Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Pickup vs. The System  

Posted by SomeoneCZ in

Časová linie

Co bylo dřív? Slepice, nebo vejce? Pickup nebo The System? A co je lepší? Abychom dokázali odpovědět, musíme se nejprve vydat do nedávné historie...

V září roku 1958 se narodil syn, který se později proslavil pod jménem Ross Jeffries.

Pouhé tři roky na to, roku 1961, můžeme ve Fresno State College najít dnešního DocLove, tehdy ještě pouze Thomase Hodgese, jak začíná své pátrání po odpovědi na otázku, co motivuje ženu zůstat ve vztahu. Uplynuly čtyři roky a své pátrání rozšířil o klíčovou otázku "Proč jste se svým mužem?" místo i dnes oblíbené a nepřesné výsledky přinášející "Co očekáváte od svého muže?". Tehdy vystupoval jako LoveCop.

Roku 1970 vydává Eric Weber knížku "How to Pickup Girls" [34], kterou uvedl pojem Pickup na scénu svádění. Není problém se setkat s názorem, že obsahuje poznatky, ke kterým dojdete i selským rozumem. I když si odskočíme do budoucnosti a vezmeme si např. její edici z roku 2002, stále zaostává za The System, který má ale teprve ještě vyjít. Zajímavým momentem se ukázalo Styleovo interview Erica [35], kde Eric otevřeně označil dlouhodobý vztah jako cíl. Pickup nevznikl jako nástroj pro získávání žen primárně na sex, kterým se postupem času stal.

Práce na The System trvala 20 let [2], takže si rok dokončení jistě dokážete spočítat sami. Můžeme se domnívat, že DocLove Ericovu knížku [34] četl, nicméně důkaz chybí. S jistotou však můžeme konstatovat, že si byl vědom práce Ayn Randové.

Počátkem osmdesátých let na scénu přicházejí další dva pánové. První z nich je znám jako R. Don Steel, a to díky své knize pro muže starší 35, jak sbalit mladší ženu. Knihu vydává roku 1987. Jeho názory bezpochyby ovlivnila práce Ayn Randové.

Druhým nebyl nikdo jiný než Ross Jeffries s přístupem založeným na NLP. U líčení jeho úspěšných akcí v [35] si však nemohu pomoci, než konstatovat, že postupoval v souladu s The System, byť zřejmě na základě jiného přesvědčení. Koncem osmdesátých let Ross zakládá pickuperskou komunitu [35] a vzniká diskusní skupina alt.seduction.fast.

Dál už se nám scéna plní rychlým tempem – Mystery, který objevil alt.seduction.fast během vývoje Mystery Method, Mysteryho žák Style, Rossův žák DeAngelo a další.

Jako další vývoj Pickupu nastoupila Reálná sociální dynamika, která má zahrnovat i Pickup, ale zároveň už není jen o balení. The System obsahuje výslovné upozornění, že v něm uvedené znalosti budete schopni využít i v běžném životě. Jenom tomu DocLove nedal ten správný, catchy název. Sociální dynamika je totiž existující vědní obor, která má zasloužený kredit díky vědeckému přístupu [36] (než bude zase někdo označovat Pickup za vědu, nechť se nejprve laskavě podívá na daný odkaz – speciálně jsem kvůli tomu vybral článek, který je dostupný on-line).

Ani The System [2] není vědecké dílo. Respektive DocLove neuvedl žádné vědecké zdroje jako jsem to udělal s Teorií zájmu. Zásadní přínosem je myšlenka kvantifikace míry zájmu, ze které jsem vyšel.

Podle svých slov, DocLove pracoval na The System 20 let. Všimněte si, jak obrovský pokrok dokázali pickupeři udělat od doby, kdy měl být The System dokončen. The System a Pickup mají hodně shodných rysů. Že by to byla shoda náhod?


Shoda náhod?

Co začít třeba s field reportem? Už starověcí Egypťané si vedli záznamy, jaká kdy byla úroda a hladina Nilu. Kontrolní otázka: Co je vyobrazeno na nástěnných malbách chrámu v Abu Simbelu? Odpověď přeložte do angličtiny a vypusťte slovo battle;-)

Mojžíš nechodil s Izraelity po poušti, protože by se styděl vzít je s sebou do města. Chtěl, aby si Zemi zaslíbenou zasloužili, a tedy ji neopustili, jen co se jim okouká. Už vidíte tu podobnost s ženou, která se musí snažit? A co třeba v článku o feministkách a naivech zmíněný příběh Šárky a Ctirada ze 7. století? Významné znalosti tu jsou už více než tisíc let.

Každý muž, který někdy balil ženu, se podle něčeho domníval, že buď má, nebo nemá, úspěch. Co takhle malý kvíz, řešitelný selským rozumem?

Jaký význam má IOI, alias indikátor zájmu, alias Indicator of Interest? Ten samý jako Buying Signal v The System.

FMAC (Find, Meet, Attract, Close) – volně přeloženo: najdi ji, seznam se, zvyš její zájem a řekni si o číslo. Ještě že bylo Mysteryho. Samotného by mě opravdu nenapadlo provést to v téhle sekvenci:-O Je to dáno znalostí, jak nalézt minimální cestu v ohodnoceném, orientovaném grafu, nebo prostým faktem, že uvedené akce se uskuteční vždy a pouze v tomto pořadí? Respektive FMACA – vždyť se přece očekává snaha o jeho zvyšování zájmu i po uzávěrce.

Považujete za slušné zírat na ženu, se kterou chcete seznámit? Považujete to za smysluplné řešení situace? Co říká selský rozum? Že je lepší jít za ní a oslovit ji? Existuje pravidlo tří sekund, které bývá připisováno Mysterymu – nemáte čekat, ale rovnou ji oslovit. Kdo první najde podobnost s The System [2], kde DocLove uvedl výrok fiktivního Eddieho? Nebo dokáže najít ještě starší publikaci? Pokud by na to samozřejmě nedokázal přijít sám...

Zírat na ni je neslušné a ukazuje to, jaký jsi podlézavec. Usměj se a jdi za ní.
Fast Eddie Love

Mimochodem, zamysleli jste se, proč má ve jméně Fast jako rychlý a ne pouze Eddie Love? ;-) Co nám brání považovat Mysteryho pravidlo pouze za konkrétní způsob aplikace pravidla od Fast Eddie Love? Další, po Internetu se volně potulující, varianta se jmenuje "Pravidlo 10 sekund" a je to naprosto to samé (až na těch 7 sekund navíc, pochopitelně).

A co třeba DeAngelo? Propaguje svou metodu Cocky&Funny a sebe jako autora. Tak nějak nevím, ale říká – mějte sebevědomí a buďte zábavní. Opravdu tohle vynalezl on? Mám pochyby…. Když si vzpomenu na film Charlieho Chaplina Velký Diktátor ze ’40, DeAngelo to nebyl. Ještě ani nebyl na světě a Charlie už podle toho natočil film. Ve StarTreku bych to vysvětlil cestováním v čase, ale tady...?

Ještě chvíli zůstaneme u DeAngela, který píše o Attraction. Velmi nápadně se to podobá Interest Level od DocLove a dalším myšlenkám popsaných v The System [2]. Nahraďte rapport jejím zájmem, attraction vašimi schopnostmi, uvažujte např. motivaci zlatokopky a je to. Máte to, s čím už před DeAngelem přišel The System, nemluvě o faktu, že obsahuje matematický model zájmu – byť jednoduchý, ale má ho. Na druhou stranu, raport i attraction jsou termíny z tzv. Neuro-lingvistického programování, které vzniklo v sedmdesátých letech a přišel s ním do styku jako Rossův žák. Roku 1988 byly publikovány výsledky, které ukázaly, že data o úspěších NLP byla zkreslená [117, 118] a ty nebyly do dnešního dne obhájeny před vědeckou komunitou [96, 97].

Dva kroky vpřed, jeden krok zpět. Že prý je autorem DeAngelo. Jenže to samé jsem už slyšel i o guru jménem Carlos Xuma. V principu to samé je 101 od Swinggcat a Push/Pull, kterou má na svědomí Style. To je nám ale náhod… A jak si navíc vysvětlíme následující text z The System? U Challenge se mimo jiné píše:

Pomalu jdete vpřed, zastavíte se, pak pomalu couvnete a ona půjde po vás.

Co takový Mystery a jeho Kočičí teorie? Dokud kořist neuloví, pokračuje ve hře. Aneb, její zájem o vás začne klesat v okamžiku, kdy si vámi bude jistá. Víte, kdo tohle popsal už o nějaký ten rok dříve? DocLove? Správně – jako Challenge.

Není nic jednoduššího, než aby si každý sám za sebe přečetl The System a sám se tak přesvědčil, že technologický postup Pickupu byl popsán v The System ještě dříve, než se zformovala komunita pickuperů. Je ironií, že stejně jako Eric Weber, i DocLove sleduje dlouhodobý, kvalitní vztah s jednou ženou. Existují pickupeři, kteří ho nemají v lásce, označují ho jako AFC, a tím vzniká ještě větší ironie – tenhle "AFC" popsal jejich funkční postupy.


Historické paralely

Darwin a Wallace zformulovali podobnou teorii (o evoluci samozřejmě, ne o PU;-) a dozvěděli se o sobě, ač každý pocházeli z jiné sociální třídy, měli k dispozici komunikační prostředky doby zhruba před 200 lety, a to na vzdálenost kontinentů. Že by se PUA nebyli schopni, natož s Internetem, dozvědět o práci DocLove a na vlastní oči se přesvědčit o té "náhodné" podobnosti? Nevěřím tomu.

John Dunlop nebyl první, kdo vynalezl pneumatiku, stejně jako James Watt nebyl první, kdo sestrojil parní stroj. Zásadní roli sehrály jejich konstrukce a poptávka trhu. Že by snad tohle byl případ Pickupu? Ani tomu nevěřím, protože se dopouštějí zásadních chyb a své "teorie" stavějí na selektivních důkazech. Příkladem The Peacock Theory rozebraná v Evoluční biologii.

Já chápu, že lidé dobré vůle se nehoní za historickými detaily a že je jim celkem jedno, kde se to vzalo, hlavně když jim to pomůže. Ovšem jedno by to nikomu být nemělo. Samozřejmě je zde hledisko morálky, fakt, že kdo umí, nebojí se citovat, atd., ale kromě toho existuje i další významný důvod, proč by vás to mělo zajímat:

Hrozí nebezpečí, že přejatá informace nebude interpretována správně – vytvářejí se chyby, které s časem rostou a na které pak doplatíte právě vy. A jak už jste mohli vidět například v článku o evoluční biologii, nebo zde, tohle se s Pickupem děje.

Je důležité si uvědomit, že Pickupu nejde o vztah, ale o sex. The System popisuje chování i ostatních žen, než jsou The Good Ones (slečny Správné), a to otevřelo možnost, jak ho použít i pro účely Pickupu. Jenom vyřadit bezpečnostní pojistky, které tam jsou, abyste dostali slečnu Správnou.

Používat Pickup ve skutečnosti znamená zkoušet The System, tedy i Teorii zájmu, ale podle návodu, kterému chybí stránky. V The System jsou i ty informace, které Pickupeři vyhodili.

Podle The System nemá smysl se snažit o každou, Pickup to dělá. Vzpomeňte si, co jsem napsal do článku o Evoluční biologii, když se budete snažit o každou. A pak to porovnejte s tím, co Style napsal do The Game [35]. Najdete shodu.

Ukážu vám ještě jeden příklad z historie – vojenský jaderný program Sovětského svazu. Co urychlilo sestrojení sovětské atomové bomby? Špionáž.

Malý kvíz pro zaryté pickupery: Nezdá se vám, že The Peacock Theory od Mysteryho není, ale vůbec v ničem není podobná učení Rosse Jeffriese, jak si máte obléci alespoň jednu podivnost, abyste vybočili z davu? ;-)


Něco mýtů na ukázku

Hodnocení žen v Pickupu jde od hnusné UG1 až po čarokrásnou HB10. Kompletně ignorují její osobnost*, včetně jejích preferencí fyzického vzhledu. Možná proto nám tvrdí, jak mistři Pickupu mohou sbalit každou. Nesmysl. Každou nebudete fyzicky přitahovat a každá pro vás nebude dostupná – třeba bude zadaná a loajální. Už jenom z těchto dvou důvodů nemůžete mít každou, která existuje. Maximálně můžete mít každou, kterou se rozhodnete zkusit sbalit, a ani to nelze zaručit. Ale proč je to teoreticky možné? Protože si je předem filtrujete, byť podvědomě.

*Vlna kritiky byla zřejmě neúprosná, a proto někteří považují 6 za neutrální (proč ne 5,5 když používají desetinou čárku?), dokud neprověří její osobnost. Už to vypadalo nadějně, ale pak se ukázalo, že například roztleskávačka má nižší hodnocení než striptérka a ta zase nižší než holka odvedle, která by mohla být modelka.

Jako důkaz uvažujme krajní podmínku – nechte ho oslovit alespoň třicet různých párů, které se zamilovaně vedou, ruce ve svých zadních kapsách. Statisticky vychází, že z třiceti bude alespoň jedna slečna Správná (s kladným zájmem v tomto případě). Ač je popsané extrém, beru to, jasně to dokazuje, jak je předvýběr důležitý pro hlášenou úspěšnost – vyřaďte předvýběr a úspěšnost se mu zhorší.

Dvě praktické ukázky nám poskytl Style [35]. V první z nich se skupiny zeptáte, jak se vzájemně znají. Má-li váš cíl vážnou známost, nechte ji být – nebudete jim ruinovat štěstí tím, že mu ji svedete. Jak čestné. Z přihlédnutím k předchozímu odstavci, není to však náhodou jenom z nouze ctnost? Abyste mě nepochopili špatně, neříkám, že to vůbec nejde. Jde to. Ale ne vždy. Velmi kysele se tváří machr, který byl sladce, ale tvrdě odmítnut, ač se domníval, že už to má v kapse.

Druhým příkladem je Mysteryho slabina ve formě strip barů. Měl pro ně speciální pravidla, která mu zaručovala minimálně telefonní číslo. A teď se zamyslete, jaké ženy v těchto podnicích najdete.

De facto Push/Pull, ale ideově i všechny negy představují filtr. V podstatě se jedná o špatné pochopení Challenge [2]. Hlavní myšlenkou je, aby si žena nebyla 100% jistá, že ji nedokážete opustit – díky tomu by její zájem začal klesat. Netlačte na ni a dejte jí prostor, ať vás může sama dobývat. Je tu ovšem jedno zásadní ale – The System se chová konzistentně. Pickup pořád mele příkladem o nehtech, jestli jsou pravé, nebo že její šaty má i jiná. Jinými slovy, chcete ji, líbí se vám a tak kritizujete její vzhled. Opravdu konzistentní. Kdyby si tak někdy našli čas si uvědomit, že jim může dát zdvořilou odpověď a zároveň si o nich myslet něco nepříliš lichotivého.

Čím přitažlivější žena, tím menší pravděpodobnost, že je zvyklá na odmítání a kritizování. Trik je následující: alespoň trochu chytrá žena pozná, když to děláte účelově – kdy ji účelově shazujete. Pokud má sebeúctu, nenechá si to líbit a nejjednodušší je vás nechat být. Nebo si s vámi může za odměnu pohrát...

False Disqualifier je další filtr, který výborně ukazuje, proč od vás dá slečna Správná ruce pryč, pokud ho budete používat. Myšlenkou je záměrná diskvalifikace sebe sama před ženou, kterou chcete získat. Je až zarážející, jakému množství lidí tohle přijde logické. Ale pro jistotu, vezměme si konkrétní příklad – máte si vzít děravé ponožky. Autorovi tohoto nesmyslu je samozřejmě jasné, ký to skvělý nápad a jak vám pomůže. Proč by to taky jinak dělal, že? Avšak, v první řadě tím slečně říkáte, že má co dělat s lajdákem. A tady to sedí s původním záměrem – diskvalifikujete se. V řadě druhé se slečna Správná zamyslí, z jaké rodiny pocházíte. V normálních, funkčních rodinách je totiž zvykem, že rodiče své děti vychovávají, aby nechodili jako trhani. A krok třetí – začne přemýšlet, proč by měla být právě s vámi.

Lidský mozek má sklon akceptovat fakta, která se nabízejí jako zřejmé vysvětlení [37, 38, 39], aniž by si položil otázky, jako jsem to udělal v předchozích odstavcích. Použijete-li nějakou techniku a skončíte-li s nějakou ženou, máte sklony okamžitě věřit, že jste opravdu dostali, co jste chtěli. "Zřejmá" vysvětlení nejsou vždy ta správná – kdysi Slunce obíhalo okolo ploché Země.


Vztah

Ač Pickup není o dlouhodobém vztahu, čas od času se vám může někdo pokusit namluvit, že je i o něm a jak si váží žen. Nebo vám naservírují nějakou jinou, politicky korektní story, jak vylepší váš život. Proto dělám závěry podle toho, co skutečně učí, ne co o něm vykládají. Když si uvědomíte jeho nejvyšší metu – FC s HB10, dlouhodobý vztah v pojetí Pickupu dostává trhliny. Nejvyšší metou je se vyspat s co nejhezčí ženou hned při prvním kontaktu. Nějak v tom stále nevidím snahu o kvalitní vztah, který má šance vydržet. Představa opakovaných FC na počkání ale aspoň lahodí mnohému egu – a vo tom to je.

Že se někteří zabývají i dlouhodobým vztahem? Třeba takový Franco? Kdyby tomu rozuměl, v prvé řadě by musel předělat stupnice hodnocení Pickupu. Ty, které podrží na potkání neznámému, nejsou zrovna zárukou kvalitního dlouhodobého vztahu. Když se podíváte, co o sobě píše na svém webu, dočtete se řadu podivuhodných, řekl bych fantasy tvrzení. Například, že ve svém životě učinil stovky žen šťastnými, a to již od svých 17. V současné době je mu 45. Stovky jsou množné číslo, tedy musely být alespoň dvě – tj. 200 žen udělal šťastnými za 29 let. Když to přepočítáte, vyjde vám v průměru 7,54 týdne na jednu ženu. To nejsou ani dva měsíce. Do dvou měsíců ani nemůžete začít tvrdit, že máte vztah, chcete-li být objektivní a nepodléhat emocím. A kdyby ty stovky žen byly 4, bavíme se ani ne o 4 týdnech na jednu ženu – a to stále za předpokladu nulové přechodné doby, než získáte další.

I pickupeři, včetně PUA, jsou jenom lidé a jako takoví, dříve či později, zakusí touhu po dlouhodobém vztahu. Některým nedojde, že něco dělají špatně, některým ano. Příkladem může být Style a Lisa Leveridge. Po stránce fyzického vzhledu se jí líbil, ale dědictví Pickupu bylo příliš silné, než aby si udržel její kladný zájem. Dospěl do bodu, kdy si jasně uvědomil, že na dlouhodobý vztah, s někým jako je Lisa, ho Pickup nedokázal připravit:

Všechen sex na jednu noc a všechny trojky na světě by nebyly dost, abych nestál o tu jednu. PUA se mýlili.


Pickupeři

Někteří pickupeři se chovají jako fanatici a PUA jako Mystery jsou pro ně nedotknutelní bozi. Pro ně není tenhle článek určen, protože by to byla zbytečná práce.

Ještě jsem neviděl článek, jako je tenhle. Ať už tedy z jednoho důvodu, nebo z druhého, Pickup praktikují i chytří lidé, kteří se nedozvěděli vše o jeho původu.

Style v The Game popisuje situaci, kdy zkusil pár openerů a čeho se dočkal bylo "Tohle už jsme slyšely". Až na případy "Jaký máš telefon?", The System ani Teorie zájmu neříkají co přesně povědět, ale o čem a jak máte mluvit – viz článek "Příliš plaší na oslovení ženy?". Pickup vnímám jako pokus o praktickou implementaci části myšlenek z The System.

Určitě se budete chtít vyřádit. Ale celkově jde o váš dlouhodobý záměr. Jde vám o sex, nebo o vztah? Pickup nebo The System? To je pohled na věc, se kterým jsem se setkal v internetových diskuzích. Pickup slibuje sex na jednu noc, a tak je považován za návod k balení. DocLove mluví o vztahu, takže je mu přisouzena dlouhodobá role.

Touze po dlouhodobém vztahu neuniknete, dostihne vás. Některé i zaskočí. Co pak? Budete připraveni, nebo to poděláte? Pokud něco skutečně funguje, lze to ověřit vědeckou metodou. Jenomže ani Pickup ani The System nedostojí vědeckým standardům.

Někteří pickupeři mají můj respekt za fakt, že ačkoliv mě nemají za mé názory příliš v lásce, na druhou stranu můj přístup respektují. Uvědomují si, že současný stav efektivně degraduje celý Pickup na pseudovědu. Buď se jim ten proces povede zvrátit, nebo nezbude než dát za pravdu bývalému Styleovu názoru. V roce 2006 vznikla Stylelife Academy, která vás má naučit Pickup, takže tenhle názor opustil:

Vyhrát znamenalo nechat Pickupu.

Abych zamezil případnému omylu, doporučuji, aby si každý sám přečetl The Game. Až do konce a teprve pak dělal závěry.

Obrázek: Style a Lisa Leveridge. Před rozchodem.

This entry was posted on Monday, April 7, 2008 at 1:33 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

22 komentářů

In Memoriam pro Lvíče, který mě tenkrát předběhl s výpočtem délky vztahů u Franca.

April 7, 2008 at 2:08 PM

Příbuzná diskuze probíhá na fóru.

April 7, 2008 at 7:54 PM

Hezký článek a příjemný výlet do historie. Dokonce i do období, kdy jsem byl ještě "na houbách" :-)

Asi před rokem bylo pro mne příjemné překvapení, že existuje něco jako Teorie zájmu - teorie, která dokáže učinit zcela transparentním to, co jsem považoval spíše za alchymii, náhodu, nebo věc předurčenosti.

Později jsem poznal, že Teorie zájmu vychází z dílka DocLove, "The System - The Dating Dictionary". Ještě později jsem poznal pickup, jeho dvě česká fóra a knihu Neila Strausse (Style) "Hra".

Vždy jsem to chápal jako dvě různé záležitosti - neviděl jsem tam žádnou podobnost. Pickup je přeci zcela bazálně zaměřen na rychlé svedení k sexu s co nejkrásnější ženou. Pokud někdo hovoří o spojení pickupu a dlouhodobého vztahu, je to pro mne sci-fi.

Zatím jsem nepoznal pickupera, který by zcela věřil vědeckému původu a uplatnění pickupu v dlouhodobém vztahu.

Moc jsem nepochopil, proč Style je považován za pickuperskou celebritu. Ve své knize popisuje splněnou touhu po poznání svádění pro něj dříve nedostupných žen, avšak po 2 letech intenzivního experimentování přestává být pickuperem.

Viz výše uvedené citáty, důvody jsou pochopitelné.

Na druhou stranu považuji za velký přínos české pickuperské komunity dvě fungující česká fóra. Oceňuji především ochotu mě pomoci překonat neschopnost a nedostatky oslovit ženu na ulici, v terénu, získat telefonní číslo a později ve stále náročnějších, komplikovanějších situacích.

Že budu schopen se naučit během několika měsíců získat každý den průměrně jedno telefonní číslo a to jen dojížděním do práce - to by mě nenapadlo ani těch v nejdivočejších snech.

Velmi si vážím lidí, kteří mi osobně zcela zdarma a nezištně věnovali čas, vyvedli mě do terénu a ukázali mi „jak na to“. Stále je mám při ruce jako své dobré poradce a přátele.

generalissimuss

April 9, 2008 at 1:16 AM

Style je podle mě ceněn tak vysoko, protože je zosobněním "Amerického snu", nebo jak jsem psal na fóru - je to příběh Popeláka. Dostal se z nuly na post č. 1.

Začínal tam, kde se s ním může ztotožnit spousta lidí a skončil tam, kam by se i oni rádi dostali. A to vše díky Pickupu. Potom už však pochopitelně musel narazit na jeho meze (LTR), když chtěl víc. Ale pořád byl dál než ti, kteří ho hodnotili a to mu vyneslo danou pověst.

S přínosem pickuperů v tomhle směru souhlasím.

April 9, 2008 at 3:02 PM

Pickup ukazuje zásadní věc - jak laškovat s děvčaty nebo jak se s nima štengrovat. Prostě jak se s holkama bavit sexuálně. To je jednoznačně dobrá věc. Nechápu proč by mezi tím a dlouhodobým vztahem měl být nějakej rozpor.
Můj kámoš pracuje v africe a říkal mi, že černoši jsou takový sexuálně hodně štastní lidi - a o běloších si myslí, že se bojí ženskej. Taky mají třeba víc přítelkyň...užívají si to.
Tohle umění má prostě vrátit lidem ztracenou radost s flirtování. A flirtování je základ i dlouhodobýho vztahu.
Když pickupu někdo propadne a chce si u žen najít sebevědomí, je to pouze jeho omyl, ale nedegraduje to podstatu. A že baliči chodí hlavně po barech a balí striptérky..ale kde jinde balit holky než ve společnosti ?

Kdo je původcem jaké teorie je snad jedno, stejně jde jen o pojmenování přirozenejch instinktů, který jsme v konzumní civilizaci s rozbitejma rodinnejma vztahama někde ztratili. Teorie zájmu je asi dobrá věc, ale nepůsobí na mě buhvíjak závratně - říká: sledujte ji a ne jen sebe. Ale jak vzbudit a jak udržet ? Ten přístup cocky a funny mi přijde mnohem důležitější, říká, co přesně ženský sexuálně zapne a taky říká, že s tím chlap nesmí nikdy přestat ( protože se pak vypne). Pokud jsem někdy viděl štastný manželství, tak bylo postavený na tomhle.

April 15, 2008 at 1:59 PM

Píšeš to pěkně, ale vůbec neřešíš s jakýma holkama. Pak se nelze bavit ani o tom, jaký vztah to bude. Je spousta vztahů, ve kterých by lidé nejraději vůbec nebyli;-)

Flirtování že je základ dlouhodobého vztahu? Ona s Tebou nebude proto, že se Tebou může flirtovat, ale protože má zájem být s Tebou. To je základ každého vztahu. Flirtovat se dá i z dlouhé chvíle!

...kde jinde balit holky... Bary se stripérkami opravdu nejsou jediným místem. Namátkou menza, MHD, open-air akce, restaurace, venčení psa, bazén/rybník, čekání ve frontě - tohle všechno jsou příležitosti, kde můžeš sbalit slečnu Správnou. A tohle také vede k otázce, kdo balí striptérky? Ten kdo dá přednost obalu před obsahem.

Jak se říká, jedno je jenom kolečko od trakaře. Není jedno, kdo je autorem teorie, už jenom z výše (v článku) uvedených důvodů.

Píšeš o konzumní civilizaci s rozbitými rodinnými vztahy. Ty jsou rozbité z nějakého důvodu a rozhodně to nejsou všechny vztahy. Teorie zájmu a The System jsou o tom, jak neskončit s rozbitým vztahem. Pokud žiješ v prostředí rozbitých vztahů, pak bych na Tvém místě obě práce klidně za revoluční považoval.

...co ženský sexuálně zapne - jde o přístup Tvého uvažování. Alespoň trochu kvalitní dlouhodobý vztah není založen na sexu a sex v něm tedy nemá nejdůležitější roli. Řeknu to takhle, slečnu Správnou s kladným zájmem nebolí hlava;-) Cocky&Funny stejně jako celý Pickup je jenom fragment celého know-how The System. Pokud jsi tedy vztahy posuzoval podle Pickupu, neviděl jsi celý obraz, ale jenom jeho zlomek.

Závěrem ještě ke jejímu (osobnímu) zájmu - když se poprvé setkáte, ona bude nějaký zájem. Dále pak viz Pohybová rovnice zájmu. Celá nesmyslná idea o vzbuzování/zapínání zájmu je jenom o jednom - většina není schopná poznat, kdy je s nimi kvůli nim, a kdy je s nimi, protože zrovna nemá co lepšího na práci a oni kvůli svému egu nevidí, jak je to doopravdy.

Jak si udržet a zvýšit její zájem bylo popsáno už v prvním vydání Teorie zájmu, ale i to se dočká rozšířeného vydání.

April 15, 2008 at 2:57 PM

Ahoj,

já jsem nemyslel, že by vztahy měly být o sexu, ale když přestanou být sexuální ve všech možných detailech, tak je konec. A pak zřejmě ztratí zájem - jak říká Tvoje teorie. Opravdu co můžu posoudit jsem viděl šťastný vztah tam, kde chlap ( manžel) s ženskou laškoval - a jejich vztah byl sexuální v širším smyslu. Taky když se lidi rozvádí, vždycky říkaj, že už spolu intimně nežijí. A každý rozvod je kvůli sexu(alitě). Když slyším výraz "kvalitní vztah" tak to na mě působí dost asexuálně. Otázka teda je : jak se chovat ve vztahu sexuálně ? Mě se zdá odpovídající ten cocky a funny. Když se nejakej flirt takhle povede, je úplně vidět, jak ženská ožije. Ony tím prostě žijou. Řeknou třeba neúmyslně něco osobního. Každopádně se s Tebou nechci přít, mám dojem, že si neodporujem. Tvoji práci tady opravdu oceňuju. Prostě to ale nevidím v rovnicích ( seš vystudovanej ekonom ? ) ale víc v hudbě a pohybu.

Zdravím
P.

April 16, 2008 at 9:59 AM

Ano, jinými slovy jsi začátkem popsal podmínku fyzické přitažlivost pro existenci kladného zájmu a její důsledek.

Rozvod je rozchod a tam se obvykle neříká ten hlavní důvod - rozcházím se, protože můj zájem pokračovat dál je pryč.

Kvalitní vztah neznamená asexuální. To bych se na to taky mohl pěkně ...:D Trik je v tom, že nehledáš holku kvůli sexu - ten přijde se vztahem. Technicky vzato, nemůžeš souložit 24x7x365.

Humor, tj. funny, nutně neznamená vtipy o sexu/narážky na sex. Jsou dvě různé věci - mluvit o sexu a dělat ho. Jaký vzbudíš dojem, když většinu své konverzace zaměříš na sex? Že Ti jde o hlavně něj a že už jsi ho dlouho neměl.

Podle upřesnění na to máme stejný pohled - je to spíš otázka testování osobnosti a osobního zájmu, tj. vhodnosti pro LTR, už během prvního oslovení, což Pickup nedělá.

Zdraví,
S.

PS: Vystudovaný ekonom nejsem.

April 16, 2008 at 6:31 PM

Ahoj,

tak si docela příjemně povídáme. Přímý narážky na sex jsou určitě blbost, tos mě trochu podcenil. Ale flirtování mě přijde spíš sexuální chování v širším smyslu - hraní si mezi mužem a ženou. Nevím, zdá se mi, že za Janíčkom, kterej se k ní nechová jako k ženě a nehraje si s ní( tj. sexuální chování) by krok nespravila a za Myšičkom, který v ní umí vzbudit sexuálno, by přeskočila Dunaj - a může být bez peněz a kariéry. Ženský jsou kouzelný.
Včera jsme zrovna rozebírali v hospodě, že naši předci slovani byli monogamní, ale monogamie tam byla pro starší. Mladí lidi se milovali, jak jim to přišlo pěkný. Křesťanská monogamní kultura byla něco z dovozu a byla to normální ideologie se všema trikama co k ní patří. tím chci říct, že s dlouhodobým monogamním vztahem máš pravdu, ale ne pro každý životní období. Že by někdo měl myslet při prvním kontaktu na LTR ( je to zkratka pro dlouhodobej vztah?), to mi přijde divný.
Zajímalo by mě, jestli Tvoje teorie říká, proč mají ženský zájem a kdy o něj přijdou. Říkals, že s chlapem není kvůli flirtování ale kvůli zájmu. Proč má zájem ? Kdy ho ztratí? DeAngelo říká, ztratí ho, když přestaneš dělat cocky a funny a ukážeš se, žeš to jen předstíral. Co Ty na to ?

April 17, 2008 at 10:12 AM

Flirt je hra a ta může být i erotická:-) Otázku monogamie jsem rozebral v článku Evoluční biologie, kostel jí pěkně využil. S otázku životního období jsem nezanedbal, možná spíše málo rozepsal - viz v článku

"Určitě se budete chtít vyřádit. Ale celkově jde o váš dlouhodobý záměr."

DeAngelo říká jenom malou část z celého obrazu. Zájem ženy se pohybuje jako reakce na Tvé akce vůči ní. Když uděláš dostatečné množství chyb (každá se může lišit tím, o kolik ho snížila), dostaneš ho pod nulu a je hotovo. Přestat být sebevědomý a zábavný jsou jenom dvě možnosti. Snaha poroučet jí, neumět přiznat chybu jsou příkladem další dvě vlastnosti, které snižují zájem.

Proč má zájem? Protože člověk je sociální tvor a má vzor chování, díky kterému chce patřit do smečky - viz článek o Evoluční biologii.

April 17, 2008 at 1:12 PM

Jsem se na tenhle blog podíval po velmi, velmi dlouhé době a příjemně mě překvapil první komentář a další od generalissima :)

Tímto vás oba zdravím :)
Lvíče

July 12, 2008 at 12:14 AM

A teď abych vymazal "In Memoriam" :-) Už jsem si říkal, co se stalo.

July 17, 2008 at 11:16 AM

No tak to, čo píšeš, ma dosť popudilo. Idem si prečítať niečo o TZ a The System. Pokiaľ je tak dobrý, ako píšeš, tak sa ešte uvidíme (na blogu). Inak aj PU scéna je veľmi nejednotná. Nečudoval by som sa, keby TZ bola len "ďalšia technika do počtu". GL

August 1, 2008 at 12:16 PM

OK. Musím vyzdvihnout, že hned nepíšeš ideově rozhořčený komentář, ale jdeš studovat.

Ještě doplním, že TZ rozšiřuje TS (The System). Souhlasí spolu. Co zmiňuješ o PU scéně, to tady není, díky používání vědecké metody.

Vznik, vývoj a současný stav PU má svoje důvody, ale to není na komentář. Nýbrž na chystaný článek:-)

Vzhledem k tomu, že k obojímu můžeš najít kritiku jak z účelu, tak z neznalosti, doporučuju prostudovat přímo TS i TZ. A pak to můžeme probrat tady, nebo na fóru.

August 1, 2008 at 1:10 PM

nazdárek.. je ta kniha The System dostupná v češtině? a pod jakým názvem?

April 25, 2010 at 9:15 PM

Pokud vím, tak v češtině není a v době vydání článku uvažoval jen o španělském překladu.

April 26, 2010 at 3:12 PM

Pickup pořád něco mele příkladem o nehtech? No tak, rýpat můžeš do čehokoli, např. známé "To se takhle chová pořád?" (o cíli k překážce). Dále když neguji, nenasazuji u toho vražedný výraz a opovržlivý hlas. Opravdu se mi nestává často, že bych se někoho dotkl.

Ohledně falešných diskvalifikací: Bavme se teď o Mystery method. Když už se člověk chce diskvalifikovat, aby ženě dal najevo, že se o ní nesnaží, kdy to udělá? V A2!
Děravé ponožky jsou tedy opravdu k ničemu, protože těch si v tu chvíli nikdo nevšímá. Máme tu jiné možnosti, třeba smrkání.
Ponožek si většinou lze všimnout až po příchodu domů, například v závěrečné seduction fázi, při návštěvě rodičů...
Jsme v takovýchto případech v A2? Nejsme, tak proč bychom se diskvalifikovali? Možná abychom ukázali nezávislost na názorech ostatních a společenských normách. Někdo (punkerky, anarchistky, recesistky...) to jistě ocení. Jinak bych si ale falešné diskvalifikátory nechal do A2. Kdo je mimochodem autorem tohoto ponožkového doporučení?

Ještě něco konkrétního na pickup máš?

June 20, 2010 at 10:34 AM

ad negy)
Negy jsou rozebrané zde, včetně záměny významu.

ad ponožky a FDQ)
V Pickupu je přece z jistých důvodů poněkud těžké dohledat původního autora;-) V době vydání článků tomu dost lidí věřilo. Jestli se od té doby poučili, tím lépe. Třeba teď budou smrkat:-) Promiň, ale opravdu nečekej, že tohle budu nějak vážně rozebírat.

ad něco dalšího)
Například by mě zajímalo vysvětlení následujícího z pohledu fyziky a z lékařského hlediska (evidence-based medicine), včetně konkrétních hodnot energy-levelů. Což by přece neměl být problém, když Mystery tvrdí, že to můžeš exactly vědět pro každý set.

More on Energy Levels

Gaming with a higher energy level makes it easier to hook sets. In fact, beginners can become addicted to the powerful responses they can generate by running game with emotionally expressive vocal tonality and facial expressions. Of course, a well-rounded venusian artist should be capable of hooking sets at lower energy levels as well.

When first opening a set, it's important to come in at an energy level slightly higher than that of the set. If you come in at lower energy than is already in the set, you are only going into their set to bring them down. This is not what they are interested in.

If your energy is too low, sets will not hook. If your energy is too high, sets will easily hook but closing will be more difficult, and girls will more often accuse you of being gay. But when you open with the right energy level, sets will hook and lead to solid closes much more consistently. Only time in the field will give you the calibration to know exactly how much energy is appropriate for each set.


Zatím tam vidím jenom tzv. Weasel Words, ale nic konkrétního.

June 20, 2010 at 7:25 PM

První třetina článku byla celkem zajímavá a je vidět, že článek psal sečtělý člověk. Jen je škoda toho, že jej psal teoretik, což lze vyčíst z textu.
Kromě těch teorií je mi líto toho, že když poukazuje na podobnost některých spisů či vynálezů, u kterých by se "mělo správně odkazovat na původní díla", je divné, že autor tu neodkazuje na podobné srovnávací články, které psali autoři už dávno a to především v anglicky mluvících zemích. A to nás nyní vede k zamyšlení. Věděl autor tohoto článku, že podobnou úvahu už kdosi napsal? Opsal to od jiného autora nebo k tomu došel sám z vlastních úvah?
Já nevím, zda autoři různých spisů o pickupu četli The System. Možná k tomu, co napsali došli z jiných učení, ovšem jedno je jasné. Pokud se jim určitá teorie osvědčila v praxi, pak jen ztěží ji mohou interpretovat špatně. Pokud z této praxe systematicky sepsali teorii a využili vlastních označení tak, aby tomu mnozí mohli rozumět, měli dále vyhledávat informace, zda nenapsali nebo něco, co by se mohlo podobat dřívějším dílům?
Pokud si jejich novodobá díla čtenáře najdou, pak jim budiž "sláva povolena". Někdy se totiž může stát, že vytvoříme něco, co sami neumíme prodat a tak to prodají ti, kteří to prodat umí.

August 3, 2011 at 1:18 AM

Za prvé, nedělej mi tu reklamu na Multi-Level Marketing, viz také MLM Watch. Každý další komentář, který se na ně jakkoliv odkáže, smažu.

Za druhé. tak ty články uveď;-)

Ad "Pokud se jim určitá teorie osvědčila v praxi, pak jen ztěží ji mohou interpretovat špatně. " To není pravda. Podívej se třeba na kvantové léčitele podle toho, jak se prezentují. Kvantové fyzice nerozumí, medicíně jakbysmet, ale placebo efekt jim funguje. Takže se jim jejich bludy v praxi osvědčily, ale zároveň interpretují špatně jak fyziku, tak medicínu. A co Pickup a pseudovědecká NLP? Hm;-)

Vlastní označení... a co třeba pseudovědecký žargon? ;-)

Jen ať se hezky drží známých termínů a citují zdroje informací. Ono to totiž není jenom o morálním hledisku, ale i o praktickém hledisku.

Třeba první na něco přijde, druhý v tom pokračuje a třetí chce použít práci druhého. Jenomže, když chce třetí něco zkusit, nebo vědět, čemu se druhý nevěnuje, tak kde to vezme? Pokud druhý cituje, tak se to bez problémů dozví. Ušetří si čas, protože nebude zbytečně "vynalézat kolo". Jenomže když si to druhý nechá pro sebe, tak to třetího stojí čas, energii a třeba to ani nevyřeší. A to ještě existuje možnost, že druhý něco pochopil špatně - viz příklad kvantových léčítelů a NLP.

August 4, 2011 at 11:49 AM

No pokud kolo bude vynalezeno, ale nebude tak rozšířeno, aby si jej někdy někdo mohl všimnout (třeba jako The system), pak je dost možné, že bez toho, aby někdo vyhledával, zda už jej někdo nevynalezl, jej začne vyrábět sám a sám jej pak možná může i lépe prodat, pokud jeho využití dokáže interpretovat způsobem blízkým jeho zákazníkům. A je možné, že jednotlivé díly toho kola bude pojmenovávat názvy dle svého uvážení. (tak už možná víme, v čem jsme si nerozuměli)

Možná že The System se nerozšířil tak snadno jen proto, že připomíná spíše vědeckou studii než četbu pro lidi, kteří se jen chtějí něco nového dozvědět. Kniha může být geniální, ale pokud mě bude nudit, tak ji těžko někomu doporučím.

Jinak sorry za ten odkaz, ale nějak jsem se tu nikde nedočetl, jaká jsou tu pravidla pro odkazy.

October 1, 2011 at 1:24 AM

Jenže... ono tak úplně nebude pravda, že by byl The System málo rozšířený. Vždyť např. AskMen a SoSuave vydávají články DocLove hned vedle pickuperských článků. A to už několik let. To se spíš The System jenom do ČR dostává pomaleji než Pickup, protože ani zdaleka neslibuje tolik žen na postel jednoho muže, kolik jich "slibuje" Pickup. Český "TheSystem web" znám zatím jenom jeden - Pánský Klub.

The System není vědecká publikace ani omylem. Naštěstí to o sobě ani netvrdí - na rozdíl od Pickupu. Ačkoliv se v The System tvrdí, že by za něj DocLove měl dostávat čestné tituly:)

Já to vidím takhle: ani Pickup ani The System nepřišel s ničím skutečně novým. Pickup je pseudověda, The System je jen souhrn střízlivě znějících názorů na to, jak na dlouhodobý vztah. Jenomže, všichni tihle "zainteresovaní guru" se snaží prodat to svoje a "tváří se u toho jak spasitelé lidstva".

Absenci citací, tak jak existují ve skutečné vědě, bych hledal v úplně jiných důvodech než v nedostatečné rozšířenosti. Podle mého názoru jsou jak Pickup tak i The System rozšířené dost.

October 3, 2011 at 6:49 PM

Post a Comment