Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Proutek, virgule a kyvadlo  

Posted by SomeoneCZ in , , ,

Potřebujete vykopat studnu, poradit se s osudem, anebo se snad zbavit špatné energie? Proutek, virgule i kyvadlo jsou léta používané nástroje, které vás v tomto nezklamou. Záleží jen na tom, zda jim skutečně rozumíte a čeho s nimi chcete dosáhnout.

Chevreulovo pendulum

Na konec zhruba 20 cm dlouhé nitě přivažte předmět zhruba o váze školní gumy. Druhý konec nitě uchopte palcem a ukazováčkem. Pozvedněte je do výše tak, aby byl přivázaný předmět ve vzduchu, držený pouze nití. Budete-li to chtít předvádět slečnám, lze to udělat i se šperkem zavěšeným na řetízku. Šperk však musí být dostatečně těžký vůči váze řetízku. Jenom jí to pak nezapomeňte vysvětlit, aby z vás byl ten "správný druh astrologa";-)

Uveďte zavěšený předmět do klidu. Jakmile je v klidu, začněte si představovat, jak se pohybuje dopředu a dozadu, pak zleva doprava a nakonec jak opisuje kruh. Ale nehýbejte při tom rukou, pouze si kyvadlo představujte v pohybu. Po nějaké době se začne hýbat.

Zatím jsem se setkal pouze s dvěma lidmi, kterým se předmět nezačal pohybovat už chvíli poté, co si ho začali představovat v pohybu. A to se nakonec ještě ukázalo, že stačilo počkat, případně prodloužit délku zavěšení. Poměru vah obou částí kyvadla hraje roli.

Michel-Eugene Chevreul byl francouzský chemik, po kterém je popsaný jev pojmenován – Chevreulovo pendulum. Roku 1833 dokázal přijít s vědeckým vysvětlením, na rozdíl od bludařů kteří ještě dnes věří tomu, že jde o projev paranormálních sil a alternativních energií. Ve skutečnosti jde o projev ideomotorického efektu.

Ideomotorický efekt

Kyvadlo se nepohne z jiného důvodu než z toho, že s rukou pohnete. Trik je v tom, že si neuvědomíte, že jste s ní pohnuli. Pohnout s rukou znamená vyvolat kontrakci svalů. Zjednodušeně řečeno, sval se sestává z inervovaných vláken. Vydají-li motoneurony povel k pohybu, změní se akční potenciály, vyloučí se množství acetylcholinu, dojde k difúzi iontů sodíku, depolarizuje se svalová membrána, uvolní se ionty kalcia, dojde ke stahu a absorbují se ionty kalcia, čímž dojde k ukončení stahu.

Ale jak už víte, jako pravidelní čtenáři mého blogu, je třeba se nejen ptát, co se stane, ale také v jakém rozsahu se to stane. To znamená, kolik acetylcholinu, kolik iontů sodiku a kalcia? Uvolní se jich právě tak málo, že dojde jenom k mikrostahu. To znamená, že se ruka pohne, ale vy to bez pomůcek, tj. pouze svými smysly, nedokážete zaznamenat.

Efekt je natolik silný, že vás může svést i k víře, že se skutečně jedná o vliv nějaké alternativní energie. Konec konců, vždyť kyvadlo přece sami držíte ve své vlastní ruce, sami jste si ho vyrobili a nikdo na vás nic nehrál. Nevíte-li nic o ideomotorickém efektu, stojíte před záhadou, kterou selským rozumem jen tak nevyřešíte. Jinými slovy, jste ideální oběť podvodníků.

Jak od sebe poznáte člověka, který by věřil, že s kyvadlem skutečně detekuje nějakou energii, od podvodníka, který ví, jak s kyvadlem hýbat úmyslně? Neprohlédnete-li některý z dalších podvodníkových triků, nepoznáte je od sebe.

Pavlovův reflex

Když Ivan Pavlov ukázal psům jídlo, začali slintat. Když uvidíte před sebou široký, dlouhý pruh asfaltu s bílými malůvkami, také zbystříte, jestli po něm náhodou nejede auto. Nejde ani tak o projev kritického myšlení, jako o projev automatické reakce mozku na nějakou situaci. Mozek je zkrátka neuronová síť, která se časem natrénovala slintat před jídlem a koukat po autech.

Kde si myslíte, že spíš najdete pramen vody? V zeleném lese, anebo na vyprahlém písku? V zeleném lese, napověděli vám to různé indicie. Existuje spousta indicií kde hledat pramen – např. sklon svahu, či bujnost vegetace. Důležité je uvědomit si, že budete-li často chodit na taková místa, existuje možnost, že se podvědomě naučíte takové indicie rozpoznávat, aniž byste si to uvědomili. Úplně stejně jako se psi naučili slintat, když viděli známky toho, že dostanou jídlo.

Hledání vody s proutkem

Teď už víme, jak naučit svůj mozek, aby našel vhodné místo, kde by mohla být voda. A také už víme, jak s mikrostahy pohnout s proutkem, abychom to ani my sami nepoznali. Z technického hlediska ještě hraje roli, jak chytneme proutek do rukou. U kyvadla musíme dodržet poměr hmotností, u proutku musíme zajistit labilní polohu – stejně jako u virgulí. Nesmí se nám v ruce viklat jen tak, ale až si to představíme.

Podvodník pohne s proutkem sám. Přímou představou toho, jak se proutek pohnul, dá svým motoneuronům signál, co mají udělat. Ale u člověka, který bude věřit, že vodu cítí, se uplatní asociace. Bude mít asociováno, že se proutek pohne tehdy, bude-li u pramene. A u pramene bude tehdy, zaregistruje-li jeho mozek dostatek indicií. Což klidně zaregistruje, aniž by si to on sám uvědomil. Např. jeho oči uvidí výrazně hustý trs trávy. To spustí představu, že tady je voda, a proto se proutek pohne. A tato představa pohybu proutku dá signál motoneuronům, které právě proutkem pohnou – vyvolají mikrostahy.

Nutno ovšem dodat, že pohnout s proutkem chce větší kumšt než rozkývat Chevreulovo pendulum. Alespoň když jsem to zkoušel. Virgule si vyžádaly "střední dávku kumštu". Princip byl pochopitelně stejný. Vědomý stah mi šel nejlépe zamaskovat u virgulí.

Proutkem, kyvadlem i virgulí se totiž dá hýbat i bez mikrostahů. Ale na rozdíl od ideomotorického efektu si lze vědomých stahů všimnout pouhým okem. Celý trik pak spočívá v tom, že lidé, kteří jsou líní kriticky uvažovat, si takových věcí vůbec nemusejí chtít všímat. Nejlépe, když si objednají měření na dálku... to už si pak nevšimnou opravdu ničeho. Ach, můj bóže...

Kvantové bludy

Kvantová mechanika, Heisenbergův princip neurčitosti, chaotické systémy… Věda zná spoustu zajímavých věcí, u kterých ale obyčejný člověk jenom mlhavě tuší, o čem je vlastně řeč. Není to nic triviálního. Abyste přesně a konkrétně věděli, o čem se mluví, musíte k tomu mít odpovídající vzdělání. A právě toho zneužívá pseudověda.

Když si to řekneme polopaticky, třeba na příkladu kvantové mechaniky, věc se má takhle. To, že vy nerozumíte kvantové mechanice, to ani omylem nedokazuje, že má pseudovědec pravdu. Tak se nenechte nachytat, až vám bude tvrdit, že vědci objevili něco, co prý s jeho bludy souvisí!

Pseudovědci své bludy obhajují řečmi, ve kterých používají vědecké výrazy. Šíří bludy a spoléhají se na to, že když tomu sami nerozumíte, tak že je nebudete kritizovat. Třeba když vám řeknou, že se s proutkem musíte naladit na kvantové pole vody, a dají vám k tomu odkaz na vědecký článek o kvantovém modelu vody. Je to jako integrativní medicína – úmyslná kombinace bludu s vědou, aby blud vypadal věrohodněji.

Léčení

Když vám proutkař na zahradě nenajde vodu, celkem nic se neděje. Ale horší to je, když se vás budou snažit léčit na základě sebeklamu posíleného ideomotorickým efektem. Stejně jako může být vodní proutkař natrénován vnímat indicie o přítomnosti vody, proutkař léčitel bude hýbat proutkem na základě nějakých svých momentálních dojmů. Co léčitel uvidí a jaké dojmy to budou, to už může být v rozsahu znalostí získaných s titulem MUDr. vědecké medicíny, který tímto považuji za profesionálně a eticky zneužitý, až po naprosté fantasmagorie lidí, kteří o tělu neví zhola nic a vychází pouze z pozorování svých "pacientů" a "odborné četby".

Pokud by se jednalo o podvodníka, lze očekávat, že ten se bude alespoň snažit držet zpátky, aby vás nedostal do nemocnice. Sám dobře ví, že se dopouští podvodu, byť mu ho jen těžko dokážete. Nemá důvod zbytečně riskovat. Půjde-li však o věřícího v moc proutku, ten žádné zábrany mít nebude, protože to podle něj funguje a v jeho světě dělá správnou věc.

Podvodník nebo věřící?

Ideomotorický efekt je natolik přesvědčivý, že si můžete klást otázku, s kým jste se to vlastně potkali. Tak si uvědomte, že výše uvedené informace jsou volně dostupné [96, 136]. Nejde o žádné tajemství ani o věc známou teprve posledních pár let. A stejně tak nejde opomenout, že neexistuje přijatelné fyzikální vysvětlení proutkaření, virgulí, ani kyvadel ve službách slibů esoteriky.

Osobně pochybuji, že by některý z proutkařů nebyl konfrontován s výše uvedenými fakty.

Obrázek: "Zeptejte se na něco ducha ze staré Atlantidy", ptá se Brian v druhé epizodě ScamSchool.

This entry was posted on Monday, September 12, 2011 at 3:33 PM and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

14 komentářů

Ahoj SomeoneCZ, to co chci napsat, trochu z předsudky také souvisí - politika by měla být racionální záležitost, měla by dávat logiku, smysl, ale proč odstupuje Německo od jádra, když se ho vůbec problémy japonské Fukušimy netýkají? Nehrozí mu přece tsunami, ani neleží na dvouch tektonických deskách!!Takováto bezhlavá a demagogická (na německé zeleně naladěné voliče zaměřená) rozhodnutí ale mohou ve výsledku znamenat egergetickou a hlavně politickou katastrofu!! Jednak se zdraží energie a zastaví vývoj, jednak spadneme do větší závislosti na ruském plynu!! Gazprom si již mne ruce! Andrej Sacharov, tvůrce vodíkové pumy a později disident řekl, že Evropa bez jádra se stane otrokem Kremlu!!! A měl pravdu a stále má! Po celou studenou válku měla KGB a Kreml tyto úkoly: A) rozdělovat a rozleptávat evropskou integraci (státy Evropy oddělení sou slabší a nemohou si vyskakovat, ani Němci dokonce, zatímco dohromady je jich 400mil. a mají svou sílu a váhu ve světě) B) rozleptávat spojenecství západní Evropy s USA (poškozovat NATO zevnitř - vytahovat staré rány mezi národy atd...) C) vytvořit ekonomický tlak (plynovody,..)!! Putin je stará škola KGB, zabíjí opoziční novináře (Anna Politkovská, A. Litviněnko otráven uprostřed Londýna poloniem 21O - vyrábí se z 97% v Ruské Federaci na pár místech ovládaných FSB - následkyně KGB)!! Je snad toto racionální, jak se chová dnešní Evropa? Hádáme se mezi sebou a oslabujeme jeden druhého, zatímco třetí (Kreml) se směje!!! Mé léky na tento problém? Vybudovat plynovod Nabucco, těžit břidlicový zemní plyn (v Polsku zásoby až na 200 let), nevzdat se iracionálně jádra, vytvořit společnou evropskou energetickou koncepci a hlavně - pozor na ruské firmy ovládané Kremlem, využívají naší svobody trhu a proti nám (viz Gazprom)

September 14, 2011 at 6:53 PM
Marko (ged_psyched@seznam.cz)   (Reply/Odpovědět)

Ad to Anonymous: Obavam se, ze tohle neni vhodne tema pro tento post. Zkus jine vlakno, kde se zabyvaji temito otazkami (nic ve zlem).
To SomeoneCZ: Tomasi (jestli je to tve prave jmeno). Co treba udelat certifikaci, treba - "AntiBludar" ? Treba by lidi sami chteli absolvovat kurs, aby se zbavili sebeklamu a jinych bludu. Z psychologickeho hlediska by to bylo dobre, i kdyz mne samotnemu se to moc nelibi (pravda by mela byt zdarma). Ale napr. Microsoft sve certifikaty take nedava lacino, i kdyz se clovek muze naucit (pokud chce) daleko vic bez nich... Ideas? :)

September 17, 2011 at 9:49 PM

Nemyslím si, že je potřeba jiného vlákna, bavíme se o lidské "iracionalitě" - ve "vědě" i v politice...
doporučuji knihy:
- Ladislav Bittman "Mezinárodní dezinformace"
- František August "Ve znamení temna"
- Viktor Suvorov - od něho prakticky všechny knihy - Stín vítězství, Akvárium,...
- Anatolij Granovskij

- Arkadij Vaksberg
- Edward Lucas
- Martin Sixsmith "Litviněnkův spis" ...
- Oleg Gordijevskij "Příští zastávka poprava" atd..

September 18, 2011 at 2:09 PM

Je pravda, že politika neproslula jako zdroj logických a jasně zdokumentovaných rozhodnutích, založených na racionálně interpretovaných faktech.

Např. mně osobně udivuje strategie zvyšování DPH, když stát prodělává, protože peněz na DPH vybere málo. Řekl bych, že s každým dalším zvýšením DPH se na DPH vybere méně peněz, protože s každým dalším zvýšením DPH budou lidé utrácet méně. Já se prostě obávám, že to vede do situace, kdy stát zkrachuje, protože zkrátka nevybere dost na zaplacení své režie a prodávat majetek nelze do nekonečna. Ovšem naše politická elita je zřejmě jiného názoru... ale proč, to netuším.

Nicméně, politika jako taková tématicky nesouvisí s proutkem, virgulí, ani kyvadlem. Ohledě literatury je tu přímo i článek Studijní materiály k psychologické manipulaci.

Myšlenka uspořádat kurz "AntiBludař" mě ještě nenapadla. No, rozhodně by to bylo přínosnější než spousta jiných kurzů:) A docela by mě zajímalo, kolik by na to chodilo lidí.

Spíš bych pak měl obavu, aby to nedopadlo jako např. na jistém webu, kde ačkoliv mají k řadě bludů právem skeptický postoj, k přijímání jiných bludů jsou naprosto nekritičtí.

Jinak každopádně souhlasím s tím, že pokud člověk chce, tak se tohle může naučit i z volně dostupných zdrojů.

September 18, 2011 at 6:06 PM

Já si myslím, že jestli je někde iracionalita nebezpečná, tak je to právě politika, protože léčitelé napalí jenom hlupáky, kteří tomu chtějí věřit, ve výsledku se většinou nic nestane, protože lidé chodí nejdřív za doktory, teprvé poté zkoušejí tyhle virgule atd.... Ale v politice to neni pouze na osobnim rozhodnutí každého z nás, někdo za nás vládne, volíme si své zástupce a pokud to vedou špatně, může to způsobit mnohem větší katastrofu než virgule (ve výsledku)!! Proto se věnovat politice je pro chytré lidi dnes povinností! Né se zabývat malichernostmi a pseudovědou! Na to bude čas až vyřešíme důležitější věci! NEchci, aby náš stát se zase otáčel kormidlem k východu! Kdyby vládli v Kremlu normální lidé, tak proč ne, ale pokud tam bejvalá klika KGB zabíjí liberální novináře a otráví člověka poloniem uprostřčed Londýna, tak nejde s takovou zemí vyjednávat smlouvy nebo být závislí na jejich plynu nebo provozovat volnou soutěž! Zkuste si provozovat volnou soutěž s vrahem, co nectí pravidla a uvidíte! Krátkodobě možná vyděláte (jako když prodáte zbraně nepříteli...), ale z dlouhodobého hlediska se vám to pekelně vymstí

September 19, 2011 at 5:17 PM

Teď se zase začínají objevovat spekulace o tom, že některé čátitce mohou létat rychleji než světlo, přijde mi poslední dobou to peer rewiev jako scifi!!! A to ve všech vědeckých oborech! Jednou platí to, za minutu tohle, protichůdné vědecké výsledky, a pak někdo prostě vybere tu pravděpodobnější možnost a opublikuje ji... I bez kritiky teorie relativity a rychlosti světla máme ve fyzice tolik problémů, což se neukazuje ani tak v praxi (technickém pokroku), jako v teorii a experimentální fyzice. Například nejde dohromady kvantová teorie s obecnou relativitou! Jedna funguje v mikro měřítku, druhá v makro, ale nelze je sloučit (i když se kvůli tomu vymýšlejí paskvily, jako je například teorie strun atd..., místo, aby se pomocí zákona úspornosti raději zpochybnily výchozí teorie)! To, že už se pomocí teorie přišlo na spousty vychytávek ještě neznamená, že je pravdivá (jako se kladka může vyrobit i na základě Newtona, i když klasická fyzika dávno zapadla), že neni potřeba změn... Když se otřásají samotné základy vědy a fyziky (i když vlastně vždy stály na tenkém ledě), jak máme věřit "exaktnosti" čehokoliv, včetně teorie zájmu???

September 30, 2011 at 1:00 PM

Základy vědy se neotřásají ani omylem. To je jenom taková novinářská fráze, která nemá s realitou nic společného. Věda staví na tom, že současné poznání je nejlepší známé, ale ne dokonalé a úplné. A tak ho zlepšuje. To je normální průběh, žádné otřásání.

Ohledně neutrin, to ještě v žádném peer-review článku ani nevyšlo! Tak jak Ti to může přijít jako sci-fi? Zatím je to ve stádiu, že podle získaných hodnot, jednoho doposud ani neopakovaného experimentu, to vypadá, jako kdyby se pohybovaly rychleji než světlo. Ale to taky může být jenom anomálie, chyba v měření nebo v provedení experimentu. Tohle vědci ještě zkoumají, zatímco novináři už vyvolávají hysterii, jak se otřásá věda a fyzika v základech. Blbost.

Co se tzv. "neotřásá" je pseudověda. Ta je totiž stále plná reliktů už dávno a bůhvíkolikrát vyvrácených bludů. Proto je třeba si uvědomit, že ani takový jeden experiment s neutriny ani omylem nedokazuje bludy šarlatánů.

September 30, 2011 at 3:54 PM

A co řikáš tomuhle, Someone? http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/211562222000011-polosero-sila-myslenky/ !! Jak ta ženská jde k tomu krbu a začne hysterčit (asi viděla v nějakym hororu), tak sem se začal smát, ale moc k smíchu to neni, protože ve druhý části pořadu je vidět, že kluk umřel (i když byl samozřejmě nevyrovnanej) kvůli šarlatánce! Jinak ty parapsychologický výzkumu v SSSR, u nás, i v Americe byly, ale z nějakýho důvodu skončili, a ten důvod nejspíš byl, že se na nic nepřišlo...

January 13, 2012 at 7:57 PM

To bylo zajímavé, jak si byli všichni jisti, že jim to skutečně funguje, tj. že to nemá jiné, racionálnější vysvětlení, a že jsou i tací, kteří jsou podvodníky, čímž poškozují kredit psychotroniky:)

Nevšimnul jsem si, že by v celém pořadu zazněl jediný, skutečně vědecký názor. "Překvapivých sdělení" bylo pro mne v pořadu dost, za největší "(vlastní) gól" považuji citaci "mentiony existují, protože jejich existenci doposud nikdo nevyvrátil". Co dodat - AFAIK, doposud nikdo nedokázal, že Crom, Mitra a Set, bohové z příběhů barbara Conana, také neexistují:)

Nedostatatků psychotroniky si nejspíš všimnulo "nemálo" vědců, a zřejmě nejenom vědců, když taková "výzkumná" pracoviště skončila.

January 20, 2012 at 2:58 PM

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/moje/muj-playlist/#v=12

Jiří Grygar mluví o šarlatánech a spolku sisyfos a o mediálnim šílenství ohledně konce světa a mayského kalendáře - někdo ho v příspěvku obvinil (nahoře jak běhaj komentáře), že svym skepticismem slouží kapitalistům a udržuje ovce v otroctví, aby se nebouřili... prostě jen "nejpřirozenější vysvětlení" :D

January 24, 2012 at 9:58 PM

Výborná kniha - Magie a manipulace mysli - Derren Brown! A pak God delusion (Boží blud) od Dawkinse o náboženství

February 21, 2012 at 12:53 PM

Něco o energiích, stále se setkávám s různým názory na temné/tajemné energie, a že věda neví vše a že tedy jednorožci existují, což z toho vyplývá...

Nejvíc legrací je ovšem kolem energie, to je mantra dnešních pánbíčkářů... (dědeček na mráčku je přeci směšný, ale energie, která dělá to samé co dědeček na mráčku, ale nazývá se energií, to je něco jiného - tajemného :D )


Ale temná energie není název pro tajemnou energii či nějakou ezoteriku, je to jen odlišeni od běžného projevu energie, kterou známe popměrně dobře. Není to o tom, ze je nadpřirozená, ale o tom, ze ještš není vše vysvětleno ohledně jejího působeni.

Lisa Randall, která působila na univerzitách Princeton, MIT a v současnosti pracuje na Harvardu:

„Jevy, které jsou za hranicemi dosahu naši techniky, podle definice nemají žádné měřitelné důsledky kromě těch, se kterými už počítáme. Lidé si až příliš často pletou to, že vědecké poznatky se vyvíjí, s tím že nemáme vůbec žádné poznatky a pletou si situaci, kdy objevujeme nové fyzikální zákony s tím, že neplatí žádná spolehlivá pravidla. Pochybovači tvrdí, že bez ohledu na vědecké důkazy, vždycky může někde v něčem být háček nebo skulina. Možná by lidé přece jenom mohli vstát z mrtvých, nebo přinejmenším cestovat strojem času do středověku nebo do Středozemě. Tito pochybovači prostě nevěří tvrzením vědy, že něco je jednou provždy nemožné. Nicméně, i přes to, že je moudré mít otevřenou mysl a uznávat, že přijdou nové objevy, je v této logice skryt hluboký omyl. (…) …i když budou existovat vždy neprozkoumané vzdálenosti nebo rozsahy energií, kde by mohly platit jiné fyzikální zákony, současně ale známe zákony fyziky v běžných lidských rozměrech velmi dobře. Měli jsme dostatek příležitostí otestovat tyto zákony v průběhu staletí.“

http://www.kosmas.cz/knihy/161324/tajemstvi-skrytych-dimenzi-vesmiru/

September 8, 2013 at 4:06 PM

Pěkně jsi to popsal s mráčkem a energií. A já k tomu ještě doplním paradox zastánců šarlatánství a pseudovědy:

Pořád nás nabádají, abychom měli otevřenou mysl a srdce všemu, co věda ještě neví. Ale běda, jakmile věda zjistí a prokáže, že je to celé jinak! Důkaz vyvracející jejich tmářské bludy prostě nepřijmou. Leda tak nahradí děděčka slovem energie, protože věda tenhle pojem používá (a šarlatáni ho zneužívají).

Zkrátka, má-li někdo otevřenou mysl, není to šarlatán, ale věděc, který se daný jev snaží vysvětlit racionálně - aneb je otevřen alternativě, že existuje i jiné, než "pohádkové řešení."

September 11, 2013 at 8:09 PM

Myslim, že rozdíl mezi otevřenou liberální myslí a postmoderním NEW AGE šarlatánem dobře vystihl Dawkins, když řekl: „ Buďte otevření, ale ne tolik, aby vám vypadl mozek z hlavy“.

September 12, 2013 at 10:22 AM

Post a Comment