Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Výše zájmu  

Posted by SomeoneCZ in ,Článek je napsán z pohledu muže, nicméně s pochopitelnými a zřejmými modifikacemi platí pro obě pohlaví.

Každý si jednou položí následující dvě otázky:

  1. Jak poznám, že má o mě zájem?
  2. Jak si jeho/její zájem udržím?

Chcete-li maximalizovat pravděpodobnost, že si danou ženu udržíte, pak si vypracujete bitevní plán – strategii. A budete pozorovat, jak se mění její zájem, abyste věděli, jak se vám daří.

Bez přehledu o situaci nemůžete vyhrát, protože se nikdy nedozvíte, jestli jste u ní vůbec kdy měli šanci, ani jakých chyb jste se dopustili.

He who knows when he can fight and when he cannot, will be victorious.
If ignorant both of your enemy and yourself, you are certain to be in peril.

Sun Tzu

Možná byste se divili, kolik lidí je ochotných upravit svou strategii, protože jim to zrovna nevyšlo a vůbec se nezajímají o to, zda to vůbec mohlo vyjít. Čímž se dostanou do druhého extrému, kdy nezmění vůbec nic.


Strategie

Je-li vaše strategie k získání konkrétní ženy skutečně úspěšná, bude s vámi chtít zůstat. Budete oba dva směřovat k dlouhodobému vztahu. Toto je spolehlivý ukazatel, že vaše metoda má větší než 50% účinnost – viz Pohybová rovnice zájmu.

Že jste dostali bůhví kolik telefonních čísel není spolehlivé, protože některé vám prostě nedokáží říci ne a jiné zase hledají někoho, jen aby nebyly samy. Že vám podržela hned na prvním setkání také není spolehlivý ukazatel, protože vám může podržet například proto, aby namíchla bývalého, nebo je to třeba prostě coura. Nebuďte hlupáci a nemyslete si hned, že jste tak zázračně dobří. V takových případech na vaší strategii prakticky vůbec nezáleží a můžete dělat cokoliv, jen když dobře vypadáte a chováte se v očekávaných mezích. Ale když chce být opakovaně s vámi právě kvůli vaší osobnosti, to už je o něčem jiném. To už je spolehlivé a relevantní.

Snad nejspolehlivějším vypínačem mužského mozku je vedle dobrého jídla sex. Priority si doplňte podle věku :-) Všimněte si, kolik návodů, jak na ženy, si dává za plus snahu dostat ji do postele v co nejkratším čase. Vedle přirozeného efektu za tím stojí i vadná logika, kterou je interpretováno následující. Máte sex, když máte dlouhodobý vztah. Když máte dlouhodobý vztah, budete mít i sex. Ale když máte sex, ještě to samo o sobě neznamená, že si vás chce udržet, abyste měli i dlouhodobý vztah. Rozhodněte se, co vlastně chcete – ujasněte si váš cíl.

Dlouhodobým vztahem se slečnou Správnou rozumíme alespoň dva měsíce, kdy se u ní projevoval kladný osobní zájem. Do té doby se spolehlivě dá odhalit, zda oba vyhovujete podmínce fyzické přitažlivost a zda si spolu rozumíte natolik, abyste spolu mohli zůstat. Jinými slovy, vztah je potenciálně dlouhodobý tehdy, trvá-li déle než dva měsíce za uvedených podmínek.

Období dvou měsíců je rychlý test, kterým můžete rychle odhalit, zda daná strategie funguje, či nikoliv, aniž byste museli provádět zdlouhavý výpočet. Když nefunguje, není důvod u ní setrvávat.

When things go wrong, don't go with them.

Elvis Presley


Statistika a pravděpodobnost

S mým osobním předvýběrem a stylem mi v nejlepším poměru vycházelo, že s 10% pravděpodobností bude oslovená dívka slečna Správná s kladným zájmem o mě a že také pro mne bude potencionálně dostupná. The System má pesimističtější odhad – viz Thirty Factor [2]. Říká, že pouze 1 dívka ze 30 bude Správná s kladným zájmem a dostupná. Ale že se mi nebude líbit a tak musím oslovit dalších třicet. Jednoduše řečeno, pokud oslovíte 60 dívek a žádná z nich s vámi nebude chtít být alespoň dva měsíce, něco děláte špatně. Čím větší počet oslovených dívek, tím větší pravděpodobnost, že používáte strategii, která nevede k cíli.

Bavíme se o pravděpodobnosti, že oslovená bude pro vás dostupná, bude slečna Správná, budete si rozumět a vzájemně vyhovovat po stránce fyzické přitažlivosti. A budete mít oba dva vzájemný kladný osobní zájem. Všimněte si, že toho není zrovna málo, takže nějaká zázračná čísla se opravdu čekat nedají, jestli se chcete bavit v realistických termínech.

Kdyby nám šlo o pravděpodobnost, že vám dá telefonní číslo, bylo by to lepší. Kdyby stačil e-mail, stoupala by dál. A kdyby vám stačilo, že vás nevyliskala anýbrž vlídně s vámi pohovořila, mohli bychom jít někam ke 100%. Jenomže, ani jedno z toho není spolehlivý ukazatel.

Jestliže vám někdo garantuje vysokou úspěšnost, chtějte přesně vědět v čem. Chtějte vědět, co přesně je tím úspěchem. A hlavně, chtějte konkrétní odpověď. Žádné vágní termíny jako "budete celkově úspěšnější, budete si více věřit, ženy vás budou více chtít, osvojíte si správné návyky, stanete se jiným, lepším mužem, apod.".

Když si normální chlap kupuje auto, na prvním místě ho zajímá motor, spotřeba, najeto, stav podvozku, karoserie. S prohlášením typu "budete to nový zážitek, jiný pocit z řízení, budete na ostatní působit lepším dojmem" by vás brzo poslal někam a nic nekoupil.

Kdo se nedokáže poučit, a naletí na medové řečičky, jeho království nebeské jest.

Pochopitelně při určování účinnosti strategie nemusíte používat jenom měření zájmu. Můžete danou strategii také analyticky rozebrat. Pokud jste měli správná vstupní data a váš postup byl také správný, analýza se bude shodovat naměřenými hodnotami zájmu.

Dále si všichni jistě dokážeme uvědomit, že kdokoliv se v otázce oslovení realizuje např. jenom v kruhu přátel, dost možná za celý svůj život ani nikdy neosloví 60 neznámých žen mimo tento kruh, protože by se mu mohly líbit jako přítelkyně. Takoví lidé nám mohou vykládat, jak jsou daleko úspěšnější, protože uspějí třeba u každé druhé. Ale hoďte je do drsnějšího prostředí jako je např. ulice a se svou vysokou úspěšností se velmi rychle rozloučí. Nicméně a bez ohledu na první kontakt, zajímá nás, jestli s námi bude chtít konkrétní slečna vydržet alespoň dva měsíce.

Když vezmeme do úvahy, že uvedeným podmínkám vyhovuje alespoň 1 z 60, neznamená to, že jich před tím musíte oslovit 59. Stejně tak to neznamená, že byste nemohli mít to štěstí a nepotkat ji hned na první pokus. Je to pravděpodobnost, nejsou to absolutní čísla.

Ať byla 5., 6., 12., nebo 25., kterou jste oslovili, pořadí je mimo vaši kontrolu a jenom z něho nelze spolehlivě odvodit účinnost vaší strategie. Je nutné rozlišovat mezi pořadím a celkovým množstvím oslovených žen. Teprve až překročíte určitý mezní počet, 60, aniž by se dostavil výsledek, pak lze usoudit, že je něco špatně. A potom se zamyslet, zda je špatná strategie, nebo vaše provedení.

Uvedená pravděpodobnost je vlastností populace. Není o vašich schopnostech. Popisuje četnost jejího výskytu. Je-li nenulová, pak máte šanci si ji udržet, protože ji můžete potkat. Opačně – když ji nepotkáte, tak si ji pochopitelně nemůžete udržet. Úspěšnost, že si ji udržíte, závisí na účinnosti zvolené strategie.

Měsíc chodíte po ulicích většího města a četnost pro vás dostupných slečen Správných je 1 ze 30 a každý den oslovíte jednu. Dvanáctého dne jste dostali číslo, ze kterého bylo rande. Zrovna to byla slečna Správná, ale vy jste si nedokázali udržet její zájem. A tak jste začali studovat Teorii zájmu.

Pilně jste studovali a chodili po ulicích dál, každý den jste oslovili jednu. Četnost slečen Správných byla celou tu dobu stejná. Za 25 dnů jste šli na další rande s jinou slečnou a zhruba za týden se konalo další. S tou samou slečnou.

Nárůst vašich znalostí a praxe nijak neovlivní četnost slečen Správných ve vašem okolí. Co ovlivní, je pravděpodobnost, že s vámi bude chtít zůstat.

Those, who ignore Statistics, are condemned to reinvent it.

Brad Efron


Hodnota zájmu v hrubém odhadu

Existuje několik ukazatelů, které indikují její kladný osobní zájem o vás.

  • Drží dohodnuté termíny, neruší rande, je schopná navrhnout náhradní termín
  • Je ve vaší společnosti uvolněná, baví se, neuhýbá na polibek (bez splnění podmínky fyzické přitažlivosti nesplníte nároky na kladný osobní zájem)
  • Bavíte se o osobních věcech
  • Sama navrhuje rande, dozvíte se od ní, že vás miluje (ještě lépe, chová se tak) – tento signál je u normální ženy starší 23let platný nejdřív od 6. rande [2]

Ke každému rande teď máte 4 body. Vezmete-li za konkrétní časový úsek kolik z nich kolikrát splnila a vydělíte maximálním možným počtem bodů, které mohla získat, máte její průměrný zájem o vás za daný úsek.

Hrubý odhad vám určí zájem jenom pro kladná čísla. Ale na druhou stranu, příliš to vadit nemusí, protože bez kladného osobního zájmu je vám i slečna Správná k ničemu.

Přesnost je závislá na počtu vyhodnocovaných rande. Pro jedno jediné rande je 25% – málo vstupních vzorků málo vypovídá. Například když navrhnete první rande a ona ho zruší, nezjistíte nic. Ale se znalostí, že úspěšná strategie má účinnost větší než 50%, víme, že když vám odmítne i druhý návrh, nemá o vás kladný osobní zájem (přesnost 12,5% s takto získaným odhadem). S úspěšnou strategií byste totiž nemohli stagnovat na nule.

Počítáte-li zájem za nějaký interval, nedostáváte aktuální hodnotu. Dostáváte jenom průměrný zájem za daný interval. Čím delší interval, tím větší možnost zkreslení výsledku.

Hrubý odhad evidentně není nic složitého a tak doufám, že ho dokáže pochopit i 15letý mladík, který namísto mozku myslí hormony.

Truth is like the sun. You can shut it out for a time, but it ain't goin' away.

Elvis Presley


Hodnota zájmu přesněji

Díky Scramjetu víme, že se zájem vždy pohybuje, byť by to bylo o neměřitelně malý rozdíl hodnot. To znamená, že nikdy nejsme schopni povědět přesnou hodnotu jejího zájmu. V okamžiku, kdy ji povíme, už se změnila. Je to stejné jako s časem. Nikdo nemůže povědět přesný čas s absolutní přesností. Než ho dořekne, už je jiný. Můžeme však určit její zájem v rámci nějaké přesnosti a porovnáním po sobě jdoucích hodnot zjistit i směr – zda roste, či klesá.

Hrubý odhad zájmu trpěl malou přesností, zejména jsme nevěděli, jaký interval je optimální, aby co nejlépe vypovídal o jejím současném zájmu. Potřebovali bychom nějakou pevnou výchozí hodnotu, od které se můžeme odrazit dál. Tj. nějakou potvrzenou úroveň zájmu v nějakém časovém okamžiku. A tu nám dodá optimistická distribuovaná simulace [108].

Od této chvíle dál je to čtení pro lidi, kteří se před případným psaním komentářů nejprve seznámí distribuovanou simulací.

Kdykoliv provedeme nějakou akci, nikdy se 100% jistotou nevíme, co to udělá s jejím zájmem. Jenom se domníváme a podle toho odhadujeme jeho výši po akci. Podle jejích reakcí, zpětné vazby, následně korigujeme náš odhad.

Na začátku vynulujeme hodiny a stav odhad jejího osobního zájmu o nás. Reaguje-li pozitivně, vezmeme to jako kladnou potvrzovací zprávu. Dostaneme-li zápornou reakci, považujeme ji za anti-zprávu a provedeme případný rollback v odhadu jejího zájmu o nás. Kladnou interpretaci jejího zájmu pak definujeme jako poměr zpráv k všem zprávám, tj. včetně anti-zpráv. Zápornou interpretaci jejího zájmu definujeme jako poměr anti-zpráv ke všem zprávám vynásobený -1.

Dvě interpretace zájmu jsou zavedeny kvůli invariantu [86, 87] –PIL → PIL–. Dokud nedostaneme takovou anti-zprávu, která indikuje její zájem pod nulou, volíme kladnou interpretaci. Jakmile je tato podmínka jednou porušena, volíme zápornou interpretaci.

Není nezbytně nutné interpretovat anti-zprávy na možnost indikace zájmu pod nulou. Stále platí, že úspěšná strategie má větší než 50% úspěšnost. Je-li zájem pod nulou, po nějakém čase nás to stáhne k nule, od které už se nezvedneme. Bez interpretace zpráv, a anti-zpráv, už ale neprovádíme odhad PIL, nýbrž jenom RIL. Je to díky setrvačnosti, kterou nemůžeme bez interpretace jednotlivých zpráv eliminovat. Jde o vliv předchozích kladných hodnot PIL na průměrnou hodnotu. Úspěšnost interpretace však závisí na osobní znalosti konkrétní ženy a konkrétních okolností.

Zprávy nemusíme dostávat jenom od ní, ale i od okolí. Je však vhodné přiřadit každému zdroji váhu podle jeho důvěryhodnosti a spolehlivosti. Preventivně je lepší spustit dvě simulace. Jednu jenom podle ní a jednu i podle okolí a tu používat jako alarm na potencionálně nebezpečné situace.

Referenční hodnotu jejího zájmu máme k takovému časovému okamžiku, pro který už nebudou generovány žádné anti-zprávy (a tedy ani kladné potvrzovací zprávy). Když jsme ji potkali, její zájem mohl být větší než nulový, ale my jsme přesto počítadlo vynulovali. To znamená, že uvedená metoda je iterační a postupně zpřesňuje odhad jejího zájmu s přibývajícím počtem referenčních hodnot.

Přesnost odhadu zájmu odpovídá tomu, na kolik ho dokáže ovlivnit jedna vynechaná, popř. špatně interpretovaná, zpráva. Díky referenčním hodnotám jde o dynamickou proměnnou. U referenční hodnoty by nás mohla zajímat rychlost konvergence ke skutečné hodnotě jejího zájmu. To už je hodně složitý problém, ale… ve skutečnosti ho naštěstí nepotřebujeme vyřešit.

Ona se totiž řídí svým skutečným zájmem o nás, ne naším odhadem. Dělat si odhad má pro nás smysl, abychom věděli, čím její zájem zvedáme, a čím ho naopak snižujeme. Právě díky tomu můžeme cíleně vypracovat strategii a dělat rozhodnutí, která budou její zájem zvyšovat. +PIL++. Adaptovat se. Ale ne za každou cenu.

I pretended to be somebody I wanted to be, until finally I became that person. Or he became me.

Cary Grant

Chcete-li však dlouhodobý vztah, nestačí vědět, jak zvednout její zájem. Navíc si spolu ještě musíte rozumět.


Maximalizace výtěžnosti z odhadu zájmu

Jak jste mohli vidět, odhad založený na distribuované simulaci pracuje obecně s jakkoliv hrubou zpětnou vazbou. To znamená, že ani není omezen na větší celky jako hrubý odhad jejího zájmu na celé rande. Interpretace zprávy je de-facto přiřazení váhy, jak velkou změnu zájmu popisuje. Když bychom zpětnou vazbu zjemnili do extrému, můžeme přiřadit váhy i jednotlivým gestům řeči těla.

Jak podrobnou a rozsáhlou simulaci zvládnete, to už je individuální. Pochopitelně se nám hned nabízí její použití – Scramjet. Aneb jak poznat rychlost růstu jejího zájmu.

Dokonce to může zajít i tak daleko, že se nemusíte učit žádný z postupů, jak na ženy, protože s tímto nástrojem si sami můžete dostatečně rychle odpozorovat efektivní kroky přímo v terénu.

Čím detailnější simulaci použijete, tím rychleji se dokážete adaptovat na osobnost konkrétní ženy. Problém je paměťová náročnost. Ač existují techniky, jak ji snížit, rozvádět je nebudu. Jednak je nutně nepotřebujete, jednak na ně není až tak těžké přijít a navíc jsou rozepsány jinde, ale hlavně – nechci dávat do ruky až příliš silný nástroj těm, kterým nejde ani tak o vztah jako o to, aby jim podržela.

Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal.

Albert Einstein


Vypracování vlastní metody

Naprosto intuitivně se jako každý normální člověk můžete podívat, jak reagovala na rutinu, kterou jste právě použili. Případně můžete vyhodnotit celou sekvenci rutin a sledovat, jak často jste byli s takovým postupem úspěšní.

Rutina někdy zabere, jindy ne. A stále máme ten samý typ ženy. Výhoda právě uvedené statistiky je v její jednoduchosti. Jednoduchost zaplacená přesností. Taková statistika se dívá na ženu, jako kdyby šlo o kombinační automat. Tj. její zájem se mění pouze tím, co jste právě udělali. Ale z Pohybové rovnice zájmu víme, že to není pravda. Žena se ve skutečnosti chová jako sekvenční automat. Tj. její zájem se mění i podle svých předchozích hodnot. A proto je důležité znát nějaký referenční bod jejího zájmu.

Takže, vyhodnocujete-li úspěšnost své akce, musíte se ptát, jestli jste vůbec měli šanci uspět. Jinak budete pilovat techniku s chybnou zpětnou vazbou. To znamená, že byste nepoznali, kdy techniku zlepšujete a kdy ji zhoršujete, protože byste se domnívali, že jste vždy mohli vyhrát.

Máte-li více faktorů, pak můžete vypustit ty, které neovlivňují výsledek. To je jednoduchá aplikace Booleovy algebry. Ale pak jsou tu ještě závislosti, které nejsou hned viditelné. Např. známý fakt, že když ji přestanete brát na rande, může ji na ně začít brát někdo jiný. Vývoj situace v takovém případě závisí na výši jejího zájmu o vás. Proto vám jednoduchá statistika, kolikrát z celkového počtu, vnáší chybu do rozhodování.

Mohl bych to rozvést na statistiku, s jakou četností jste v jakém období dělali jaké akce a jak to v tu dobu vypadalo s jejím zájmem. Ale lze to říci i jednoduše. Dívejte se a učte se z toho, jak reaguje na to, co děláte. A řiďte se jenom zpětnou vazbou od těch, u kterých jste doopravdy měli šanci uspět.

Rather than to rely on vague or misleading information, it is better to start from the scratch.

SomeoneCZ


Uměle zavedené chyby

Třeba vám bude dodávat informace někdo, kdo by měl raději mlčet, i když to myslí dobře. Anebo se také může stát, že vám bude dezinformace někdo podsouvat zcela úmyslně. Použití dvou simulací a zavedení míry důvěryhodnosti informačního zdroje vám umožní se takovým chybám ubránit.

Pak se také může stát, že budete události interpretovat špatně. Princip referenčního bodu, anti-zprávy a rollbacku se naštěstí umí vypořádat i s takovou chybou. Pamatujte však, že pracujete s časovou kompresí.

Ovšem, co když na vás bude jenom hrát projevy kladného zájmu? I kdybych sem vypsal, co všechno sledovat, jenom jim dám do ruky seznam toho, co ještě musí zahrát a byli bychom opět na začátku. Naštěstí existují ukazatele, které sice jdou podvrhnout, ale bylo by to v přímém rozporu se záměry takové podvodnice. Podvodník něco chce – sex, peníze, nebo něco jiného. Když na vás někomu záleží, udělá pro vás věci, ze kterých nebude profitovat jinak než vaší spokojeností. Podvodník tohle nemá v plánu, takže je bude držet na minimu. Protože jde o podvod, oficiálně bude deklarovaný nějaký záměr, např. vztah, ale jeho snahám bude dominovat něco jiného – např. žádosti o peníze, či věcné dary. S podvodníkem snaha o spokojený vztah selhává. Jestliže to vidíte, pak si připomeňte, že není obětí, jenom dobrovolníků.

Nikdo není dokonalý a ani sebelepší podvodník vždy neudrží svou masku [109]. Je na každém z nás, zda v takovém případě zavře oči, nebo ne.

Nejhorší ale je, když interpretujete události, které se nestaly. Tomu už totiž může zabránit jenom zdravý rozum.

Men become superstitious, not because they have too much imagination, but because they are not aware that they have any.

George Santayana


Význam matematického modelu

Co jsem popsal je možné do značné míry dělat i intuitivně. Tak proč tedy celý ten matematický aparát? Protože nám umožňuje nezávislý pohled – vidět věci, které díky našim citům vidět nechceme. Lidskou mysl je možné obelstí pomocí psychologických triků [84, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109]. Ale matematický model nemá city a tak na něj tyhle manipulace neúčinkují.

Prohibit the taking of omens, and do away with superstitious doubts. Then, until death itself comes, no calamity need be feared.

Sun Tzu

Berte to jako známku kvality. Nepředkládám vám několik líbivých, vhodně zformulovaných frází a řadu svědectví, které jsem si klidně mohl sám vymyslet. Ne. Dávám vám nástroj, aby jste si každý mohl nezávisle a objektivně ověřit, co říkám.


Který ze zájmů?

Intuitivně bychom mohli předpokládat, že čím účinnější strategie zajistí, tím s vámi bude chtít zůstat déle než dva měsíce. Trik je v tom, že čím déle jste spolu, tím více do hry vstupuje kompatibilita vašich povah, názorů, vaše zájmy a cíle.

Viz článek Svádění je hra, pokud jste úspěšní je s vámi. A jestliže je s vámi nějaký ten rok, pravděpodobně si ji dokážete udržet. Jelikož však dochází k rozvodům, evidentně to nelze zaručit jenom tím, že jste spolu byli nějakou minimální dobu. Chyba, ke které se zde lidé dopouštějí, je, že nerozlišují mezi osobním zájmem a zájmem o vztah.

Slečna Správná s kladným zájmem, a přiměřeným věkem, vás s postupem času zahrne do dlouhodobých plánů, které budou obsahovat společné bydlení a děti. Ona to udělá z kladného osobního zájmu a zájmu o vztah. Potíž je v tom, že to mohou udělat i jiné – a ne ze zájmu konkrétně o vás.

Chcete-li ji s kladným osobním zájmem, vyhněte se ženám, které nechtějí být s vámi právě kvůli vám, a nikdy neberte zpět bývalou. Buď se osobní zájem alespoň jednoho z vás dostal pod nulu, odkud už není návratu, anebo stále přetrvávají důvody rozchodu. Když ji nebudete mít s kladným osobním zájmem, nedivte se, dá-li přednost jinému. Řekli jste si o to.

Trochu složitější situace je, když vám jenom řekne ne. Pokud je loajální a v té době byla zadaná, mohl to být jenom damping factor – viz Pohybová rovnice zájmu (hlavně si teď nezačněte všichni dělat iluze, že ne nevadí). Do dlouhodobého vztahu se slečnou Správnou totiž potřebujete jak kladný osobní zájem, tak kladný zájem o vztah. Mějte to na paměti, až ho budete vyhodnocovat– tj. který zájem vlastně hodnotíte.

Můžeme si to ukázat na příkladu. Pod nějakou záminkou jste získali telefonní číslo zadané slečny a chcete ji přebrat. Tak jste na ni milí, zábavní a sem tam jí večer pošlete smsku vedeni představou, že to ten její nevydrží a vytočí se. Ale vy nikdy. Vy budete mít vždy pochopení, protože jste přece lepší než on. Zkrátím to… tím svým "vždy jsem tu pro tebe" ji naučíte, že s vámi může orat, jak se jí zlíbí. Takže jestli uspějete, máte její kladný zájem o vztah, ale ne kladný osobní zájem, protože na to vás za takové chování nebude dostatečně respektovat.

You date her Interest Level; you marry her attitude.

DocLove


Náročnost učení

Jeden by mohl argumentovat, že není možné hned dosahovat výsledků, dokud jsme si metodu dostatečně neosvojili. Bohužel, taková argumentace nevyhnutelně vede k obhajobě i nefunkčních strategií. Vždy si můžete namluvit, že to jednou přijde a začne se dařit.

Naštěstí známe četnost. To znamená, že víte s jakou pravděpodobností budete mít alespoň jedno rande. Samozřejmě, když její zájem nesnížíte ještě během prvního kontaktu. Což se nestane, postupujete-li v souladu se strategií s více než 50% účinností. V takovém případě uvidíte zlepšení.

Doba dosažení dlouhodobého vztahu každého z vás se bude lišit v závislosti na vašich stávajících znalostech, schopnosti učení a počtu oslovených žen. Ale bude znatelné, že se zlepšujete. Nejprve se bude zvyšovat podíl rande na slečny s kladným osobním zájmem o vás, a pak se bude zvyšovat počet rande, které s vámi bude chtít absolvovat právě jedna slečna.

Zřejmě bych měl uvést i nějakou horní hranici. Nuže dobrá, řeknu to takhle. Pokud nejste přímo asociální živel, ale máte např. nulové zkušenosti a hlavu plnou romantických představ, je podle mě reálné, abyste do čtvrt roku začali dosahovat alespoň dvou rande na jednu slečnu, zvládnete-li jedno oslovení na každý pracovní den. Trik časového omezení je v tom, abyste zbytečně neztráceli čas s něčím, co nefunguje, ale má to přesvědčivou prezentaci, že by mohlo [47, 84, 96]. Vynecháme-li povahu, podle Thirty Factor [2], budou mít 3 z 30 kladný zájem, což dá za čtvrt roku 9 rande. A jestli se dokážete včas poučit, alespoň jedna z těch 3 Správných by vás měla chtít vidět ještě jednou.

Dosáhnout dvou rande s jednou slečnou za čtvrt roku vypadá nic moc. Tak pamatujte, že jde o odhad pro lidi, kteří s tím mají doopravdy problém. Těch zhruba 9 rande by měli dosáhnout už jenom díky počtu oslovených žen, a proto je tam podmínka druhého rande alespoň s jednou z nich. Aby šla na druhé rande z osobního zájmu, nesmí o něj během prvního přijít. A to je ten zmíněný problém. Občas prostě stačí jenom přestat dělat alespoň ty největší chyby. Tenhle problém je řešitelný, i když nebudu tvrdit, že pro každého.

Pamatujte, každému není pomoci. A když mícháte Teorii zájmu s egu příjemnějším, nicméně chybným, postupem, nedivte se, že nedosahujete uváděných výsledků. Ostatně, statistika a výpočet jejího zájmu vám to potvrdí.

Občas mám pocit, že si lidé díky Teorii zájmu důkladně osvojí alespoň základy, pak začnou zkoušet blbosti a hřeší na to, že právě díky dobře zvládnutým základům stále mají alespoň 51% účinnost.

I'm my own enemy

Yngwie Malmsteen


Citová záležitost

Zdá se vám, že jsem úplně zahodil city, nastavil přísné normy a kdo je nesplní, ten musí z kola ven? Ne. Uvedený výpočet jenom charakterizuje vaše chování. A když vám na někom doopravdy záleží, nemusíte si dělat starosti a projdete. Snažíte-li se však o někoho, kdo vás ve skutečnosti nemá rád, alespoň rychle zjistíte, na čem doopravdy jste. Cynicky jenom dodávám, že to stále ještě nemusí stačit na to, abyste o něj přestali usilovat. Ale to už je váš problém...

The power of accurate observation is often called cynicism by those, who have not got it.

George Bernard Shaw

Když vaše tvrzení odpovídají realitě,
můžete si dovolit používat matematiku.

Snad jenom, milé dámy, uvědomte si, že skutečný chlap vám jen tak nezačne vykládat, že vás miluje. Než slova, budou tomu odpovídat jeho akce.

This entry was posted on Monday, February 2, 2009 at 2:11 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

5 komentářů

Husty :-)

March 25, 2009 at 10:20 PM

Dobre ty. Posledni odstavec bych nam - zenam - nekdy vytetovala na celo.

April 1, 2010 at 5:00 PM

Ahoj, pročítal jsem tvé stránky a chtěl bych znát tvůj názor. Jedna slečna, která má ''kamarádský vztah'' s mým kamarádem, ale cca před měsíce po nem chtěla vztah, ale neúspěšně. Teď mi začala sama od sebe psát i číslo jsi zjistila od kolegy. Nevím co přesně jsi o tom myslet. Také navrhla, že bychom mohli někdy zajít na kafe. Po pár sms jsme se domluvili na večeři za 3 dny. Pak přestala psát a ozvala se až den schůzky a napsala jen jestli platí večeře. (Jen podotýkám, že na večeři jsi nevybírala nějaké drahé jídlo, aby to nevyznělo že se chtěla jen ''najíst'' v podstatě říkala, že ani nemá moc hlad,) Po večeři se ozvala až za 2 dny a napsala jak se mám. To jsem jí odepsal a bez odpovědi. (Jen bych rád podotknul, že jsem nikdy nepsal sám od sebe).Slečna vždy napsala první. Až tedy co poprvé neodpověděla jsem napsal první sms, jak se má že děkuji za příjemný večer. Slečna vzápětí odepsala, že je ráda, že píšu a že by jsme to mohli někdy zopakovat. Nepovažuji se za nějaký atraktivní typ kluka a myslím, že kamarád je pro holky i zajímavější typ než jsem já. Co se týče té slečny tak je velmi atraktivní a to je vidět i ve společnosti kdy jí muži pořád oslovují).Slečna s tím kamarádem pořád intenzivně komunikuje a stýka.
Tak nevím jestli je tam nějaký zájem? jestli bude znít dotaz ''hloupě'¨tak se omlouvám, ale moc vlastních zkušeností nemám....

January 31, 2013 at 1:32 AM

ještě bych doplnil dotaz jestli třeba slečna nemá úmysl mít jen jako kamaráda na popovídání. děkuji za odpověd

January 31, 2013 at 1:48 AM

1. Dohodli jste si rande hned a bez vytáčení. Termín dodržela. Tohle se dá vykládat jako zájem.
2. Po rande se sama ozvala. I tohle se dá vykládat jako její zájem.
3. Slečna je atraktivní, aneb může se poohlédnout i jinde, když ten jeden nevypadá, jako kdyby měl zájem.
4. Nicméně si s Tebou dohodla další rande. Ještě pořád to vypadá, jako kdyby o Tebe měla zájem.

Jenže...

1. nikde nepíšeš o polibku
2. Na smsku, jak se má, odepíšeš tak, že ona už se sama neozve zpátky
3. Nemáš moc zkušeností a už teď si myslíš, že kamarád je pro ni atraktivnější

Jednoduchá rada do jednoho komentáře na to není. Ale z mého pohledu nejpravděpodobnější scénář se dá shrnout takhle: z nedostatku zkušeností a sebevědomí se držíš zpátky. Zatím se slečna zřejmě mylně domnívá, že je o Tebe větší zájem, než předpodkládala, a tak se snaží. Bohužel jí to brzy dojde.

V téhle situaci: dej jí pusu, buď vstřícnější k její snaze a užij si to, dokud ji to bude bavit. Když budeš mít štěstí, a ona bude slečna Správná, tak ji stihneš zaujmout proto, jaký jsi povahou.

February 1, 2013 at 10:47 AM

Post a Comment