30, 2009 at 9:47 AM

A taková žena opravdu existuje? Opravdu nemůže jít jenom o lacinou pózu maskující např. promiskuitu do vznešeného hávu?

Pro to, aby se s Tebou co nejdřív nevyspala, může mít i svoje důvody. Proč to hned zdůvodňovat tlakem společnosti?

Kolik z těch, které se s chlapem vyspí hned, jsou nymfomanky, promiskuitní, dělají to např. za večeři, pití na baru, jsou submisivní, nebo si prostě jenom neuvědomují možná rizika sexu s někým, koho vidí poprvé a možná i naposled? Anebo si jenom ventilují jiné problémy svého života?

Opravdu musí spát s chlapem hned, protože na to prostě má sebevědomí, anebo prostě proto, že si nedokáže udržet chlapa a tohle jsou následky? Co když ve skutečnosti nemá sebevědomí na to, aby se s ním hned na prvních schůzkách nevyspala?

V kolika případech jde o variantu přísloví "příležitost dělá zloděje" a ona to dělá proto, že jí to prochází? Pak by ovšem chyběl tlak okolí;-)

Ubral bych na emocích boje za práva žen na sex, a mužů s courami spících na dobrý pocit ze svých vítězství, a raději přidal na prokazatelných faktech. ze kterých uvedené příklady a s nimi spojené závěry vycházejí;-)

June 30, 2009 at 7:18 PM

Příspěvek, na který jsem reagoval zní:

A zenska, ktera ti da hned je akorat tak kurva, ktera si sama sebe nevazi.

July 1, 2009 at 5:14 AM

Já vím - když si přečteš můj komentář, tak zjistíš, že tam máš argumenty, že se s Tebou nemusí hned vyspat jen proto, že je kurva. Ale také bych nedával rovnítko mezi kurvu a couru.

Co mi u Tvého komentáře chybí, jsou fakta k tomu, co jsi napsal.

Jako kdybys ve fyzice navrhnul nový typ motoru s předpokladem, že lze dosáhnout rychlosti větší než je rychlost světla a nikde to dál nedokázal.

July 1, 2009 at 8:36 AM

Sobecký gen byl publikován v roce 1976, deformované děti z Thalidomidu se rodily v padesátých a šedesátých letech. Nechápu souvislost.

August 20, 2009 at 11:35 PM

Máš pravdu, měl tam být Clark a Watson. Vypadá to, jako kdybych umazal kus textu a pozůstatek doladil už jenom stylisticky. Díky.

August 21, 2009 at 10:56 AM

Zkus u peacockingu na chvíli zapomenout na nějaké pávy. Výrazné oblečení poskytuje člověku pár výhod, například:
- Odlišuješ se od davu, vynikáš, jsi spíš zaregistrován
- Některé extrémnější věci svědčí o sebevědomí, o tom, že se nebereš moc vážně, že máš smysl pro humor...
- Lidi tě kvůli tomu občas sami oslovují
- Dá se o tom bavit

Sám mám radši zajímavé detaily typu: klaunský motýlek, upíří zuby, papírové 3D brýle... Pak už je jen důležité chovat se v souladu s tím, jak ses oblékl.


V komunitě pickuperů se (zatím jen on-line) pohybuju už nějakou dobu a o nějaké zvláštní averzi vůči dlouhodobému vztahu, když holka opravdu vyhovuje, nevím.

A nakonec PUAs často za holky ani nezaplatí pití a tak nějakým zlatokopkám příliš neposlouží. Zatímco být kořistí nemusí být zas tak špatné.

May 29, 2010 at 11:09 PM

K tenske co JE AKORAT kurva. Problem je prave v te formulaci JE AKORAT. Muze byt kurva nebo muze byt volnomyslenkarka ktera to ma promyslene. Z toho ze ti da to nerozlisis, takze je nesmysl tvrdit ze je mozna pouze jedna varianta. totiz ze je akorat...

May 29, 2010 at 11:30 PM

ad Peacocking

Ano, některé výrazné oblečení může člověku poskytnout pár výhod. Ale jiné mu také může poskytnout pár nevýhod. Vidíš? Takováto definice peacockingu je vágní a můžu si do ní dosadit i protichůdné varianty. No, a Pickup si do ní selektivně dosazuje jenom něco, což pro jeho komunitu vypadá, jako kdyby to platilo pro všechny případy, ačkoliv to není pravda.

V sekci Šperky je právě uvedený rozdíl mezi dvěma různě oblečenými ženami. Rozbor toho, jaké pro své okolí vysílají signály. Mimochodem, neber si to špatně, ale u Tvých doplňků mi přijde, že Ti spíše přidávají na sebevědomí, než že by samy o sobě pomáhaly. Předpokládám, že je zkoušíš hlavně na mladých slečnách? Tak 15, max 18? Dovedu si představit, že např. starší VŠ by se i zeptala, proč máš upíří zuby, ale že by jí imponoval partner, který s nimi chodí po městě... Co na tohle odpovídáš?

Pávy jsem rozebral z jednoduchého důvodu - nejen, že špatně pochopil a vykládá Teorii her ve spojitosti s vizuálními signály, ale ještě chování pávů vydává za důkaz pro lidi.


ad averze

Existuje manipulační technika, v angličtině známá jako Loaded Language, kdy se pokoušíš ovlivnit příjemce používáním emotivních výrazů. Takže teď pro ukázku:

Beta (inferior less attractive) males who happened to be intellectually superior set up misogynistic arranged marriages, barter systems for financial ownership of wives, religious persecution and moral persecution for women who enjoyed sex with the alpha (superior more attractive) males, as a means of being able to secure sex for themselves with no alpha competition.

Anebo

Alpha vs. Beta
Integrity vs. Vulgarity
Action as an end vs. Action as a mean
Authenthic vs. Compromise
Living each day as if it was the last vs. Planning
Fully alive vs. Mostly Sleeping
Living in reality vs. living in a dream


Na českých webech si můžeš zkusit vyhledat alfa rozsévač a beta zaopatřovatel. Všechny tyhle výklady mají společný emotivní kontext: Správnej pickuper je alfa, alfa je lepší než beta a betu najdeme, soudruzi, kde? Betu najdeme ve vztahu.

Je to paradox, protože AFAIK většina lidí se dá k Pickupu, protože jim to s ženami moc nejde. Chtěli by vztah. Takže pochopitelně neřeknou, že by ho nechtěli, ale přitom jsou vystaveni výše uvedenému, emotivně podanému rozdělení. Z psychologického hlediska je tu zajímavý termín Milieu Control.

Ale na druhou stranu mi to přimnělo k tomu, abych příslušnou pasáž přeformuloval, vyjasnil. Aby nebyla tolik poplatná době vzniku článku.

May 31, 2010 at 5:27 PM

ad Peacocking

S mladými cíli máš pravdu. Přesto si stále myslím, že mi peacocking poskytuje ty výhody, jež jsem zde vypsal (kromě toho, sebevědomí taky není špatná věc).

ad averze

Před pickupem jsem taky chtěl vztah. Nejlépe chytnout se první, která bude mít zájem, udělat co jí na očích uvidím a za každou cenu se jí držet, dokud to bude možné. Pak jsem prohnal hlavou pickup...

Uvědomil jsem si, jaké s ním mám možnosti i že nízké nároky a stavění žen na piedestal jsou spíše odpudivými vlastnostmi.

Nyní, jako pickuper, primárně nehledám holku na dlouhodobý vztah, ale když při svých aktivitách naleznu nějakou k tomu dostatečně vhodnou (mezi ostatními, hezkými ale trochu prázdnými, s kterými si budu užívat, ale nepůjdu s nimi do vztahu), určitě jí dám šanci. Jako beta-vychovávač cizích dětí se u toho rozhodně cítit nebudu (i když by od ní bylo moc milé, kdyby mi nadále tolerovala mé nezávazné zlepšovací streetgames - přesně takovou si myslím našel i Skull na konci svého deníku z několika týdnů sargování).

Nezdá se mi, že by PU komunita byla nějak zvlášť proti LTRs. Naučí tě být atraktivním a dělej si s tím už co chceš. Možná ti připomene, ať se nespokojíš s málem (dožiješ život s první, kterou numberclosneš), že na to neznají moc rutin a že můžeš vyjít ze cviku. Ale to je všechno. Nepřipadají mi jako hromada zmanipulovaných nepřemýšlejících bláznů.

June 7, 2010 at 5:19 PM

ad Peacocking
S tímhle souhlasím, jenom neopomíjím, že jde o signál - a ten může být i negativní.


ad averze
Stavění ženy na piedestal - to je stará známá věc, záležitost zdravého rozumu. To neobdivuješ žádné pickuperské moudro.

Teď nehledáš holku na dlouhodobý vztah - s ohledem na přiznané mládí cílů, v Tvém věku je normální, že se ještě nechceš vázat

Necítil bys se jako beta zaopatřovatel cizích dětí - a proč taky, když by žádné neměla? A pokud ano, tak je skutečně dokážeš přehlédnout? Jestli se o ně, jako aspoň trochu zodpovědná máma, stará, tak to nepůjde.

Skullova holka - když Tě má holka nejraději ze všech a je normální, tak se o Tebe nebude chtít dělit. Nijak. Pokud je žena benevolentní k Tvému flirtování s jinými, buď jí na Tobě až zas tolik nesejde, nebo má třeba malé sebevědomí, anebo tak úplně nefandí sexuální monogamii. A tím myslím i z její strany.

Naučí Tě být atraktivním - tohle je hodně zavádějící tvrzení. Konkrétně pro Tvůj věk: jak poznáš, že kdybys se nikdy Pickupu nevěnoval , že bys nebyl, dejme tomu, ještě víc atraktivní než s Pickupem? Jsi v období, kdybys získal nejvíce zkušeností a názorů tak jako tak - bez ohledu na Pickup. Jenom to teď připisuješ Pickupu. V psychologii se to nazývá Sebenaplňující se proroctví.


Nechci nikoho odsoudit za to, že uvěřil v Pickup. Vidím však, jak pickupeři ignorují nedostatky nezanedbatelného kalibru. A z psychologického pohledu, byly identifikovány a popsány mechanismy, kterými toho lze dosáhnout.

June 8, 2010 at 7:16 PM

Nestavění ženy na piedestal je stará známá věc - možná ano, ale já si to právě uvědomil až díky pickupu (jsem rád, že tak brzy).

V mém věku je normální, že se ještě nechci vázat - a až chtít budu, myslím, že mi v tom pickup pomůže, protože díky němu budu mít větší výběr

Beta zaopatřovatel cizích dětí - Myslel jsem to tak, že až budu mít dlouhodobý vztah a nějaké děti, nebudu se užírat paranoidními představami, jak je zasel někdo jiný, kdo mou ženu přitahoval proto, že on nechce vztah a já v té době už ano.

Skullova holka - Skull není jediný případ. Style ve své Hře zase píše o dlouhodobém vztahu s několika ženami naráz, kdy o tom všechny ví. Když je PUAs přitahují natolik, že jsou ochotny to překousnout, proč by ne? Je to přece věc přitažlivosti, ne něčeho logického.
Ohledně její případné nevěry: sám na tom aktuálně tak úplně nejsem, ale opravdu sebevědomí lidé přece nežárlí. A když nevyhovuje, může být nahrazena. Když jich člověk má více (po vzoru Stylea), už mu na nich stejně tolik nezáleží (ostatně se na cíl nemáme fixovat nikdy).

Naučí mě být atraktivním - Pickup je to, co mi řeklo, že ve vztahu s holkami se dá zlepšit. Pickup je to, co mě donutilo poprvé a pak mnohokrát znova oslovit. Pickup je to, co mě naučilo nikoho si neidealizovat a být nezávislý na cizích názorech.
Neuvědomoval jsem si, že atraktivní je sebevědomí. Myslel jsem si, že i přitažlivost muže je závislá pouze na jeho vzhledu a něco málo se dá ještě vykompenzovat jakýmsi racionálním přemlouváním stylem: budu tě mít rád, říkat ti komplimenty, maximálně se přizpůsobím, udělám, co mi řekneš...
V tomto směru mi pickup zcela jistě pomohl. Ano, mohl jsem tyto informace načerpat odjinud, ale nestalo se tak.

June 9, 2010 at 3:41 PM

Zdar, tak sem si četl poslední komentáře a docela mě zaujali!
Co si Someone myslíš o pickuperských dovednostech typu vtipná drzost, předstírání nezájmu,...? Myslím, že to skutečně pomáhá, paví efekt také, pokud není přehnaný!
Co si myslíš o tom, co píší někteří lidé na webu svádění.cz - například o tom, že je dobré v ženách vyvolat kladné i záporné emoce! Jak to jde srovnat s tvojí teorií zájmu a co říkáš na to, že nenávist je taky druh vysokýho zájmu, i když zápornýho... ? Díky

June 9, 2010 at 6:25 PM

Vezmu to přes oba komentáře.

Vtipná drzost, předstírání nezájmu a fajn oblečení (nepřehnaný paví efekt) a další zde zmíněné nejsou dílem Pickupu. Byly známy dávno před tím, než Ross Jeffries začal prodávat pseudovědeckou NLP osamělým mužům. A NLP není z Pickupu vykořeněná dodnes.

Co když si koupíte ukradené auto? Pro vás je to možná výhodné, ale přece jenom tím podporujete něco, co je špatně. A co vás může také postihnout.

A co když si koupíte auto, kterému v bazaru stočili kilometry na polovinu? Když to nezjistíte, budete chrochtat blahem. A platit za opravy, které nebudou odpovídat zobrazovanému počtu kilometrů... Chcete, aby se vám tohle stalo?

Všichni známe hru na tichou poštu. Na začátku se pošeptá jedno slovo, na konci z toho vyleze bůhvíco. Protože se nepředala informace o zdroji. Či-li, argument, že Pickup je fajn, protože jsem se o tom díky němu dověděl, je krátkozraký.

Ano, třeba je lepší se o tom dozvědět, alespoň nějak. Ale co to riziko, že správnou informaci dezinterpretuje, někdo, kdo tomu vůbec nerozumí? Kdo se jenom tváří jako odborník na neznalou veřejnost? A teď si představte, že takový člověk dostane za úkol vysvětlit něco, čemu vlastně nikdy nerozuměl a stále nerozumí. To se dozvíte věci, které vám určitě nepomohou. Nebo taky začnou prospěšný efekt původní, správné informace sabotovat ve váš neprospěch. Informovaní a kriticky uvažující lidé vědí.

Stejně tak je krátkozraký argument, že Pickup je fajn, protože mě namotivoval. Nadšení z něčeho, přece ještě neznamená, že to odpovídá realitě. Že v tom není žádný skrytý háček. Stačí se podívat na náborové techniky sekt. Tam je příkladů...

Myslet si, že když mě holka podvede, že mi to bude jedno, to je nesmysl. To nikomu jedno nebude. Připomínám, že o nevěru nejde tehdy, když jste se dohodli, že na sexuální monogamii netrváte.

Když mi na holce záleží, tak nelze tvrdit, že ji dokážu jen tak nahradit. Kdyby ano, tak mi na ní nebude přece záležet. Ano, dá se nahradit. Třeba kvůli nevěře. Ale tím to nepřejde, protože mi na ní záleželo.

Mít několik holek, na kterých mi až zase tolik nezáleží, znamená mít je hlavně na sex. V porovnání se vztahem, kde nám na sobě oboustraně záleží, je to vztah loosera. I kdyby si stokrát říkal pickup guru, umím sbalit každou.

...což je ostatně vidět na emocionálním kontextu vysvětlování alfy a bety. Prohra je podávána jako vítězství.

Nenávist jako druh vysokého zájmu je v lepším případě dezinterpretace matematiky, když to vztáhnu na matematický model TZ. Když průměrné holce strčím pod nos chcíplou krysu, tak v ní vyvolám negativní emoce. A tohle nějak pomůže vztahu? Řekli snad přesně, co tím myslí? Pozor na polopravdy, které vytvářejí fiktivní svět postavený na selektivních důkazech.

A s nenávistí to má ještě jeden háček. Kdo si potřebuje chlácholit ego tím, že když na něj reaguje negativně, že má o něj vlastně zájem? Looseři, kteří neunesou realitu odmítnutí. Od takových lidí bych nikomu nedoporučoval se učit. Od těch dávají rozumné holky rychle ruce pryč. A proto tak rychle přestávají reagovat, když je uháníte i po odmítnutí. Protože se začínáte chovat jako kdo?

June 9, 2010 at 8:12 PM

Mít několik holek, na kterých mi až zase tolik nezáleží, znamená mít je hlavně na sex. V porovnání se vztahem, kde nám na sobě oboustraně záleží, je to vztah loosera. I kdyby si stokrát říkal pickup guru, umím sbalit každou.

Jsem introvert samotar, ktery nema rad vztahy, ktere popisujes. NEchci aby na me nekomu zalezelo. Chci sex. Znamena to, ze jsem looser? Je podstatne jakou nalepku mi das ty, nebo zalezi s jakym pocitem ziju ja? Nemelo by byt oznaceni looser odvozeno spise od toho jak plnim sve vlastni predstavy, nez od toho jak plnim predstavy okoli?

A k tomu co pises o pickupu. Jak muze obsahovat dobre kousky a taky spatne kousky. To prece musim predpokladat absolutne o jakemkoliv souboru tvrzeni. Vzdy musim nad recenym premyslet. Totez prece plati i pro vsechno co tady pises ty. Neexistuje zadna svata pecet ktera oznaci ty spravnou nauku a ja nahle mohu jen bezhlave konzumovat pravidla. A pak tu mame taky problem v tom co je to vlastne ten pickup? Kdo je prezident pickupu rozhodujici co pickup je a co neni? Vzdyt od dob The Game se to rozlezlo do tolika ruznych smeru a odnozi... Vzdyt i tahle sajta muze byt povazovana za soucast pickupu.

June 9, 2010 at 8:43 PM

Ale vtip a drzost, nezájem,... tedy fungují, ať už je vynalezl nebo poprvé sepsal kdokoliv, a to je to hlavní.
Všechny myšlenky koneckonců pocházejí z neznámých lidových kořenů, jenom se obměňují v chytrých hlavách! Evoluci jako vývoj živočišných druhů nevymyslel Darwin, ani Wallace, před nimi o tom psal (v jiné podobě) Lamarck, a ve starověku například Anaximandros (O přírodě),... Prostě jestli tyto techniky fungují, je důležitě o tom dát vědět, ne si to přivlastňovat a nehandrkovat se o detaily!
Co se týká těch negativních emocí, to už přece vyvolá pouhý nezájem nebo ten pověstný "jeden krok zpět", nebo Tebou doporučovaná týdení pausa na první volání, atd... takže taky zahrnuješ "negativní" emoce spolu s cukrem "pozitivní emoce" do svádění

June 9, 2010 at 9:27 PM

2 pizi
OK, jestli skutečně nechceš, aby na Tobě někomu záleželo, pak jsi winner ve svém světě. Otázkou je, zda je tomu skutečně tak. Jestli sis jenom nevymyslel hypotetickou postavu, abys obhájil vztah jenom na sex jako výhru. Bohužel, ale už mi na obhajobu PU argumentovali i takhle - použili smyšlenou situaci jako reálnou.

Každopádně, takové chování není normální.

2 anonymous
Rozdíl je v tom, že já tomu neříkám vyvolávání negativních emocí. Popisuji chování, které vede ke zvýšení zájmu. A protože jsem v popisu konkrétní, tak se nedopouštím chyby Pickupu, který říká, že je výhodné je vyvolávat. Ale detaily už nejsou. Navíc se Pickup doposud neuráčil řádně odcitovat zdroje informací, tak kde je potom mají lidi najít?


obecně
Citace není handrkování se o detaily, ale nástroj, jak zabránit degradaci informace. Třeba viz právě uvedené negativní emoce.

Takže díky citaci, si teď každý může dohledat, jak se Darwin lišil od Wallace i od Lamarcka.

A jestli všechny myšlenky pocházejí z neznámých lidových zdrojů, tak bych velmi rád viděl původní lidové znění Diffie-Hellman/Rivest-Shamir - Adleman;-)

Viz ukázaná prospěšnost citací, citace jsou součástí vědecké metody. A vědecká metoda je to nejlepší, co máme k objektivnímu popisu.

Kdyby se Pickup řídil vědeckou metodou, tak by v něm neexistovalo tolik směrů. Nejde o svatou pečeť, která by označila správnou nauku (víra), ale o kritické myšlení (věda). A už jen proto "tahle sajta" není Pickup.

Že cokoliv může obsahovat dobré i špatné kousky, že bych měl o všem přemýšlet - to nic neprokazuje. Dále viz Folk Wisdom [84] a Se slušností nejdál dojdeš.

I věda se může mýlit. Ale věda se zpřesňuje, sama dělá korekce podle nově objevených skutečností. A co udělal Pickup? Rozrostl se do bůhví kolika směrů - opak zpřesňování.

June 10, 2010 at 7:09 PM

Kdyby pickup veda, nebyly by smery? Takze fyzika neni veda, protoze v ni existuje nekolik smeru strunove teorie, pripadne i smery struny zavrhujici, atd? Veda znamena nulova pluralita? Cimz netvrdim, ze pickup je veda, jen to, ze sis vybral dost blbe kriterium na vylouceni pickupu z mnoziny veda, protoze timtez kriteriem vyloucis mnoho druhu vedy.

To, ze nejsem normalni vim. Normalni je extroverze, rikaji statistiky. S tim byt mimo normu nemam problem. Normalni je ze statistickeho hlediska byt mrtvy Cinan.

June 10, 2010 at 7:16 PM

Relevantní námitky proti Teorii strun jsou ve skutečnosti poukazy na nároky na testování. Proti současným finalistům Teorie strun zatím nejsou důkazy. Proto jsou drženy jako možnosti. V okamžiku, kdy se některý z nich ukáže jako neplatný, věda ho prostě vyloučí - v předchozím komentáři uvedené zpřesňování.

Takže ve srovnání, co udělal Pickup, když se ukázalo, že např. NLP nefunguje? NLP je stále součástí Pickupu.

June 10, 2010 at 8:02 PM

Tvrdíš, že NLP je součástí pickupu proto, že to o sobě tvrdí NLP? Jak definuješ být součástí pickupu? Podle jakého klíče rozhoduješ co je a co není součástí pickupu? Tvé tvrzení je v zásadě správné, ale pickup proste nemá mechanismus jak by o sobě mohl něco tvrdit. Jak by mohl říct NLP už teď není součástí. NLP nemá žádný oficiální výbor, atd... Je to spíše něco jako hnutí. Proto když někdo řekne pickup, může tím myslet něco jiného než ty. Může tím myslet třeba užší výsek, než "všechno co o sobě tvrdí, že je pickup". Spousta moderních pickuperů se například proti NLP a Mystery method ohrazuje, že už jsou dál, apod.

June 10, 2010 at 8:07 PM

Someone, Ty seš typickej racionalista, tohle je už i ve vědě překonaný pojetí! Jako Descartes (Rozprava o metodě,...) věříš na metody, postupy, vědu, která jednou objeví všechno, ale to neni možný, ani podle samotný vědy! Nevšimnul sis, že už před nějakym časem prošla vlastní reformou?
Plularita je dnes jeden z nejcennějších vědeckých nástrojů! Jiné pohledy na věc! Alternativní přístupy! Pluralita je vedle verifikovatelnosti a přiměřenosti hypotézy hlavní sloup vědy! Četl si Vědeckou revoluci od Thomase Kuhna? Nebo Logiku vědeckého bádání od Karla Poppera? Oba jsou nejuznávanější kritici novopozitivismu, staršího pojetí vědy! Evoluce funguje i ve vědě, podle Poppera je každý vysvětlení, i to, který je tzv. "verifikovaný" platný jen do doby, než ho nenahradí lepší pojetí!
Neexistuje žádný -pozorování, test, odvozená hypotéza! Vždycky je tu nejdřív konkrétní člověk se svojí výchovou a zájmy, ten už přistupuje k problému nějakým konkrétním způsobem, má zájem o tu oblast (jak bys sám řek), má hypotézu a teorii, je zaujatý, pak ji zkusí verifikovat experimentem, kterej sám pomáhá připravovat a nakonec "mu to nějak vyjde"!! Navíc ani 100 testů nezaručuje, že 101 nevyjde jinak, jako bys přistál v Africe, kdybys byl marťan, a viděl samí černochy, stovky a tisíce a z toho vyvodil, že sou všichni lidi černý! Nebo naopak...
Věda nikdy nakonec nic nevysvětlí, naštěstí je dost praktická a umí to přiznat, všichni máme už 100 let doma elektřinu, ale věda ještě v tu dobu nevěděla o elektronech,... a dneska vlastně taky nic neví o hmotě (o její podstatě), ale o jejim použití ano!
Usekneš hlavu hydře a narostou jí další dvě! To je věda!!!!
Jak si můžeš vůbec myslet, že si poslední článek v řetězu? Máš v hodně věcech asi pravdu, ale tvoje teorie jednou taky padne, například na tom, že neuznáváš, že 0 je prostě nejmenší možnej zájem, protože nula je nula, zatímco záporný zájem už je zájem větší, i když nenávistný! Když by kolem mě přešel pavouk, a já neměl zájem, tak ho nechám, když ho ale nesnášim (sem arachnofobik), tak se vyděsim a budu ho sledovat, dokud nezmizí, nebo dokud ho nezabiju (budu mít větší, nikoliv ovšem kladný zájem, než kdyby mi byl volný - to by byla skutečná 0 zájmu)! Thomas

June 10, 2010 at 11:48 PM

2 Thomas
Jako že věda už překonala racionální myšlení?Promiň, ale to je naprostý nesmysl. Kde jsi k tomu, proboha:), přišel?

Máš zkreslené představy o tom, co si myslím o vědě. V prvé řadě v ní nevěřím, ale používám vědeckou metodu jako nástroj.

Takže mi vůbec nevadí, když existuje vícero vysvětlení něčeho - jako je třeba Teorie strun. Ale vadí mi, když jsou neplatná a neověřitelná tvrzení vydávána za platná. Vadí mi, když jsou ničím nepodložená tvrzení vydávána za doložená důkazy. Nedejbože, když dokonce existují důkazy proti nim.

Jinak ta zmínka o alternativních přístupech, ta mě tam dráždí jak bejka červenej hadr;-) Ona totiž existuje např. tzv. integrativní medicína. Její zastánci mají spoustu velmi podobně formulovaných argumentů a co ve skutečnosti jde? Jen o další nástroj, jak propagovat alternativní medicínu - tj. na důkazech nestojící léčitelství.


Ohledně pavouka, PIL je nízký, protože ho nenávidíš. RIL je v záporných číslech, protože s pavoukem necheš být. TZ to neodporuje. Nicméně, namísto extra článku o PIL a RIL vyjde revize Pohybové rovnice, ve které to bude, doufám, srozumitelněji naformulováno.


2 pizi
Že je něco součástí PU říkám tehdy, když:

1. je to navržené jako součást Pickupu. Např. Mystery Method a další následující byly navrženy přímo jako metody Pickupu. NLP je spíš "singularita", protože dnešní Pickup vznikl jako Jeffriesova aplikace NLP pro svádění.

2. Hlásí se k tomu dostatečný počet pickuperů. Příkladem, AFAIK SD.cz má vlastní sekci věnovanou NLP.

Proto třeba enneagram nepovažuji za pickuperskou techniku, i když ho někteří pickupeři používají.

Ve vědecké komunitě je shoda o tom, jaké náležitosti musí např. publikace splňovat, aby se dala označit za vědeckou. To je ten mechanismus, díky kterému se dá říci, co věda je a co věda není.

Pseudovědecké jádro Pickupu není v tom, že ho Jeffries postavil na NLP, ale že pickuperská komunita má nedostatečné nároky na publikované informace - na informace, které vstřebávají. Proto se v něm drží nefunkční věci a není "mechanismu", který by je z Pickupu vykořenil. Proto se Pickup jenom rozrůstá do různých směrů.

June 11, 2010 at 12:36 PM

Věda se přece vždycky nakonec, čím hlouběji se dostává, rozrůstá do různých směrů, i v tradiční medicíně, v pschologii (a ta se tvého oboru týká víc než cokoliv) je to obzvláště patrné!
Co se týče racionálního myšlení, proti tomu nic nemam, já psal racionalismus a to je něco jiného! Empirismus, na kterém je založena věda je také výsledkem racionálního myšlení, ale jde proti "racionalismu" jako ideovému směru! A Ty mě přijdeš jako tradiční racionalista! Tvoje víra v metodu a ve vědu se podobá víře v boha, akorát, jak sem napsal, je věda praktičtější, protože spolupracuje s technikou (na rozdíl od humanitních věd,...), můžeš tedy vidět jakési polovičaté výsledky, které může vidět i věřící, který se někdy uzdraví (je jedno, jestli je to placebo efekt nebo cokoliv jiného)!
Ty neuznáváš i jiné názory na věc, bráníš jako náboženský dogmatik svojí teorii, jako rozzuřený pejsek, ale to je spíše znak úpadku, než vzrůstu...
Co se týče té pohybové rovnice, měl bys tam zahrnout, že se může svářit více emocí, a že z lásky lze spadnout hned do nenávisti (při nevěře,...), že se tedy zájem nepohybuje jako rtuť na teploměru, protože z lásky k nenávisti se nejde nikdy přes nezájem, ale skáče se tam rovnou...
Thomas

June 11, 2010 at 1:36 PM

Ano, věda se také rozrůstá. Ale nepodporuje vyvrácené - a právě tohle jsem v posledních komentářích ukazoval.

Pokud Ti přijdu jako zastánce racionalismu, tak to bohužel. To bych potom nemohl ani používat důkaz sporem založeným na nějaké naměřené hodnotě. Třeba v tomhle článku viz zmíněný fakt, že omega může mít větší fyzické rozměry než alfa.

June 11, 2010 at 2:42 PM

Spíše charakterem racionalista, který využívá i některá empirická data, ale upravuje si je podle potřeb tak, aby podporovali jeho teorii! Například spojuješ se svojí teorii snad všechno od fyziky, přes hlubinnou psychologii k evoluční biologii, to máš doktoráty ze všech těchto oblastí? Nikdo, kdo má teorii (a tys svoje učení nazval teorií, nikoli dogmatickou pravdou, i když jí tak hájíš) není úplně objektivní a teorii má každý!
Proč kritizuješ kolektivní podvědomí? Podvědomí je již uznaná záležitost a má svoje kolektivní prvky - sny, řeč těla, činnosti celých oblastí mozku jsou podvědomé! A to, že jsou v nás nekteré obecné vlastnosti, jako je vnímání, řeč těla (společná všem lidem) je známka kolektivity - takže kolektivní podvědomí! To, že se skládáme z uhlíku, který je o sobě také kolektivní nic neříkáš, že máme celý oblasti mozku společný, že anatomie těla má svojí historii jako anatomie duše, že se mýty podobají všude na světě v dobách, kdy spolu civilizace nekomunikovali,... kolektivní podvědomí (nevědomí) není výmysl,ale některé věci z této hypotézy vyvozené mě připadají směšné, to ale nekompromituje celou teorii!
Kdybys studoval logiku, tak bys věděl, že vyvrácením argumentu nevyvracíš tvrzení samo, ale pouze jeden z jeho pilířů, za čas se může objevit jiný argument, který už nevyvrátíš! Co je jednou vyvrácené? Některé myšlenky byly ve středověku vyvrácené (že země je kulatá,...) a zase se vrátili do tý tvojí "vědy"...

June 11, 2010 at 6:10 PM

1. Pokud jsem někde upravil empirická data podle svých potřeb, napiš konkrétní případ ke konkrétnímu článku.

2. Nejprve si přečti, co jsem o kolektivním nevědomí vlastně napsal. Případné, doposud nevyvrácené protiargumenty pak směřuj tamtéž.

3. Mně přece nevadí, že se objeví platný argument. Vždyť tím, že jsem vyvrátil ty neplatné, jsem pomohl k jeho nalezení!

June 13, 2010 at 7:01 PM

Jak si přišel na to, že jedna z deseti nebo z třiceti (podle jiné verze)je ta správná? Vždyť pro průměrného člověka (tim myslím nejširší možný význam) je mnohem jednodušší si k sobě někoho najít, protože obyčejných je vždycky nejvíc, zatímco pro naprůměrně inteligentního nebo kreativního člověka to musí být těžší, protože je takových méně a on k sobě průměr nechce! Kolik lidí zakončí jadernou fyziku a kolik udělá výuční list, kolik vysokoškoláků k sobě chce vyučeného,... vzal si to v potaz?
A pak, ještě jedna zajímavost, proč řikáš, že pokud zájem klesne pod nulu (což mi přijde jako paradox - viz naše debata o záporném zájmu), už nikdy se nedostane nahoru? Ty si nezažil spolužačku, o kterou si neměl zájem, nelíbila se ti, pak si na ní narazil za pár let a hup - byla z ní sexy kočka? Nebo jako když nachytáš svojí holku při nevěře, budeš jí chvíli nenávidět, nebo jí nebudeš chtít vidět, ale pak se k ní můžeš klidně vrátit (stává se to přece, i když já bych to osobně asi neudělal)!
Tyhle dvě věci, které píšeš a uvádíš čísla, za jakých statistik si vycházel, kdo prováděl experiment? Můžeš za něj strčit ruku do ohně?
Thomas

June 14, 2010 at 4:46 PM

10 a 30 máš zodpovězeno zde. IQ viz zde. Spolužačku máš jako samostatný komentář zodpovězenou zde.

A prosím, nesulcuj všechno do jednoho komentáře ke článku, kam to vůbec nepatří.

June 15, 2010 at 4:32 PM

Chápu, že pokud je žena zamilovaná (muž také), tak sou si věrní, nikoho nepotřebují, chápu také, že ženy se nemusejí zamilovávat, aby se vyspaly s mužem. To samé u nás. Ale zamilovanost vyprchá, je to věc chemie, i s nejlepším chováním a vzhledem, které zamilovanost vyvolaly, nakonec dojde ke korozi vztahu. A pak dojde k nevěře. Mužská promiskuita je evolučně odůvodnitelná, ženská také - viz. "Válka spermií" od R. Bakera! Takže nám žádná teorie nepomůže bojovat proti miliardám let evoluce! Může nám pomoci při svádění a při udržování zamilovanosti co nejdéle, ale to je vše, nakonec prohraje s chemií a přirozeným pudem, který nás žene dál. Neřikám, že se všichni musejí rozejít, ale že se všichni alespoň trochu schopní muži a ženy podvedou za život i několikrát! Nebo alespoň valná většina (vyjímky potvrzují pravidlo). Někteří říkají že ne, ale není to spíše lež, nebo výmluva na vlastní neschopnost?
Je otázka, jestli se kvůli pár záletům rozcházet či ne, můžeme přece mluvit o sériové monogamii nebo o polygamii. Polygamii beru jako udržování více vztahů nebo prostě jeden vztah + zálety. A sériová monogamie je věrnost partnerovi a následný rozchod (přičemž se konec vztahu může krýt se začátkem nového vztahu)

July 29, 2010 at 4:05 PM

Zamilovanost
Záleží, co se myslí zamilovaností. Když budu vyhodnocovat zamilovanost např. podle změny hladiny dopaminu (tj. jako mechanismu odměny, jak se těším na společnost partnerky), tak nelze jinak, než že se to jednou uklidní a zamilovanost opadne.

Už to nemůžu najít, ale, tuším, v Kanadě udělali výzkum, ve kterém na to šli přes porovnávání mozkové aktivity, tj. toho co odpovídalo zamilovanosti. A našli pár, který byl zamilovaný i tehdy, kdy by už podle předchozího odstvace už několik desítek let zamilovaný být neměl.

A když se podíváme na TZ, tak je zamilovanost vyhodnocována ještě jinak.

Či-li, jít to na "chemicky", tak dokážeme vysvětlit, proč se zamilovaný člověk chová jako, no, jako zamilovaný:-) Ale nemůžeme uvedené vyhodnocování zamilovanosti míchat dohromady, protože z principu každý vyhodnocuje něco jiného a vyšel by nám nesmysl (resp. uplatnili bychom nesmyslný postup).


Válka spermií

Na tuhle knížku existuje zajímavá recenze, ve které se píše:

...Sperm Wars was written for public consumption, and as such does not contain one formal reference, no mention of other researchers, and no subject index. Instead, the author has taken his insights into the biology of sexual behavior, mixed in a fair amount of speculation...

Evoluční odůvodnitelnost promiskuity
Nevím, jestli jde o pickuperskou báchorku, nebo o něco, co se ztratilo v překladu. Např. male promiscuity, fajn, beru, protože se mluví obecně o samcích. Ale pozor, jakmile jde o human male promiscuity, tak je to právě jinak. Monogamie je u lidí výhodnější než promiskuita [26-29].

Např. [cl1, cl2], provedli test chromozomu Y u 1600 mužů o 40 různých příjmení. Čím častější by byla nevěra, tím méně častěji by se měla vyskytovat korelace (stejného) příjmení a identifikace chromozomem. Počet nemanželských dětí vyšel na 4%, což opět nepodporuje nevěru jako něco, co se u lidí ukázalo jako evolučně výhodné.

Jiný zajímavý pokus byl proveden sice ne na lidech, ale na broucích (hodně rychle se dá dosáhnout několika generací). Test měl původně potvrdit výhodu nevěry samic, že by splodily lepší potomky (tj. s lepší životaschopností). Dopadlo to přesně naopak [cl3, cl4].

Sériová monogamie
...jestli se rozcházet kvůli pár záletům, to záleží na partnerech a zřejmě i na tom, jak moc si který z nich "zalétl". V každém případě je nevěra podvod na důvěru toho druhého. Ať si každý vyřeší sám za sebe, jestli s tím dokáže žít a skutečně mu to nebude vadit. Ale s ohledem na citované zdroje, spíš se dá čekat, že bude.

Můj článek končí s tím, že sériová sexuální monogamie je u člověka nejvýhodnější strategie pro zajištění zdrojů a tedy i výchovy potomků - dáno evolucí. A je to i závěr, který je v souladu s vědeckými poznatky.


cl1. T. E. King, S. J. Ballereau, E. E. Schurer and M. A. Jobling, "Genetic Signatures of Coancestory within Surnames", Current Biology, Vol. 16, Iss, 4, pp. 384-388, Feb 2006, doi:10.1016/j.cub.2005.12.048

cl2. T. E. King, E. J. Parkin, G. Swinfield, F. Cruciani, R. Scozzari, A. Rosa, S. Lim, Y. Xue, C. Tyler-Smith and M. A. Jobling, "Africans in Yorkshire? The Deepest-Rooting Clade of the Y Phylogeny within an English Genealogy", European Journal of Human Genetics, Vol. 15, pp. 288-293, Jan 2007, doi:10.1038/sj.ejhg.5201771

cl3. A. A. Maklakov, N. Kremer and G. Arnqvist, "Ageing and the Evolution of Female Resistance to Remating in Seed Beetles", Biology Letters, Vol. 3, No. 1, pp. 62-64, Mar 2006, doi: 10.1098/rsbl.2005.0398

cl4. T. Bilde, A. Foged, N. Schilling and G. Arnqvist, "Postmating Sexual Selection Favors Males That Sire Offspring with Low Fitness", Science, Vol. 315, No. 5935, pp. 1705-1706, Jun 2009, doi: 10.1126/science.11716

July 29, 2010 at 7:48 PM

Jde o to, jak moc je nevěra spojená se skutečnou porodností, sex má taky svůj původ pouze v záležitosti rozmnožování, ale dávno tomu tak není. Je nám příjemný, aniž by se z toho počalo dítě. I z nevěry se nemusí rodit děti, ale původně třeba promiskuita vznikla z důvodu "války spermií"! Chci tim říct, že zamilovanost existuje a existuje i věrnost při zamilovanosti, ale to co příjde potom, u někoho nic, u někoho stereotyp, někdo spolu zůstane kvůli dětem nebo majetku, či z pouhé pohodlnosti. Proč by pak neexistovala nevěra, když ten člověk nechce nic měnit, ale chce si zároveň i užít? U někoho pak asi zůstává to, čemu se říká láska, jako souznění, nebo hlubší přátelství (já osobně to nezažil), ale myslím, že je to záležitost stáří! A to už většina nevěru nepotřebuje. Prostě je na druhou stranu dokázaný tzv. Coolidgeův efekt, že okoukaná samice (samec) už přestanou vzrušovat a táhne nás pud po NOVOSTI!!! Je to u samců prokázáno (kdyby ne zkušeností a historií!!) experimentem, například stále pomalejší nástup erekce (v řádech milisekund) u té samé samice, menší průtok krve penisem po více pohlavních stycích s jednou samicí (ženou),... na ostatních savcích, i u lidí!!! Něco to dlouhodobých vztazích vypovídá (minimálně, i kdyby věrnost byla, přitažlivost se vytrácí a někdo jí začne hledat jinde)! Ani ta přátelská láska neni to samé, co bouře hormonů při zamilovanosti! Je to jako čokoláda versus heroin

July 30, 2010 at 6:19 PM

Ten stále pomalejší nástup erekce byl myšlen jako reakce samce na tu samou samici :D

July 30, 2010 at 6:21 PM

ad porodnost, otcovství a zdoje k přežití) Doplnil jsem do článku sekci "Evoluce jako viník promiskuity", viz tam.

ad Válka spermií) Viz předchozí komentář: v knížce jde jen o úvahy autora, byť zajímavé. Ale jako takové nic nedokazují, i když je autor odborníkem na biologii.

ad novost jako důvod nevěry) Nelze tvrdit, že k nevěře dochází z touhy po novosti. Novost je přece něco, co by čekalo i na ty, kteří zůstanou věrní. Takže tam evidentně bude ještě alespoň jeden jiný důvod (když se ovšem neomezíme na patalogickou promiskuitu).

ad Coolidgeův efekt) Když se budeme bavit o lidech, po ejakulaci následoval interval, po který pánové (sloužící jako zdroj dat) neměli chuť na sex se stejnou partnerkou. S extrapolací na všechny muže se říká, že se interval může zkrátit, případně i na nulu, pokud by byla k dispozici jiná partnerka.

Coolidgeův efekt se pouze uvádí jako příčina, proč je pravděpodobnější, že by muž bral sex s vícero partnerkami, než ženy s vícero partnery. Či-li nelze tvrdit, že způsobuje nevěru.

August 2, 2010 at 12:07 PM

Já si jenom myslím, že žena chce mít dítě se svým partnerem, protože ho má stále ráda, ale chodí se vybouřit jinam - za vzrušením a novostí! A co se týče toho, proč nám vadí nevěra, když je to něco normálního, je to stejné jako s vraždami a násilím, v evoluci a přírodě sme jich zažili tolik, že už by nám nemusely vůbec vadit, ale vadí... asi sme něco víc než jen plody evoluce, jak jí dneska chápeme

August 2, 2010 at 12:59 PM

...chodí se vybouřit jinam - za vzrušením a novostí
Vezmu to příkladem, abych lépe vysvětlil, na co chci poukázat.

Např. v článku o feromonech jsem psal, jak Františci testují a vyvíjí účinný feromon. Tak si představme, že existuje takový František, který skutečně uvěří tomu, že vyvinul skutečně účinný feromon, který má prokazatelné účinky - tj. dokáže vzbudit sympatie, které může dále využít ke svým cílům. A najednou, jak se tak dívá do logu návštěvnosti svého webu, objeví návštěvy z adresy, která např. patří nějakému anonymizéru. A teď si z nějakého důvodu vezme do hlavy, že ho sledují tajné služby, protože jeho feromon představuje vážné bezpečnostní riziko - dali by se s ním příliš snadno manipulovat lidi. A tomuhle všemu on věří.

Či-li, on nemá důkazy, že ho sledují. Nicméně se řídí heslem, že když sledování nemůže potvrdit, ještě to neznamená, že ho nesledují. A my mu to v podstatě nemůžeme vyvrátit, protože pro nás je pouze rozumné se domnívat, že ho nesledují. Ale důkazy nemáme (že ho nesledují ať už z jakéhokoliv důvodu).

Evidentně jde o psychologický efekt, který Františkovi umožní ignorovat rozumný předpoklad, že ho nesledují.

A tady právě vidím podobnost s nevěrou ženy. Přece nemůžu podezírat ženu z toho, že se mi někam chodí vybouřit, když pro to nemám žádné důkazy.

Když totiž pomineme např. žárlivost jako důvod, tak se můžeme podívat např. k Pickupu, který prodává údajné návody jak na to, aby mi žena nezahýbala (abych si ji udržel), popř. aby žena, když už zahne, tak aby zahnula se mnou. Co vidím: Pickup jako zdroj informací; přitom u Pickupu vidím, jak hlásá řadu mýtů a tudíž mi vychází, že není rozumné se jím řídit. A pak ještě vidím střet zájmů - víra v přehnanou četnost nevěry/zájem vydělat na prodeji takových rad vs. objektivita - např. odkazovaný, i jim dostupný vědecký výzkum, který ani zde nepodporuje tvrzení Pickupu.

Prostě, že se mi partnerka, která mě má ráda, chodí vybouřit jinam - to vidím jako něco s natolik malou pravděpodobností, že nemá smysl o tom uvažovat, dokud pro to nemám skutečný důkaz. Např. selektivní důkazy, řeči PU guru, nebo novinářský přepis nějakého výzkumu, nejsou objektivním důkazem (že ji mám apriori podezřívat z nevěry). Nehledě na to, že žít s takovým podezřením by za to nestálo.


...sme jich zažili tolik, že už by nám nemusely vůbec vadit, ale vadí
Že nám něco přestane vadit je možné tehdy, pokud nám to neškodí. Např. na oddělení soudního lékařství je asi těžko vyvede z míry mrtvola. Jo, kdyby mrtvola obživla a zakousla hlídače, to už by bylo něco jiného. To už by škodila a tedy by nebyla ignorována. Stejně jako se neignoruje nevěra, protože minimálně narušuje stabilitu vztahu - tj. škodí. Či-li, naše reakce není nic proti evoluci (jak ji známe).

August 2, 2010 at 2:10 PM

Pokud nám to neškodí, nemusí nám to přece vadit od začátku...
Nevěra nám vadí, ale nemusela by přece, když je tak rozšířená a tak stará, proč stále vadí? Vraždy cizích mi také vadí, ale neškodí mi! Neškodí mi spousta věcí, ale vadí mi, protože se do ostatních dokážu vcítit, a přesto, když zajdu za slečnou, která je zadaná a chci jí, udělám to, i když vím, jak tím její přítel bude trpět.
Za dobu evoluce sme mohli poznat, jak svět funguje, přesto si často lžeme, odkud vlastně tyto lži bereme? Odkud se v evoluci bere sebeklam, proč sme si nezvykli na nevěru, na smrt a na další tolik rozšířené věci, škodí nám přece i alkohol, ale rádi ho pijem...
Já věřím, že žena je také promiskuitní bytost, jako muž, ale přesto hledá pravého partnera pro život, poté zevšední a vše začne to celé na novo, nebo spolu zůstanou jak říkám kvůli něčemu třetímu, ne kvůli sobě. Je to tedy spíše potvrzení sériové monogamie, ale s tím, že konec jednoho vztahu je předcházen začátkem nového - vystupujeme, až když máme spoj.
A nebo existují ve společnosti rozdílné typy, evolučně dané, že někteří mají sklon k polygamii a záletům a jiní sou si věrnější, to je také možné

August 2, 2010 at 4:44 PM

Vraždy cizích člověku vadí, protože by se sám mohl být obětí, kdyby se z toho stal běžný zvyk.

Lži a klamy mohou lidé akceptovat např. proto, že se jim s nimi žije snáze. Viz citát Karly McLaren. Nebo proto, že k tomu má jejich mozek vyvinutá centra. Anebo proto, že je někdo obelhal.

I když se alkohol pije v dávkách, které škodí, stále přináší příjemné pocity. Proto se pije.

Ohledně zbytku, to už bych se opakoval.

Možná ještě dodat, že překryvné období dvou vztahů není pravidlem a také pro něj neplatí, že v něm má vždy sex s oběma. Taky ho nemusí mít ani s jedním. Nedělám závěry o četnosti jednotlivých variant, ale poukazuji na to, že v praxi se vyskytují všechny.

August 2, 2010 at 7:00 PM

Zajímavé je, že se ti lidé potřebují oblbovat, když by si už dávno měli zvyknout! Nebo by si ani nemuseli zvykat, nemuselo jim to vadit od začátku, smrt tu byla dřív než obava ze smrti! A přestože se lidé bojí vražd, tak vraždí! Stejné je to s nevěrou, bojí se jí, ale dělají to... (jinak by nebyla polovina manželství rozvedená)

August 2, 2010 at 10:07 PM

Ano, smrt sice byla dřív než obava ze smrti, ale smrt nebyla dřív než natolik abstraktní myšlení, které umožnilo se jí začít obávat. Doporučuji obohatit takové filozofické úvahy o konkrétní fakta. Pak se třeba zjistí, že co se původně tvářilo jako velká záhada je ve skutečnosti jasné jako facka;) Např. kolik vrahů je v populaci a jaká je četnost jednotlivých motivů k vraždě?

Stejné je to s nevěrou, bojí se jí, ale dělají to... (jinak by nebyla polovina manželství rozvedená)
Jenže takovéhle zdůvodnění rozvodů neodpovídá faktům, detaily viz nově přidaná sekce "Rozvodovost a nevěra".

August 3, 2010 at 7:04 PM

Abstraktní myšlení je myšlení, obavy jsou emoce a starší záležitost. Rozum by nám spíš napovídal, že smrt nás vysvobozuje, než že se jí máme bát, protože nic je lepší než bolest,... Jasné je to jenom pro někoho :D!! Vysvětlovat se to dá různě, jenomže teorie je moc abstraktní, zatímco nevěra je fakt, ženská nevěra je také fakt! A to i v dlouhodobých vztazích, neznám nikoho, kdo by se s tím po letech nesetkal- NIKOHO! Evoluční psychologie je sice zatím nejblíže mým představám, ale fenomenologie a fakta mluví jasně - ženská promiskuita existuje (i kdyby nejpreve jenom v ženských představách a snech a až později v realizaci). Ostatně, když se to dá u mužů vysvětlit evolučně, určitě se najde nějaké vysvětlení i pro ženy (časem), nemusí to být zrovna válka spermií, ale něco se najde, protože se musí vysvětlit, proč něco jako nevěra je (a ona je)

August 3, 2010 at 9:23 PM

Myslím si, že nevěra může být evolučně výhodná. Podle mého názoru to funguje zjednodušeně a bez obalu nějak takto - pro ženu je mít dítě obrovská potravinová a zdravotní investice. Proto si dává velký pozor, s kým si začne sexuální život potažmo začne plodit potomky. Toho partnera se pak podle nějaké strategie drží, dokud se příležitostně nenajde vhodnější. Naproti tomu muž musí překonávat "výběrový systém" žen aby mohl šířit svoje geny a proto se tvářit, že je jí věrný. Ve skutečnosti je pro něj ale sex minimální energetická investice a proto je pro něj výhodné zasunout, kde to jde, potažmo šířit geny co nejvíce.
Na tomto systému byly založeny dříve existující harémy a dodnes existující polygamie. Pokud by to nějak zhoršovalo schopnost přežití kolektivu, zákonitě by se dnes na celém světě vyskytovala monogamie, což není pravda.

Podle mého názoru je tedy monogamie jen kompromis, dohoda, nálepka jak si v partnerství emocionálně neubližovat.

Zde bych ještě rád poznamenal, že neobhajuji nevěru ani polygamii. Jenom si myslím, že z hlediska přírodního výběru se nejedná o nejlepší strategii pro muže. Nakonec podle statistik jsou údajně muži 2x častěji nevěrní.

August 18, 2010 at 2:47 PM

Muž v naší společnosti přispívá na zabezpečení dítěte materiálně a, doufejme, že i jako otec (plus případné náklady na přesvědčení ženy, aby s ním měla dítě). Tudíž může jít o minimální energetickou investici leda v době zásunu. Plus evolučně vzato, o co víc by měl potomků, o to méně zdrojů k přežití by na něj zbylo.

Pokud by harém nepřispíval k lepšímu přežití kolektivu, nedejbože se ještě časem ukázal jako zbytečné náklady, tak by provozovanost této praktiky zřejmě časem značně upadla;-) Pokud nechci posílit vliv genofondu určitého muže, tak je pro přežití lepší, když pro množinu rodičů o m mužích a n ženách nebude platit, že m<<n (což harém s m=1 splňuje), ale že m ~ n. Protože pak se vygenerované sekvence DNA budou víc lišit a tím pádem bude lidský druh odolnější např. proti různým nákazám.

Jenom zasunout a dál se nestarat, to by skutečně byly minimální náklady a zvýšila by se tak "rychlost šíření genů". Jenomže proti tomu existují regulační mechanismy. Monogamie je nejlepší známý způsob, jak může lidský druh za stávajících regulačních mechanismů vytřískat z rozmnožování co nejvíce výhod.

Polygamní společnosti sice existují, ale také je potom zajímavé je porovnat např. co do technické vyspělosti, která např. udává, jak dobře se jen s vlastními zdroji dokáží vypořádat s nemocemi. Monogamní společnosti jsou na tom v tomhle směru nepoměrně lépe, protože na to mohly dát více zdrojů.

August 18, 2010 at 5:04 PM

Vaše chyba je, že pořád dáváte rovná se mezi sex a rozmnožování!
Sex má ale i mnoho jiných, stejně důležitých funkcí, jak se zjistilo nejen u lidí, ale i jiných mnohobuněčných organismů - posílení imunity, odolnost vůči stresu, společenský konktakt a posílení vazeb mezi jedinci ve skupině (u šimpanzů)!
Kdyby neměl z evolučního hlediska muž tendenci k polygamii, tak by neexistoval Coolidgeův efekt, na druhou stranu, pokud by neexistovala tendence k monogamii - neexistovala by zamilovanost! A ta existuje u mužu, ale i u žen (i když většinou jim trvá déle,než se zamilují, muži stačí se jí podívat na postavu a obličej...)
Takže já tvrdím, že sou v nás obě tendence. I v ženách! A žárlivost také značí majetnictví a monogamii, ale žárlit můžeme i na milenku, takže...
Tvrdím, že monogamie je věc období zamilovanosti, která u každého trvá trochu jinak, pak už je výhodné (z přírodního hlediska, ne z hlediska jednotlivce) jít zase o dům dál. Příroda nás nutí k rozmanitosti skrze touhu po novém.

August 19, 2010 at 11:25 AM

2SomeoneCZ - Zajímavý názor. Souhlasím, že technický pokrok může být hodnocením vyspělosti civilizace. Intuitivně mi i připadá, že polygamní společnosti jsou častěji méně vyspělé. Může to být ale i tím, že u vyspělejších společností nastala demografická revoluce - pro zajištění živobytí a dobrého stáří není třeba 10 dětí na obdělávání pole, ale stačí jeden, dva potomci, kterému rodiče dají všechno, tedy se jede na kvalitu, nikoliv kvantitu, a proto je pro muže akceptovatelná i monogamie?

Mohl bys mi doporučit nějakou literaturu, kde se o tomto tématu pojednává? Díky :)

August 22, 2010 at 3:36 PM

Už jsem to našel v komentářích.

August 22, 2010 at 3:44 PM

Peca píše:

pro ženu je mít dítě obrovská potravinová a zdravotní investice. Proto si dává velký pozor, s kým si začne sexuální život potažmo začne plodit potomky. Toho partnera se pak podle nějaké strategie drží, dokud se příležitostně nenajde vhodnější. Naproti tomu muž musí překonávat "výběrový systém" žen aby mohl šířit svoje geny a proto se tvářit, že je jí věrný. Ve skutečnosti je pro něj ale sex minimální energetická investice a proto je pro něj výhodné zasunout, kde to jde, potažmo šířit geny co nejvíce.


Pleteš dokupy sex s plozením potomstva. Vezmeme-li v úvahu antikoncepci, pak se žena osvobodila právě od toho "dávání si pozor s kým", což potažmo má vliv na muže, kteří se musí více snažit, aby si ji skutečně získali, udrželi a aby jim byla věrná. Bez ženy přecijen ty "geny nerozesejou", a u nevěrné mají menší "jistotu" jestli jsou to jejich děti.
Je možné, že mladým chlapům hormony blbnou mozek a chtějí v některých chvílích fakt ojet všechno co se dá, ale to po čem lidé touží je stejně nakonec pocit jistoty, domov, partner se kterým spolupracuji, jeho společnost - RODINA. Když to přeženu, tak pokud budu neustále jen souložit s každým druhým koho potkám, tak budu na světě strašně sám, takový člověk si musí přeci být v životě strašlivě nejistý. Je to vyčerpávající a deprimující. "Šíření genů" je nejspíš pitomost a to dost přitažená za vlasy, kterou vymysleli snad nudící se impotentní vědci, ne ? Nevím jak teda chlapi, ale ženská když chce souložit, tak nemyslí na šíření genů, ale na tu úžasnou slast, kterou tím prožije, přeci ! A má-li po ruce spolehlivou antikoncepci, tak se vysokými rodičovskými investicemi nemusí vůbec zabývat - a tradáááá si to parádně užít ! Spíše jde o to, že hledat stále nové partnery je energeticky a časově náročnější, než zůstat s jedním, který mi po této stránce vyhovuje. Slibuje to konstatní a instatní přísun slasti. Tak to aspoň vidím já. Ke střídání partnerů pak dochází pouze pokud NEMÁM vyhovujícího.. člověk se může přecijen v člověku zpočátku zmýlit. Ale monogamie prostě dodává lidem klid a sebevědomí. Jednotlivci na evoluci kašlou zvysoka. A populace se skládá z jednotlivců. Proto by se u článku o evoluci nemělo mluvit o sexu, ale spíše o proměně struktury populace po určitém počtu generací. Ne ?

(mimochodem - kdysi před lety jsem absolvovala na Jihočeské Univerzitě skvělé přednášky Jana Zrzavého o Evoluční biologii, v Praze na Viničné se pořádal také na tato témata zajímavý seminář) - doporučuji

September 26, 2010 at 2:09 PM

V podstatě souhlas, nicméně pro úplnost:

Ale monogamie prostě dodává lidem klid a sebevědomí. Jednotlivci na evoluci kašlou zvysoka.

Viz příslušné pasáže a citace v textu článku, člověk si evolucí osvojil monogamii i proto, že mu kromě jiných výhod "přináší klid a sebevědomí". A že v průběhu života vystřídá několik partnerů, to tomu neodporuje.

Ad "bezuzdné" šíření genů, existuje několik různých strategií, které používají různé živočišné druhy k přežití. Nicméně by si člověk měl v první řadě uvědomit, kolik z mýtů, zaštiťovaných "specializovanými" výklady evoluční biologie, vypouštějí do světa lidé, kteří prodávají návody na životní štěstí v podobě "zaručených metod, jak svést každou". A některé mýty mají, bohužel, tuhý kořínek.

September 29, 2010 at 6:04 PM

("q" - z fóra)

Mno konečně mám trochu informací "i odjinud", tak jsem článek asi poprvé přečetl snad s porozumněním.

Ad úplný začátek (perex?) "Evoluční biologie [9, 10] je jako taková v pořádku." Eeh, ne tak úplně (Steven J. Gould - http://en.wikipedia.org/wiki/Spandrel_(biology) ). Jinak jen pro info, zajímavá knížka k celému tématu: http://www.amazon.com/000-Year-Explosion-Civilization-Accelerated/dp/0465002218 .

Ad Peacock Theory - souhlas, ale vždycky jsem si myslel, že spíš než na handicap principle, má peacocking v pickupu smysl v tom, že poskytuje téma k hovoru ("jé, proč máš na krku ty plavecký brejle?") a nikdy jsem ho nespojoval s evolucí (ad koment Geniálního vlka). Pickupeři (spíš teoretici pickupu, chce se mi napsat . ) to dělají?

Ad Alfa - fajn argumentace, palec hore.

Ad Nevěra. "Když se muž/žena ocitne v příhodné pozici k početí potomků s někým, kdo se zdá být nositelem vhodných genů, podle evoluce by vždy mělo dojít na sex. Ale protože se v naší kultuře vyskytují jedinci, kteří nejsou pro nevěru, evoluce jde stranou. Civilizace má navrch." - Kdo to říká? Pickup? Pokud ano, tak jde vážně o šílené vykrádání&nepochopení evoluční biologie a psychologie . ) Něco k tomu třeba tady: http://www.newsweek.com/2009/06/19/why-do-we-rape-kill-and-sleep-around.html

Ad Evoluce jako viník promiskuity. Viz předchozí odkaz + http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalistic_fallacy#Science_and_moral_questions ("natural" není rovno "good")

Ad celý článek. Mno, úplně mi nedošel jeho smysl . ) Boj proti (špatným, nepřesným, zkreslujícím a manipulujícím) vykradačům evoluční biologie? Článek je pojatý hodně zeširoka, tak si nejsem úplně jistý...

November 5, 2010 at 12:39 AM

Ad úplný začátek) V principu mi nešlo o to, jestli Gould a Dawkins jsou, nebo nejsou, názorově ve všem za jedno, ale o způsob, jakým evoluční biologové zachází s fakty.

Ad celý článek) V podstatě je dán rozčarováním nejen nad Pickupem - jak snadno lze vyvrátit "ověřená" tvrzení a ani se jeden nemusí moc snažit.

November 9, 2010 at 12:17 PM

není dobré nikoho urážet a zvláště ne ženy.žena je stroj na sex.jiný důvod existence nemá a basta.muž ji má oplodnit a uživit a basta fidly.nechci a nebudu se v uspěchané době rozepisovat.nikdo to nečte jen pár různých lidí dle náhody.nevzdělanost,nízké IQ a nemoudrost získaná časem u mě v15letech řítí tento svět do hajzlu.růst populace klesá tím níž čím výš stoupá IQ a ekonomika blabla.pick up funguje ačkoliv o něm vím pramálo.se školením hlupáků jsem skončil.se zachranováním taky.ted žiju!!!samice pozná urostlého pohledného chytrého samce schopného uživit rodinu.to jsem já jsem bůh.u nás je 2000zaměstnanců bavím se jejich sledováním.40-50%jsou feťáci(může za to lokalita a obor)ve výzkumáku by byl jiný poměr.každé třetí dítě je feták.planeta ve sračkách.být chytrý či moudrý je ok ale být vzdělaný je utrpení.pravopisných chyb si nevšímat to jen hlupák se pozastaví.krásný blog být mladší nebo v důchodu čtu a píšu.balí mě ženy15-x let jsem třicátník ideální pro všechny.můj rekord je ze skupiny45 mě37 divek a žen za8hodin samo aktivně zkusilo zbalit.o profi pick up se začnu zajímat časem.jsem pohledný a sexy proto ho nepotřebuju

December 26, 2010 at 8:56 PM

Přečetl jsem si nedávno knihu Evoluce touhy od Davida M. Busse a Červenou královnu od Ridleyho a mam pocit, že darwinisté (záměrně neříkám evolucionalisté, protože evoluce se nerovná darwinismus!) přecenili přístup ke zdrojům na úkor ženskejch skutečnejch tužeb!Žena si boháče, který se s ní dělí o zdroje (rozmlazluje jí) neváží!!! Znám to z mého okolí!!! Možná je to proto, že tito vědci jsou hlavně Američané a mají trochu jinou mentalitu a snaží se jí hledat i všude po světě, ale mě spíš přijde, že ženy boháči často pohrdají, berou si je pro peníze, ale pak je podvádějí třeba i s pitomým zahradníkem bez ambicí, ale s pěknym tělem nebo prostě se svůdci, kteří používají Vaše metody! Teorie zájmu jde přece také proti evoluční psychologii, jak je braná dnes! Možná, že osobní zájem +pil, tedy zájem o mužovu osobnost, je nějak spojen s jeho ambicemi a tvrdostí, a ta je zase spojena s jeho možnou úspěšností v přístupu ke zdrojům, ale takový muž nebude citlivý a nebude se chtít zase tak moc dělit s jednou partnerkou! Darwinisté přecenili zdroje a závaznost (jistoty) a naopak naprosto podcenili smysl pro humor, nejistotu (je naopak vzrušující) a jiné kvality!! Nechápu...

January 20, 2011 at 3:14 PM

Já bych to zjednodušeně řekl takhle, zlatokopka nemá o pracháči, kterého zrovna ždímá, valné mínění, protože:

* On dokázal nahromadit velké množství zdrojů
* Ona to neumí
* On by měl dokázat ochránit své zdroje před krádeží jinými
* A přitom ona, která takové zdroje získat nedokáže, je od něj tak snadno získává

Takže bych to tipoval, že jím pohrdá, protože dokáže snadno obelstít jeho ochranu nahromaděných zdrojů. Zřejmě jí přijde, "že je úplně blbej", když nechápe, co to na něj hraje za habaďůru.

January 21, 2011 at 5:59 PM

Já chápu, že ta pravá se zamiluje do těch vlatností (které se v evoluci ukázali jako "slibné"), a zlatokopka to bere hopem - chce rovnou peníze. Mě spíše překvapuje, že realita je úplně jiná než darwinisté hlásají, ženy chodí s opilci, zamilovávají se do úplně jiných typů, než jsou dnešní bohatí muži, dokonce je přepych a luxux kazí a tyto ženy se rozvádějí! Možná dnes vydělávají peníze jiní muži, než kteří se k moci dostávali v průběhu evoluce... A smysl pro humor, nepředvídatelnost jsou velmi vzrušující vlastnosti, ale darwinisté mluví o bohatství a přístupu ke zdrojům!!!! Já osobně v tom vidím rozpor - jistota a zdroje X nepředvídatelnost a teorie zájmu; citlivý živitel X hravej "drsňák"... (asi je pravda, co se říká, že ženy hledají víc typů mužů v jednom muži - v jedné fázi života milence, v jiné partnera, pak otce,... a nebo vše najednou :D)

January 22, 2011 at 12:52 PM

Zkrátka, jistota a zdroje nejsou vše, pokud nejde o zlatokopku:) Což je ovšem psáno už v pohybové rovnici zájmu.

January 24, 2011 at 8:07 PM

Následující komentář byl přesunut z této diskuze sem, kam tématicky patří.


Mě by jenom zajímalo, jestli by se taky náhodou vyvinul postupně v přírodě sám od sebe třeba motor o automobilu!!! Nebo sporák!! Každej se zaměřuje na to, v čem je darwinismus silnej, ale nikdo už neprověřuje jeho samotný základy, který ležej na vodě (nemyslim všechno, ale něco)! 1) evoluce nerovná se darwinismus, za 2) někdo musí vysvětlit, jak se z malejch náhodnejch změn může stát účelná (a hlavně vzájemně se podmniňující struktura)

March 8, 2011 at 8:12 AM

Ohledně toho alfi a jeho pojetí v Pickupu mě napadá mimo uvedené ještě jedna věc: pickup radí pozorovat a napodobovat chování přirozených alf - celebrit např. rockových hvězd apod. Podle mě je to naprostá hloupost, dobře např. sebevědomí, které díky tomu mají je jedna věc, ale podle mě v drtivé většině to, že jsou žádaní nedělá vůbec jejich povaha, ani vzhled, nebo vystupování, ale pouze to, že jsou prostě známí. Taková holka pak vidí, že ho obdivuje spousta lidí (sociální důkaz), a je jí úplně ukradené jaký je to člověk. Z toho vyplývá: když budeme napodobovat chování nějaké celebrity, ještě to neznamená, že nám to pomůže a to z jediného důvodu - my nejsme slavní jako oni aby kvůli nám hodila naše chování za hlavu.
Earl

June 23, 2011 at 1:20 PM

@Earl

K tomu bych mohl doplnit jednu příhodu. Byli jsme na rockovém koncertu. Nebyla to žádná věhlasná kapela, ale přesto fanynky dávaly najevo svou přízeň. Nicméně jsme je pak po koncertu potkali ještě v jiném podniku. Jako kdybys otočil vypínačem. Jakmile bylo pódium pryč - nic.

June 27, 2011 at 5:30 PM

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás
kontaktovat ohledně nabídky spolupráces jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

May 7, 2015 at 1:14 PM

Ahoj, jmenuji se "Tina Petersen" Jsem z Odense v Dánsku. Byl jsem ženatý 9 let s Oliverem a oba jsme měli spolu dva (2) syny. Oliver byl můj milenec na střední škole, můj vysněný muž a já jsme ho milovali víc, než dokážou vyjádřit slova. Můj manžel najednou začal spát a dávat různé omluvy, proč se nemůže vrátit domů. Děti, které byly zvyklé být vždycky kolem svého otce, ho teď vidí ječmen. Začal mít vnější vztahy s jinými ženami, aniž by zvažoval, jak se budou děti nebo já cítit.

Celý můj svět byl otřesen a zdá se mi, že jsem ztratil jediného člověka, kterého jsem kdy opravdu miloval. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod ... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou a dětmi, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.

Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto nádhernému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl ... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr ... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny ... Během dvou dnů mi Oliver zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme jako jedna velká rodina. co úžasný zázrak doktor Zuzu udělal pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta

Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy ... Pevně ​​věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte lékaře Zuzu nyní prostřednictvím jeho e-mailu: doctorzuzutemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na +2347013499818 a také kontaktujte doktora Zuzu na Vibru prostřednictvím +2347013499818

March 22, 2020 at 2:33 AM

Post a Comment