Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Řeč těla  

Posted by SomeoneCZ in

Some Like It HotBylo nebylo, objevili řeč těla [40, 41, 42, 43], která obsahuje negativní a pozitivní signály. Netrvalo dlouho, a už z toho někdo vyvodil důsledky – čím více pozitivních signálů, tím má o vás větší zájem. Ale co mínil sdělením, že má zájem? Přidržíme se výkladu Teorie zájmu a The System [2], kde jde o míru, jak moc chce být s vámi. Může se vám dostat celé řady pozitivních signálů a může o vás mít skutečně kladný zájem. Ale také vás může odmítnout, ačkoliv je zrovna nezadaná.

Pozorované signály vypovídají, jak moc je jí s vámi příjemně. Čím nepříjemněji, tím více se její zájem snižuje. Čím příjemněji, tím více může její zájem růst. A protože je ke kladnému zájmu potřeba fyzické přitažlivosti (nutná, nikoliv postačující podmínka), čím větší zájem, tím více pozitivních signálů uvidíte. Nicméně, některé signály uvidíte i u žen, jejichž zájem o vás se pohybuje v záporných číslech. Její skutečný zájem je proto třeba posuzovat podle jejích akcí vůči vám. Například, dala vám své telefonní číslo bez zaváhání?

Řekněme, že 17% žen, které jste chtěli sbalit, s vámi flirtovalo, tj. viděli jste pozitivní signály, a úspěšnost byla 60%. Pokud jste si o telefon řekli tak jako tak, úspěšnost byla 33%. To znamená, že pokud půjdete jen po ženách, které s vámi flirtují, potřebujete jich minimálně 10, abyste dostali alespoň jedno číslo (0,17*0,60). Pokud však oslovíte každou, budete mít telefonní čísla tři. Jenže, některé ženy neumí říct ne, a proto vám telefonní číslo dají. A také je pravda, že žena s vámi může flirtovat, aniž by si s vámi chtěla doopravdy začít. Čili, pokud by to jedna z těch deseti oslovených myslela vážně, nemusí to nutně být ta, která flirtovala.

U prvního oslovení se občas může stát, že její zájem bude natolik velký, až si to "nebude chtít pokazit" a vy žádné pozitivní signály neuvidíte. Nebo s vámi nebude flirtovat dostatečně intenzivně, abyste signály postřehli [2]. To, že nevidíte pozitivní odezvu, ještě nutně neznamená, že nemáte šanci. Ještě pořád se můžete jednou rukou držet na okraji propasti a mít reálnou šanci z ní vylézt. Jenom se musíte zeptat na její telefon. To je vše. Určitě vás nezastřelí pro výstrahu na policejním dvorku.

Vaším cílem je zvýšit její zájem a toho můžete dosáhnout tehdy, bude-li jí s vámi příjemně. Četnost a typ vnímaných signálů je zpětná vazba, jak dobře funguje to, co na ni právě zkoušíte. Její chování vám napoví, jste-li na správné cestě a ona se dobře baví.

Na úspěšném rande už musí být k vidění pozitivní signály. Čím více a častěji, tím lépe. Vaším cílem je, aby její zájem o vás byl po skončení rande větší, než byl na jeho začátku. Na prvním rande, chcete alespoň jeden záměrný fyzický dotek z její strany – zkuste ji políbit na jeho konci; neuhnutí polibku se počítá.

Snad ani netřeba zdůraznit, že pokud jdete na první rande, nejlépe se pozorují, sedíte-li u stolu naproti sobě. Navíc, pokud by se po vás chtěla vinout jako břečťan, musí se snažit a tím zvedáte její zájem. A jak vyplyne z následujícího textu, jsou pro to i další důvody.

Ale teď už pojďme k samotným signálům. Většina platí pro obě pohlaví.


Rty

 • Široký úsměv, jsou vidět horní i dolní zuby.
 • Upřímný úsměv doprovází stah svalu u oka (m.zyg.maj. a orb.ocul.).
 • Sem tam si skousne některý ze rtů, nebo ho navlhčí jazykem. Nebo se jazykem dotýká předních zubů.
 • Je jedno jestli si jazykem navlhčí dolní nebo horní ret zvlášť, nebo je navlhčí oba jedním souvislým pohybem.
 • Dotýká se ukazováčkem zubů.
 • Vyšpulí rty a zároveň zjistíte, že i její ňadra jsou k vám blíž.

Oči

 • Dívá se vám přímo a upřeně do očí a její panenky jsou rozšířené.
 • Párkrát, během několika sekund, zvedne, až přehnaně, obočí. Často přidá úsměv a zároveň se vám podívá přímo do očí.
 • Mrká na vás. Jedno jestli přímo u rozhovoru s vámi, nebo z povzdálí.
 • Když spolu mluvíte, přivírá oči více než obvykle. Její oční řasy vám najednou přijdou výraznější.
 • Pohyb obočím nahoru a dolů doprovázený úsměvem.

Vlasy

 • Prsty si zajela do vlasů. Může to být jak souvislý pohyb, tak několik po sobě jdoucích pohybů.
 • Zatímco se na vás dívá, obtáčí si vlasy okolo prstu.
 • Shazuje si vlasy z ramen dozadu.

Oblečení

 • Ne vždy má podprsenku a tak jsou občas vidět bradavky, které jsou vztyčené.
 • Cíp sukně je vhodně umístěn tak, aby ukázal část nohy.

 • Upravuje si oblečení, aby vypadala lépe.

Když sedí

 • Pohybuje se do rytmu muziky, s pohledem upřeným na vás.
 • Když se posadí, sedí zpříma a její svaly se zdají být pevné.
 • Nemá překřížené nohy. No, schválně, jak to budete pod stolem zjišťovat? ;-)
 • Má překřížené nohy, ale tak aby odhalila stehno.
 • Otírá si nohy o sebe, nebo o jinou nohu. Třeba tu od stolu:-)
 • Přehodila si nožku přes nožku a ta se houpá směrem k vám.

Ruce

 • Vidíte na její dlaně.
 • Když na vás mluví, podepírá se hlavu v jedné dlani a do druhé dlaně vidíte. Aneb jak se slušně chovat u stolu...:-)
 • Mne si zápěstí.
 • Některou rukou se dotýká prsou.

 • Mne si bradu, nebo se dotýká na tváři. To zrovna přemýšlí o vás dvou v nějaké souvislosti.
 • Přejíždí, nahoru a dolů, po stopce sklenice, nebo po klíčích, nebo si hraje i s jinými předměty, které leží na stole. Aneb i za ruku vás může vzít.
 • Hraje si se šperky. Opakovaně se jich dotýká a posouvá je.
 • Dotýká se vás, když na vás mluví.

Hlas

 • Hlasitost jejího projevu se přizpůsobuje vašem.
 • I rychlost, s jakou mluví, se přizpůsobuje té vaší.
 • Směje se zároveň s vámi.
 • Jste-li v prvomájovém průvodu, nebo někde jinde obklopeni davem, mluví a zaměřuje svou pozornost jen a jen na vás.

Různé

 • Její řeč i pozice těla se shodují s vaší.
 • Její kůže má červený nádech, když je ve vaší blízkosti.
 • Pokud kouří cigarety, vyfukuje kouř přímo vaším směrem rovnou z úst.
 • Šeptá si s kamarádkou do ucha, jako na základce.
 • Stojí s mírně nakloněnou hlavou a jedna její noha je mírně za tou druhou. Bok má mírně vpřed.
 • Najednou se u vás vynoří jakoby odnikud.
 • Když okolo ní přejdete, tváří se, jako kdyby jí na světě zrovna nezajímalo nic jiného, než jaký čas ukazují její hodinky.

Obecně se dá říci, má-li o vás zájem, bude se vyskytovat ve vaší blízkosti, nebude se tvářit znuděně a dokonce si i popovídáte. A už jste si všimnuli, jak málo trpí bolestmi hlav ženy, které jsou do svých partnerů zamilované?

Výše uvedené je základní seznam signálů řeči těla, které hrají ve váš prospěch v kontextu rande. Ještě pro doplnění můžeme uvést, že se říká, že vizuální vjem pokrývá 55% komunikace u osobního setkání, hlas 38% a 7% tvoří samotná slova. Rovnice 38+7+55=100 však nebyla prokázána v jednom experimentu. Svou váhu však mají i zdánlivé náhody, které ve skutečnosti mívají skrytý význam. Otřela se o vás jakoby bezděčně nohou pod stolem?

Uvažujme uvedené rozdělení jako poměr typů zpráv za jednotku času. Proto, když se např. v sms vyjádříte naprosto jednoznačně, i samotná slova mohou jednoznačně určit význam sdělení.


7% Význam slov

 • Používejte slova, kterým bude vaše posluchačka rozumět.
 • Není cílem stvořit komplexní příběh s pointou, kterou budete vysvětlovat celou věčnost.
 • Vyhněte se nadměrnému užívání odborných a cizojazyčných termínů.
 • Vyhněte se depresivním a jinak nepřitažlivým tématům. Mluvit o jiné ženě se na rande hodí ještě méně, než diskuze o globálním oteplování.
 • Kdo dává na odiv své nedostatky, vyzdvihuje přednosti jiných – původně Seneca, výklad pro vztahy a svádění SomeoneCZ.

38% Hlas

 • Nemluvte monotónně – vyšší tón pro akčnější obsah, hlubší pro vážný obsah.
 • Různý význam slov zvýrazněte změnou a rychlostí hlasu.

 • Rychlý projev je pro akční obsah, pomalý bez hledání slov, e, ehm, atd., je vnímám jako upřímný.
 • Vyslovujte slova pořádně, pokud vám některé dělá problém, naučte se ho.
 • Kvalitu lze vylepšit rezonancí – jako kdyby jste si chtěli zívnout, ale mluvte (bez zívání;-)

55% Vizuální vjem

 • Stůjte uvolněně, vzpřímeně a lehce rozkročeni.
 • Ano, má nádherná prsa, ale i tak se jí dívejte do očí.
 • Používejte gesta, rozsah je úměrný velikosti popisovaného objektu, malá např. pro květiny a pozor na slona v kavárně; malá gesta nemusí být dobře vidět u velkého (jako početného) publika.
 • Netvařte se neutrálně, použijte obličej k vyjádření emocí, které se hodí k obsahu slov.
 • Vždy se snažte vypadat srdečně, ale všeho s mírou.
 • Nepoužívejte nic jako tahák – ztráta očního kontaktu vám ubere na srdečnosti a také budete vypadat méně sebevědomí.

Postoj

 • Lidé drží tělo více zpříma směrem k člověku, který má vyšší status.
 • Když hovoří s někým, kdo má nižší status, lidé mají větší tendenci se naklánět do strany, než když hovoří s někým, kdo má vyšší status.
 • Otevřený postoj znamená kolena od sebe, špičky od sebe, lokty od těla, ruce se nedotýkají, nohy nejsou překřížené.
 • Lidé s otevřeným postojem jsou vnímáni více pozitivně, než lidé s uzavřeným postojem.
 • Záklon dozadu znamená odpor, mírný náklon kupředu sympatie, nebo hrozbu – podle okolností.
 • Pokud je jí vaše přítomnost nepříjemná, couvá, nebo se snaží jinak dostat z vašeho dosahu – například má-li takt, jakoby hravým gestem vás zkusí odsunout. Takový dotek není pozitivní signál zájmu.

Manipulace

 • Stejná gesta z druhé strany signalizují, že si rozumíte; stejně tak lehké přikyvování ano/ne podle obsahu vašeho sdělení.
 • Pokud váš protějšek napodobuje váš projev, jedna z možností je, že se vás pokouší podvědomě zmanipulovat – tj. vsugerovat, že si spolu rozumíte.
 • Při odpovědi na osobní a intimní otázky, kdy je mezi vámi minimální vzdálenost, dotýkání sebe sama indikuje možnost, že se vás snaží zmanipulovat.
 • Vertikální pohyb rukou navozuje pocit dobrého vztahu mezi komunikujícími.
 • Někteří se snaží ženu zmanipulovat jakoby bezděčnými, náhodnými doteky na její tělo. Z nějakého důvodu věří, že když se jí začnou dotýkat jako první, ona se jich také začne chtít dotýkat.

Vzdálenost

VzdálenostTyp setkáníOptimální hlasitost
20 – 30cmVelmi osobníDobře slyšitelný šepot
30 – 90cmVětšina osobních setkáníMírně pod normální hlasitostí
90 – 150cmSkupinová setkáníNormální hlasitost
150 – 250cmFormální setkáníNahlas

Okamžitě se u prvního kontaktu postavit čelem k ženě na méně než 30cm, není-li možný větší odstup, znamená snížit její zájem. Pokud neustoupí, pak možná není kam, nebo převládlo slušné vychování a sebeovládání, a tak toho neomalence strpěla. Kdo to dělá úmyslně, často nezvládá své ego, aby si připustil, že je to příjemné jen pro něj. Jeho gesto si lze v závislosti na okolnostech a provedení vykládat také jako hrozbu – i podvědomě.


Zlozvyky

GestoInterpretace
Hraní si s vlasyNemohoucnost nebo nejistota
Ruka před ústyNervozita z nemohoucnosti
Tření si ruky, nebo nohyNervozita z nemohoucnosti, nebo nejistota
Tisknutí si rukou, mnutí s prstůNervozita, nemohoucnost nebo nejistota
Skleslý postojNuda nebo špatná socializace

Další zlozvyky, jako rýpání se v nose, doufám nemusím extra rozepisovat.


Kino

Jednou z nejrozšířenějších polopravd svádění je pověra, že se máte začít dotýkat ženy už během prvního kontaktu, prvního rande.

Někdo by mohl argumentovat, že to má hlavu a patu. Ale já říkám, astrologie má také hlavu a patu a přitom vůbec nefunguje. Někdo by mohl namítnout, že by to fungovalo, kdyby se řídil všemi radami daného "odborníka". A já na to, že by to taky celé mohlo být úplně jinak. Někteří se pak mohou ptát, co je tedy správně. A proto vám to analyticky rozeberu.

Jakýkoliv způsob, kterým se snažíte zvýšit zájem ženy, představuje filtr, kterým neprojdou všechny.

Sháníte oba sex na jednu noc? Pak jistě nemá smysl čekat, neb šance, že uspějete u ženy, která chce to samé, jsou slušné. Ale co když cíleně chcete zrovna tuhle do dlouhodobého vztahu? V takovém případě je rozumné chtít vědět, jak moc se jí zamlouváte. Ale jak to zjistit? Jednoduše. Necháte si své dvě ruce pro sebe a ji necháte, ať se snaží. Ukažte, že máte svou cenu a tím zvýšíte její zájem. Proto ji také na prvním rande posadíte naproti sobě a necháte ji, ať se snaží k vám dostat. Co je vydřené, to se nezahazuje.

Pouze ona ví, od kdy chce, abyste se začali dotýkat. Vy si to jenom tipujete a dotyk ve špatnou dobu snižuje zájem. Nechte ji začít a víte jistě kdy. Když se jí chcete mermomocí dotknout, pomožte jí např. do kabátu, nebo si jděte zatančit tango.

Amatér se dere dopředu příliš rychle a bere jí tak potěšení z lovu. Úspěšný lovec se nehoní za zvěří, ale počká si, až přijde k němu.

Že se vás na rande sama nezačne dotýkat? Třeba nejste tak dobří, jak si myslíte. Třeba nedokážete poznat její skutečný zájem o vás, a tak jdete na rande s ženou, jejíž zájem o vás je pod nulou, ale vy si myslíte, bůhví jak o vás nestojí. Ego je vaše Achilova pata.

Že je s vámi, ještě neznamená, že má o vás zájem – DocLove.

Když probíráte kandidátky na dlouhodobý vztah, do dalšího kola postupují ty, které mají natolik velký zájem, aby se na tom dalo stavět.

Někteří mají obavy, co dělat, když dotyčná zaujme stejnou taktiku. A další rovnou omdlévají při pomyšlení, že slečna bude znát jejich plán. Tihle všichni při svádění nepoužívají mozek. Jinak by jim muselo dojít, že polibkem na konci rande se fyzická přitažlivost vyjasní. Do té doby dáváte pozor, jak daleko je ochotná zajít ze svého zájmu o vás [2]. A příště, na druhém rande, už víte, že vaše dotyky pro ni budou příjemné.

Kdo se umí ovládat, ten má větší šance.


Obrázek: Plakát k filmu Někdo to rád horké (Some Like It Hot).

This entry was posted on Friday, April 25, 2008 at 11:09 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

21 komentářů

Someone, díky za skvělý článek!

"Pouze ona ví, od kdy chce, abyste se začali dotýkat. Vy si to jenom tipujete a dotyk ve špatnou dobu snižuje zájem. Nechte ji začít a víte jistě kdy."

Především tuto větu si beru k srdci já, který si už vysloužil přezdívku "zkoušečka" :-) Přezdívka od dívky je sice míněna jako kompliment, ale "nic nezkoušet" se mi jeví jako ještě účinnější.

Donedávna jsem měl pocit, že něco takového od nás mužských ženy "tiše" vyžadují. Mnohokrát jsem si vyslechl od žen: "Byla jsem na randeti - a on PROSTĚ NIC. Naštval mě, už se s ním nesejdu..".

Může to jít i jinak, lépe, s větší jistotou, účinněji.

Vyzkouším..


generalissimuss

May 2, 2008 at 10:03 PM

Taktéž díky:-) Jde o to, jak vybalancovat situaci, abychom dosáhli stavu popsaného v TZ4:

"Už jste slyšeli povídat si ženy mezi sebou, jak si vyrazily s tím či oním, protože jim přišel tajemný a vzrušující, aniž by padlo slovo, že by je snad uháněl? A už jste je slyšeli, jak tomu svému musely pomoci, nebo ho rovnou samy sbalit? A teď se jich nemíní jen tak vzdát..."

May 4, 2008 at 6:32 PM

Nedavno se mi na prvnim rande stalo, ze jsem nedaval kino, u konce dal polibek. Vsechno ok. Pak jsem za tyden chtel domluvit dalsi rande, hb ze jo, a v den rande mi napsala, ze ji to moc mrzi, ale dneska nemuze. Pry moc promin..hmm, uz jsem se ji neozval a ona mne taky ne. Je to tyden.

October 20, 2008 at 7:21 PM

Tak to zkus zítra na čtvrtek. A podívej se na Pohybovou rovnici zájmu. Na určité věci není nutný osobní zájem v kladných číslech. Po fyzické stránce jí vyhovuješ, polibek, ale jinak...?

Už jsem několikrát viděl slečny se líbat, aniž by dotyčného ještě někdy chtěly vidět. C'est la vie.

Že jsi nejel kino bylo správné rozhodnutí. Není důvod se domnívat, že kdyby jsi ho jel, bylo by to jiné. Kdyby ano, její reakce mohla být i mnohem více odmítavější - další, který se neumí ovládat. Nevíš, jakou má povahu.

A já ani nevím, jak jsi ji pozval na další rande. Ale to už bych teď mohl např. jenom vytknout, že jsi poslal sms místo zavolal. Pokud jsi ovšem nevolal:)

October 20, 2008 at 7:59 PM

Dnešní chyba v tomhle:

"Pouze ona ví, od kdy chce, abyste se začali dotýkat. Vy si to jenom tipujete a dotyk ve špatnou dobu snižuje zájem. Nechte ji začít a víte jistě kdy."

vedla k:

"Pokud je jí vaše přítomnost nepříjemná, couvá, nebo se snaží jinak dostat z vašeho dosahu(...)".

Takže se ani nedivím, že při polibku uhnula. Btw, stejně sama od sebe chce na druhé "rande" (do divadla) - hádám, že má jenom ráda divadlo, že?

November 8, 2009 at 10:25 PM

Bohužel, ale možnost to je. Anebo možná chce být vidět ve společnosti, ale ne sama. Je dobré předpokládat, že jde na rande z kladného osobního zájmu, ale ne tomu zase věřit za všech okolností. Za jak dlouho a jak přišla s tím, že chce jít do divadla?

November 9, 2009 at 1:08 PM

S tím návrhem na další 'rande' přišla tak nějak v průběhu toho couvání, předtím, než jsem se ji pokusil políbit - řekla něco ve smyslu 'budeš mít úkol, najdi nějaké další divadlo' (přesná slova si bohužel nepamatuju). Přišlo mi to milé, teď, když to čtu, zas tak moc ne (ale nepamatuju si to přesně).

Moc známek zájmu - co se řeči těla týče - jsem v průběhu 'rande' nepochytil (špatně jsem koukal?), ale bylo to moc příjemné, slečna se smála a oba jsme se bavili.

Mimochodem měl jsem trochu dojem, že slečna má přítele (mno fotky v dokladovce mohly být ale kohokoli). Nezmínila se však nijak.

Mno, zkusím ji za nějaký týden dva ještě někam pozvat. Do divadla asi přímo ne - co když do něj jen nemá s kým chodit, že. Nebo na 2 'rande' zároveň - divadlo za delší dobu (jinak to stejně nejde) a mezitím jen tak někam zajít? Moc šancí tomu nedávám, ale stojí za to to vyzkoušet.

November 9, 2009 at 11:28 PM

Za specifických podmínek si lze podivné chování vysvětlit efekty menstruačního cyklu - článek bude v pondělí. Ale když se podívám na tenhle případ:

1. Smála se, což je dobře, ale pozitivní signálů řečit těla jsi moc neviděl - nicméně, vím, že řada lidí je v začátcích prostě nevidí - ještě se neumí dívat

2. Na polibek uhnula

3. Než uhnula na polibek, úkoluje Tě ať zajistíš divadlo. A co se v divadle obvykle dělá většinu času? Sedíte vedle sebe a většinu času pozorujete cizí lidi. Žádný velký prostor na doteky, jako když si sednete vedle sebe v nějakém večerním podniku.

Je vidět, že slečna je ve své zdrženlivosti k fyzickému kontaktu s Tebou konzistentní. Fotky sice mohly být kohokoliv, nicméně varianta s přítelem by se k jejímu chování hodila.

Jak už jsem napsal dříve jinde a jak jsi sám odhadnul, je dobré ji pozvat na takové rande, ze kterého bude mít nejvíce to, že budete spolu. Či-li, pokud skutečně má zájem, nebude Tě chtít vidět jenom tehdy, půjdete-li do divadla, kina, apod. A bude chtít pusu.

Závěrem doporučuji sekci Z perspektivy ženy, článku Jak moc záleží na vzhledu?

November 10, 2009 at 10:18 AM

Ahoj, díky za reakci, zdá se mi, že jsi situaci zanalyzoval poměrně přesně. Obě možnosti jsou reálné - ta s přítelem se mi zdá víc (bo si to říká moje ego = )

Jak píšeš, hlavní benefit z rande by pro ni mělo být, že jsme spolu. Časem ji na takové pozvu a uvidíme. O různých časových prodlevách jsem už na blogu i fóru něco četl, přesto bych byl rád za Tvůj názor v této situaci - tzn. počkat dva týdny nebo dva měsíce?

November 12, 2009 at 12:33 AM

aktualizace: Má přítele ergo můj poslední post (stejně jako tento) ani nemá smysl publikovat - I don't see the point in trying. Má svůj život, nechávám ji být.

November 12, 2009 at 10:18 AM

Myslím, že má smysl to uvěřejnit:) Minimálně jako konec příběhu a jednak je tam nezávislá otázka, jak dlouho počkat.

Čekat dva měsíce je příliš dlouho. To už jí efektivně dáváš čas, aby Tě přestala postrádat - pokud to kdy byl takový případ.

Ohledně čekání dva týdny, i kdyby neměla přítele, není důvod dělat v tomto případě takhle dlouhou pauzu. Pokud by totiž měla zájem, tak by se jí taky nechtělo čekat dva týdny;)

November 12, 2009 at 10:57 AM

K 7/38/55: Doporučuji přečíst http://psych.fss.muni.cz/vybiral/download.php?soubor=11

June 25, 2010 at 11:34 AM

A proto samotnému rozdělení v článku předchází/ela věta: "když se např. v sms vyjádříte naprosto jednoznačně, i samotná slova mohou jednoznačně určit význam sdělení". Někde na fóru je k tomu dokonce i vlákno.

Nicméně jsem přímo výslovně do článku uvedl, že 38+7+55=100 nebylo prokázáno v jednom experimentu. Díky.

June 25, 2010 at 12:23 PM

Ohledně rady:

Vyhněte se nadměrnému užívání odborných a cizojazyčných termínů.

a

Diskuze o jiné ženě je stejně nevhodná jako o globálním oteplování.


- zajímavá poznámka. Jedním z kritérií pro dívku mých snů je alespoň mírně nadprůměrná inteligence. Měl jsem za to, že holka, která mírně vzdělanou mluvu a podobná témata nepovažuje za špatné má vysokou šanci na to nebýt úplně hloupá, navíc mě to v jejích očích udělá chytřejšího. A ty hloupé že to správně odradí, čili s nimi nebudu ztrácet čas. Podle tvého názoru je to v každém případě špatně? Nebo co přesně je ta pointa nevhodnosti?

September 5, 2010 at 8:33 PM

Ad odborné a cizojazyčné termíny)
Jde o to, že používáním takových termínů i tehdy, kdy toho není třeba, můžeš snadno vypadat, jako že se děláš větším odborníkem, než jakým ve skutečnosti jsi. Že se jenom snažíš vypadat chytře - viz třeba zmrdispeak na D-FENSu, nebo tenhle vtip:

- Dobrý den, tady je firemní helpdesk.
- Nazdar, nemůžu se dostat na podnikový server.
- A na poštu se dostanete?
- Dostanu, a můžete na mě i odborně - já tomu rozumím.
- Dobře, a jak to vypadá s tickety od Kerbera?
- Cože?!


Jak je slečna chytrá poznáš spíš z jejích názorů, než jak je vyjadřuje. I když uznávám, že pokud mluví jak z kurzu dláždění, tak to o něčem taky svědčí.

A můžu Tě ubezpečit, že i chytré a vzdělané slečny neznají všechny odborné termíny. Takže je pointou se zbytečně o takové nepřipravit.

Nadměrné používání cizích termínů by mohlo odradit nejen hloupé, ale i ty chytré, protože by si myslely, že se jen tak vytahuješ, "jako mlha z údolí";-)


Ad jiná žena)
Věta v článku zní "Mluvit o jiné ženě se na rande hodí ještě méně, než diskuze o globálním oteplování." a pointou je, nesrovnávat ji s jinou.

Navíc existují na rande i vhodnější témata, než je globální oteplování, dříve známé jako globální ochlazování, a dnes pro nespolupráci planety při dodržování zeleně katastrofických předpovědí přejmenované na univerzálně použitelnou změnu klimatu:)

September 6, 2010 at 2:24 PM

S tím kinem se mi to vyloženě nezdá. Opravdu hodně kina dělám už při aprouči: podávám jim ruku, beru je kolem ramen, rozdávám polibky na tvář... - a to se zaměřuju na daygame. Jednou za čas se mi přímo na ulici povede i MC. Mé argumenty, proč kino ano, jsou tyto:

1) Ty prakticky radíš, aby polibek byl prvním fyzickým kontaktem, který mám iniciovat. Ale vždyť postupně je to mnohem přirozenější! Jsem si jistý, že pokud už ji držím kolem ramen, máš mnohem lepší podmínky jí políbit, než pokud by to byl váš první dotek vůbec.

2) Myslíš si, že budeš mít větší úspěch, když necháš ženu se snažit. Jenže to jde i s kinem. Své doteky můžeš pojmout jako odměnu pro ni za dobré chování, investování do tebe a kvalifikace. A kinem lze dokonce i negovat, jak jsem sám objevil.

Zapojením doteků do hry získáš mnohem víc možností, jak vyjádřit zájem a nezájem a target si skoro vychovat (ještě například push and poll). Asi jako když si v Magic the gathering dokoupíš kartičky.

3) Kino je zábavné a o zábavu jde především. Chce to akci a ne se pořád jen vykecávat.

December 25, 2010 at 12:15 PM

Na čem funguje technika Push and Pull? Na tom, že se jí snažít udržet v nejistotě. A co chceš udělat? Chceš se jí začít dotýkat hned, jak to půjde, protože Tobě se to líbí. Jinými slovy, dáváš ženě okamžitě najevo, jak moc si může být jistá Tvým zájmem o ni, případně Tvou nadržeností.

Nejenom, že je v prvním polibku na konci rande notná dávka romantiky, ale ještě jí dáváš najevo, že jenom na zásun Tě neutáhne. Vlastně ji doženeš k tomu, aby se Ti kvalifikovala, že si Tě zaslouží;-) Všimni si, čeho všeho jsem trochou trpělivosti dosáhnul a vůbec jsem ji nemusel uměle snižovat její hodnotu - negovat ji. Což kdyby prokoukla, a že chytré to dokáží, tak to rozhodně nehraje v můj prospěch.

Tvůj postup se hodí tehdy, jestli ji chceš v nejbližší době dostat do postele a jí nejde o vztah. V takovém případě by polibek na konci nutně nemusel slavit úspěch. I když... Jde o to, že má strategie má větší pravděpodobnost úspěchu. A to proto,že každá není zvědavá na to, abys hned při prvním setkání dosahoval nadprůměrné četnosti fyzických doteků. Zato každá by ráda, abys se k ní alespoň někdy choval jako k dámě.

Trpělivost přináší růže:) Jde o to, na koho se zaměřuješ, a co je cílem.

January 2, 2011 at 6:14 PM

Mám pocit, že bych ti teď klidně mohl odpovědět svým předchozím komentářem :).

Můžeš jí udržovat v nejistotě i s kinem, nebo dokonce kino použít jako signál nezájmu - odstrčit ji, rýpnout jí loktem...

Na mé argumenty ohledně přirozenosti způsobené postupností a mnohem větší zábavě jsi vůbec nereagoval :).

Sargoval jsi někdy pořádně? Víš jaký je to pocit, objímat se, držet se za ruku nebo se rovnou líbat na ulici s úplně neznámou holkou?

A mimochodem, jsem teď v LTR. Svou přítelkyni jsem už při aprouči několikrát políbil na tvář a objímal se s ní. Schůzku jsem zahájil dvěma dalšími KC na tvář, o pár minut později jsem jí vzal kolem ramen, nějaké KC na rty a do patnácti minut od začátku MC.

No a fungovalo to, mám přítelkyni :), což dokazuje minimálně to, že i tento postup může za určitých okolností fungovat.

February 4, 2011 at 12:44 PM

Tak ještě jinak...

Já přece neříkám, že Tebou popsaným postupem nelze sbalit ženu. Já říkám, že postup podle TZ má větší pravděpodobnost úspěchu. Protože není založen na subjektivních pocitech, ale na objektivní matematice.

Každopádně to, že svůj postup považuješ za přirozený, nemusí být na škodu. Může Ti posloužit jako další výběrový filtr na LTR - tj. že jím projde slečna, která Ti bude vyhovovat.

February 4, 2011 at 6:12 PM

Ahoj Someone,

nedávno jsem měl první rande resp. sekání s holkou. Tady jsou moje poznatky a prosím o tvůj postřeh, zda slečna má či nemá zájem.

Před setkáním - pravidelně odpovídala na emaily, zvedla ihned telefon.

První naše setkání bylo v kavárně, seděli jsme naproti sobě a hodně jsem pozoroval její neverbální projevy. Velmi často se doýkala naušnice (nejvěší postřeh), smála se.

Na konci rande jsem se zeptal, zda ji můžu políbit. Souhlasila, ale jen s polibkem na tvář, nikoli na ústa.

Jaké mám podle tebe šance?

Honza

July 25, 2011 at 9:09 PM

A to jsi se opravdu ptal vážně, jestli ji můžeš políbit, nebo jako vtip, třeba na zažité seznamovací konvence?

Podle její reakce to vypadá, že to mohla vzít právě jako vtip. Ale to je můj dohad, protože o téhle části jsi toho moc nenapsal.

Řešit jestli ji pozvat na další rande, podle toho jaký si myslíš, že má zájem, to je nesmysl. Jestli ji chceš znovu vidět, musíš ji zkusit pozvat. Takže uvidíš, až ji pozveš.

Ale každopádně, už se nikdy takhle neptej!

July 27, 2011 at 1:42 PM

Post a Comment