Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Spermium  

Posted by SomeoneCZ in

Historie už viděla mnohé snahy mužů získat ženu. Sbírku metod tak různou stejně jako se různí jejich počty Pinocchiových nosů – vzpomeňme feromonů, Pickupu, bio-energie, kolektivního nevědomí spolu s NLP, alternativních výkladů evoluční biologie, prostě pseudovědy, šarlatánství a šamanismu.

Je zvláštní, že nás obhájci výše uvedeného nabádají k otevřené mysli, abychom tomu alespoň dali šanci a nechovali se jako skeptici s myslí uzavřenou novému a vědě doposud neznámému. Je to zvláštní, protože ve skutečnosti jsou to právě skeptici kdo má otevřenou mysl, zatímco oni ji mají uzavřenou. Všimněte si, jak jejich argumenty končí tam, kde jsou po nich požadovány konkrétní, nezávisle naměřitelné hodnoty a vysvětlení v souladu s dalšími, platnými principy. Přes to prostě nepůjdou, tam se jejich mysl uzavřela proti objektivní kritice nedostatků. Zatímco např. já jako skeptik jsem otevřený myšlence, že se jestli to funguje, chci vidět víc – chci vidět dál než tam, kde se jejich mysl na rozdíl od mé uzavřela. Tam, kde na nás číhá tajemství, když zjišťujeme, že vlastně ještě nevíme, jak to funguje.

One of the biggest falsehoods I've encountered is that skeptics can't tolerate mystery, while New Age people can. This is completely wrong, because it is actually the people in my culture who can't handle mystery — not even a tiny bit of it. Everything in my New Age culture comes complete with an answer, a reason, and a source. Every action, emotion, health symptom, dream, accident, birth, death, or idea here has a direct link to the influence of the stars, chi, past lives, ancestors, energy fields, interdimensional beings, enneagrams, devas, fairies, spirit guides, angels, aliens, karma, God, or the Goddess.

Karla McLaren

Abych tedy zase o něco poodhrnul roušku tajemství, mým nejnovějším přínosem teoretickému svádění je spermium. Pro svádění je to totéž jako tachyon pro teoretickou fyziku. Částice zatím teoreticky předpokládaná, leč doposud nezměřená (a to i navzdory tvrzením některých léčitelů).

Co má každý chlap? Sperma. To je ta ingredience, proč chce žena alespoň něco z muže, když chce mít děti. Ale úplně o každého chlapa také není zájem. Co když je za tím něco víc? Tím něčím víc je prekurzor spermatu – teoreticky předpokládané spermium. Budeme-li tedy mít otevřenou mysl [84], musíme jasně vidět, že vaše neúspěchy u žen jsou evidentně dány selháním výrobního procesu jehož vstupní surovinou, tj. prekurzorem, je právě spermium.

Teoreticky popsáno nás zajímá následující:

  • Síla působící na ženu – je dána poměrem vyzařovaného sperma, rychlosti úbytku spermia a kvadrátu vzdálenosti muže od ženy
  • Rychlost degradace efektu na ženu – dáno faktorem poločasu, prostě "vobyč difka"
  • Efektivita účinku na ženu – de facto kinetika Michaelis-Mentenová

Nuže, nechme promluvit mé kouzelné rovnice (upozorňuji, že pro jednoduchost jde o derivace, takže do formy středoškolského vzorečku ještě musíte integrovat podle dt):F – výsledná síla, kterou je k vám žena přitahována
t – pochopitelně čas
SCZ – SomeoneovaCZ konstanta

F'XW – exogenní působení na ženu
Cse – koeficient laminárního proudění
Se – množství emitovaného sperma
s – výchozí množství spermia
Csp – koeficient spotřeby spermia
ksp – rychlost spotřeby spermia
r – vzdálenost muže k ženě

F'NW – endogenní působení na ženu
FNW s čarou – stávající endogenní efekt na ženu
kN – rychlost degradace endogenního efektu na ženu
kea – součinitel aktivity enzymů
max FNW – maximální možný endogenní efekt na ženu
[S] – plocha těla ženy, na kterou bylo působeno


Před seznámením se s ženou na ni exogenně nepůsobíte dostatečně velkou silou, která však postupem další úspěšné interakce vzrůstá a je zde korelace s výší zájmuIL. Pokud IL klesá, koreluje to s poklesem působené síly a zároveň i poklesem endogenního vlivu. Závěr je tedy jasný – chcete-li si ji udržet, musíte spolu mít sex.

Takže pro každého chlapa, který na to bude mít odvahu, tj. jak se lidově říká "mít na to koule", těšte se na kurzy:

  • Kde se naučíte, jak dát ženám najevo, že jste chlap, který nejen, že by mohl mít, ale který má své vlastní sperma.
  • Úspěch zaručen, za pouhých 10.000 Kč (zaváděcí sleva, žáci a vojsko polovic) absolvujete školení, po kterém už o váš žádná nebude pochybovat, co jste zač.
  • A to nejlepší, když jí o tom řeknete, pouze to její mínění o vás umocní! Nemusíte se tak vůbec bát následků, že se to rozkecá.

1. duben 2010 - den, kdy bylo objeveno Spermium.

Attraction is not a choice.
Spermium is attraction.

A prosím vás, neklaďte mi tu do diskuze nejapné dotazy. Vše se dozvíte na kurzu;-)

Obrázek: Aurora Snow – během své kariéry byla vystavena takovým dávkám, až zůstala u řemesla jako režisérka. A kterou dívku uděláte šťastnou vy?

This entry was posted on Thursday, April 1, 2010 at 7:45 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Post a Comment