Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Scramjet  

Posted by SomeoneCZ in ,

  1. Pozadí
  2. Trocha matematiky
  3. Možný průběh zájmu
  4. Matematický důkaz
  5. Důsledky
  6. V praxi

Jednou pozdě v noci se naše pánská jízda vydala na cestu z baru jinam. Při placení jsem si všimnul krásky, která přišla v doprovodu tří pánů jí přiměřeného věku. Následně dva zmizeli k baru pro pití, třetí zřejmě na pány. Tou dobou jsem už stejně nemyslel, takže mě ani při nejlepší vůli nemohl přepadnout strach z odmítnutí. Usmál jsem se na ni, úsměv opětovala. Tak jsem si k ní přisednul.Goldie Hawn a Kurt Russell

"Sama?"
"To víš, občas se stane."
"Ale s tím bychom měli něco udělat."
Úsměv.

Následoval konkrétní návrh, jeho potvrzení a pozdrav na rozloučenou. Celé se to odehrálo v desítkách sekund. A nebyl to ani jediný případ, kdy jsem pozoroval takové chování.

Možná by se to dalo vysvětlit tak, že dotyčná jednala v nějakém zkratu, hrála divadlo s vlastním záměrem, apod., ale já jsem si položil otázku, co když je za tím nějaký univerzální princip? A pokud existuje, pak ho musí být možné popsat pomocí matematiky tak, aby se dal replikovat. V tomhle článku se ho tedy pokusím popsat.

Pozadí

Začneme vysvětlením, proč jsem metodu pojmenoval Scramjet. Kdo v názvu poznal typ nadzvukového motoru [92], poznal správně. Kdo už letěl na dovolenou, mohl si u motorů letadel všimnou turbíny, která vhání vzduch do motoru – komprese vzduchu. Scramjet nemá žádnou pohyblivou část, která by mohla selhat a ke kompresi vzduchu dochází díky vlastní rychlosti a "kuželu" uvnitř motoru. Výsledkem je jednodušší motor s mnohem vyšší rychlostí. Z vojenského hlediska je v současné době nemožné utajit pohyb tělesa poháněného Scramjetem, ale díky dosahované rychlosti nejde o významný problém.

Ve svádění by tedy šlo o metodu, která je ve svém principu jednoduchá, ale přesto dokáže rapidně zvýšit osobní zájem slečny Správné. Část práce totiž za vás udělá ona sama a tak se poměr zisk/náklady na vaší straně zvýší.

Stejně jako Scramjet začne pracovat až od Machu 5, můžeme předpokládat, že i její osobní zájem se musí zvedat nějakou minimální rychlostí, abyste metodu mohli úspěšně nasadit. Další nutnou podmínkou je vhodné "palivo", zkoušel jsem to na slečnách, které se zdály vyhovovat archetypu slečny Správné.

Velmi jednoduše řečeno na příkladu, jasně jí dáte najevo, co chcete udělat a jaká bude její reakce. Ale pozor, pak to také musíte udělat a ona musí zareagovat podle vaší předpovědi. Jinak její zájem snížíte. A protože její osobní zájem poroste nějakou minimální rychlostí, bude spolupracovat a bude ochotná vám za splnění předpovědi připsat extra body – tj. udělá část práce za vás, což je hledaný efekt.

Trocha matematiky

K popisu průběhu zájmu jsem použil fraktál [93]. Fraktál je fragmentovaný geometrický tvar, kde je každá jeho část alespoň zhruba podobná celku. Jako příklad je ideální Kochova sněhová vločka.

Kochova sněhová vločka

Místo přímky jsem ale uvažoval hysterezní křivku [94]. Ta vyjadřuje tendenci reagovat se zpožděním na okolní vlivy. V našem případě na naši snahu zvýšit její zájem. Konkrétně si můžete křivku představit jako možný průběh růstu jejího zájmu, pokud v daném intervalu uděláte vše správně.

Hysterezení křivka

Dvě hysterezní křivky tvoří tzv. hysterezní smyčku. A právě ta nám udává průběh jejího zájmu – jak pokles, tak růst.

Hysterezní smyčka

Obvykle se kreslí smyčka, protože změna zájmu není pouze funkcí času, ale také investovaných prostředků – tj. snahy zvýšit její zájem. Což by mohla být plocha ohraničená smyčkou. Nicméně, když zakreslíme výši zájmu v závislosti na čase, získáme ukázkový, hypotetický zájmu, kdy se do něj nejprve zamilovala, ale on to následovně tak podělal, až poslal její osobní zájem pod nulu.

Průběh zájmu ve vztahu

Možný průběh zájmu

Nyní už se konečně dostaneme k výše představenému fraktálu. Všimněte si na následujícím obrázku, že modrou hysterezní křivku je možné rozdělit v indexech 0 - 5 a 4 - 7 na dvě hysterezní křivky.

Pokud bychom dostatečně přiblížili detail jakékoliv zobrazené křivky, dostali bychom kombinaci náběhových a sestupových hysterezích křivek bez ohledu na to, jaký postup jsme k získání slečny zvolili.

Pohyb zájmu

Obrázek ukazuje hypotetickým vývoj zájmu slečny Správné vůči pěti možným postupům. Čas je dán v indexech, kdy by byl vzorkován její zájem. Díky fraktálům nemá smysl uvádět konkrétní časové jednotky, protože průběhy si jsou alespoň zhruba podobné.

Nepoučený a poučený nemají vytrénovaný postoj, řeč těla, a tak mají zhoršené výchozí podmínky oproti ostatním. Poučený si ale aspoň přečetl pár rad a tak se dokázal vyhnout zásadním chybám. Jeho úspěšnost díky tomu vzrostla oproti nepoučenému.

Pokud se někdo snaží postupovat systematicky, ale nemá svůj postup tak přísně konfrontovaný matematikou, jak se to snaží dělat TZ, zřejmě udělá více chyb, než kolik by jich udělal s TZ. Budeme-li se chovat konzervativně a nezkoušet nic na způsob Scramjetu, výsledný zájem nemusí být o moc větší.

Scramjet používá ty samé techniky jako konzervativní přístup, ale k vyvolání úvodem popsaného efektu se snaží určit optimální načasování jejich použití. To je ovšem možné jen se znalostí průběhu zájmu. Máme-li nějakou minimální rychlost růstu zájmu, nebo minimální zrychlení, pak lze odhadnout, o kolik její zájem poporoste, nedojde-li k selhání v provedení tehcniky, ani k jiné další akci. Vrátíme-li se zpět k příkladu, odhad zároveň určuje, jak dalece sebevědomé prohlášení můžeme udělat. Sebevědomost prohlášení funguje jako předpověď vývoje jejího zájmu o nás. Předpovídaný zájem má ležet výše než úvodem zmíněný odhad. Rozdíl mezi předpovědí a odhadem určuje, kolik bodů nám připíše jako bonus bez naší další práce. Čím větší rozdíl, tím je pochopitelně větší riziko selhání a následného poklesu zájmu.

Nicméně zdůrazňuji, že křivky uvedené na obrázku jsou pouze hypotetickým, ilustrativním příkladem.

Matematický důkaz

Pokud budou i mé další úvahy správné, následující řádky by měly být vodítkem k matematickému důkazu správnosti předkládaných tvrzení.

Hysterezní křivka popisuje důsledek nějaké akce. Uvažuji, že ji nelze přerušit, ale že lze pouze zkrátit dobu jejího trvání. Když provedete nějakou akci, která zvedla její zájem a hned navazujete s další akcí, „vyvoláváte“ novou hysterezní křivku a tím jste vynutili přechod mezi nimi. Jinými slovy, předpokládám, že jste donutili její zájem výrazně zpomalit, abyste ho mohli zkusit zvednout další akcí. Zatímco kdybyste počkali, rostl by i tak. Dá se to vyjádřit následující implikací pro hodnoty zájmu v časech t1 a t2.

Scramjet - matematický důkaz

Uvedená implikace má tu vlastnost, že odpovídá známému jevu, a sice, že přílišná snaha je kontraproduktivní. Například, když se budete snažit být za každou cenu vtipní vykládáním jednoho vtipu za druhým, výsledkem bude, že takové jednání ve svém výsledku nebude vtipné.

Existuje tedy taková prodleva mezi dvěma akce zvyšujícími její zájem, že právě pro tuto prodlevu bude navýšení zájmu maximální. Budeme-li uvažovat, že se zájem v čase mění podle fraktálového vzoru hysterezních křivek, pak lze tuto prodlevu adaptivně stanovit na základě identifikace průběhu hysterezní křivky pomocí určení aktuálních přírůstků jejího zájmu.

Nejvhodnější doba, kdy provést akci zvyšující její zájem, je tzv. náběžné koleno (B), kdy má její zájem dostatečné zrychlení a je možné vygenerovat největší zisk. Začátek náběžné hrany (C) identifikuje čas, kdy je vhodné přestat. Aneb, všeho moc škodí. V této fázi je třeba počkat, až bude možné znovu nabrat potřebné zrychlení (A) po sestupném kolenu.

Části hysterezní křivky

Důsledky

Pokud bychom měli tu samou ženu, toho samého muže a ten tu provedl tu samou akci, výsledný zisk jejího zájmu o něj závisí na předchozím růstu jejího zájmu o něj. To je ovšem v souladu s Pohybovou rovnicí zájmu. Ta říká, že výše zájmu závisí na předchozí výši zájmu.

Druhým důsledkem je nemožnost dosáhnout krajního limitu. Bude-li vás milovat na 100%, co se stane, když budete vše dělat správně? V redukovaném stavovém prostoru, "Svádění je hra", zůstanete na 100%. Ale zde se bavíme o spojitém, fázovém prostoru. V tomto ohledu tedy platí, že maximálně dosáhnete pouze limity dané meze. Tím pádem můžete vše dělat správně a její zájem stále poroste. Použití hysterezní křivky implikuje, že čím bude zájem větší, tím v menších mezích poroste. Scramjet tedy není v rozporu s realitou tím, že by umožňoval růst zájmu do nekonečna.

Třetím důsledkem je, že Scramjet implikuje, že se výše zájmu vždy mění, byť by to bylo o nekonečně malý přírůstek, který nejsme schopni změřit. Např. když přemýšlí, proč jste ještě nezavolali.

V praxi

Je třeba si uvědomit, že Scramjet je jen hypotéza, byť ověřitelná, která má za úkol namodelovat dynamiku opakovaně pozorovaného jev, kdy zájem ženy rostl jakoby sám od sebe. Zda ho v praxi dokážete využít, to už je jiná.

Schopnost otestovat Scramjet v praxi silně závisí na tom,
jak přesně dokážete vyhodnocovat změnu výše jejího zájmu o vás.

Obrázek: Goldie Hawn a Kurt Russell ve filmu Overboard.

This entry was posted on Thursday, November 20, 2008 at 6:18 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

21 komentářů

Scramjet je v současné chvíli předposlední článek k uzavření matematického modelu Teorie zájmu. Už chybí jenom výpočet zájmu. Uvedené průběhy zájmu odpovídají mnou naměřeným hodnotám. S postupem výpočtu zájmu dostanete do ruky nástroj, jak si průběh zájmu nezávisle ověřit. Do té doby můžete Scramjet klidně považovat za hypotézu. I když s matematickým důkazem:-)

November 20, 2008 at 7:23 PM

Ahoj, troufnu si tvrdit, že ta jedna řádka matematiky není důkaz, ale věta neboli tvrzení. Život není exaktní věda, takže důkaz bude zřejmě empirický (vycházející z Tvé zkušenosti a dlouhodobého testování).

Dave

November 20, 2008 at 10:03 PM

Ta jedna řádka matematiky sama o sobě opravdu není důkazem. Ale text okolo odkazuje na další věty, a spolu už ano.

Na začátku byla sesbíraná data, pro která jsem našel popsaný univerzální popis.

Co je zajímavé, že uvedená řádka matematiky platí pro všechny surjektivní zobrazení. Dokonce i kdybychom uvažovali, že se délka křivky zkrátí, ale obsah plochy zůstane stejný, dostali bychom systém s neomezenou kapacitou - což není možné.

Takže, když bychom naintegrovali plochu pod nekonečně +IL++, dostaneme obsah (investice do zvyšování zájmu), který půjde k nekonečnu, ale bez výsledku. Což odpovídá tomu, co vidíme okolo sebe v reálném světě.

Jde o to, k čemu se exaktní věda použije - evidentně je schopná některé vzory chování vysvětlit a odhadnout důsledky daného chování.

Faktem je, že všechny odkazované věty si dá dohromady jenom člověk, který už je zná - viz důvody v článku. Což je vlastně opačný přístup, než u dalšího článku. Tam je sice v pozadí taky netriviální úvaha s netriviálním důkazem, ale pokusím se je podat co nejjednodušeji, aby každý měl k ruce nástroj, kterým pozná, jestli její zájem zvyšuje, nebo snižuje. Čímž vlastně ješte pokryji problematiku rozchodu. A navíc se lidem do ruky dostane nástroj, jak poznat, zda daná metoda opravdu funguje, anebo jde jenom o "feeling-good psychology".

November 21, 2008 at 3:01 PM

Ha ha ha ... Tak to jsem se vazne pobavil. Ani snad nema cenu komentovat vsechny nesmysly v tomhle radoby vedeckem clanku ale jedno mi precijen neda. Someone, Jak jsi prosim te "meril" hodnoty jejiho zajmu?

Kdysi Tve clanky za neco staly ale tohle je fakt nesmysl.

November 24, 2008 at 8:48 PM

Když vyhodnocuješ její reakce, můžeš tak zjistit, zda se její zájem o proti předchozí hodnotě zvýšil, či snížil. Případně i zhruba o okolik. A z toho lze zrekonstruovat výši jejího zájmu. Jak? Bude v samostatném "zábavním" článku.

Nicméně jako názorné preview, velmi jednoduše řečeno: Po prvním pozvání na rande - ať už přišla, nebo ne, máš příliš málo hodnot na výpočet zájmu. Po druhém pozvání je to už přesnější:

nepřišla, nepřišla - nemá zájem
nepřišla, přišla - 0,5 - tj. zatím nelze spolehlivě určit
přišla, přišla - má zájem

Jak vidíš, tohle žádná "velká věda" není* **. Kdyby jsi chtěl průběh zájmu na rande, pak pochopitelně musíš zjemnit časový krok.

* Že je tohle triviální ještě neznamená, že bude celé triviální v okamžiku, kdy bude více různých signálů z různých zdrojů.
** Pochopitelně nebudu psát, že si to dá dohromady každý, protože už jsem setkal s lidmi, kteří to nedokázali.

Na mých starých článcích mi dnes hodně vadí jedna zásadní věc - já něco napíšu a dodnes všichni kývají, že je to pravda. Ale přitom nikdo nemá v ruce nástroj, jak to přesně ověřit bez subjektivních vlivů. Tak vám ho chci dát. Ale než to udělám, je třeba napsat pár věcí, které se díky množství matematiky evidentně nebudou těšit všeobecné oblibě. Když se podíváš zpět, základní účel TZ1 byla definice zájmu a jeho úrovní. A jak to bylo dál, víme všichni.

Bohužel, než jsem udělal tyhle "nepopulární" matematické úvahy, tak takový nástroj nešlo sestavit. Ale když se chci dostat dál, musím udělat i ty nepopulární věci, které pro někoho mohou vypadat jako nesmysly.

Takže, jestli o Scramjetu tvrdíš, že jde o nesmysl, protože jsi v něm našel chybu, rád se o ní dozvím.

November 25, 2008 at 10:04 AM

mimo téma, a tedy ku smazání dle libovůle

už od začátku poněkud shazuješ úroveň článků používáním tvarů "by jsi", "by jste" apod.

k.

December 4, 2008 at 6:21 PM
generalissimuss   (Reply/Odpovědět)

Nepochopil jsem zcela vše, ale pasáž o hysterezní smyčce mne velmi zaujala. V kontextu vlastního pozorování - jak stoupá/klesá můj osobní zájem o dotyčnou v průběhu vztahu. Více na fóru - dotaz Jiná by mě kontaktovala – tahle prostě ne.

December 6, 2008 at 7:38 PM

Zdravím... Čtu tento spis ( práci ) poprvé a velice se mi líbí jen by mě zajímaly další příklady " Scramjetu " ne proto abych je využil ( tzn. používal ) vždy se snažím být svůj ale nepochopil sem dostatečně ten scramjet. Např. poslední dneska je tvůj šťastný den že si mě potkala..... to chápu a k tomu sem jakožto trošek stydlivý muž/kluk nikdy neměl odvahu ale např. to s tím tel. číslem bylo i dobře ( pochopitelně ) vyloženo ale samotného mě teď nenapadají jiné typy " scramjetu " jestli můžeš/te mi posalt aspoň 1-2 na email hadacekpetr@seznam.cz pro mé sobní lepší pochopení co to vůbec "scramjet " je. A eště dotaz co např. odpovědět holce když napíše SMS typu miluju tě a nebosi bude chtít psát dýl ? napsat např. Omlouvám se ale sem unavený, probereme to někdy jindy a osobně ? Předem děkuji min. za odpověď. S pozdravem Petr

August 20, 2009 at 10:22 AM

Díky. Zkus se na to podívat takhle: uděláš něco, co se jí líbí a zvedneš tak její zájem. Pak můžeš buď chvíli počkat, anebo hned zkoušet něco dalšího. Pokud ale budeš zkoušet hned zkoušet něco dalšího, tak to s takovým přístupem dopracuješ k výsledku, kdy budeš vnímán, jako že se příliš snažíš - hodný chlapec. Či-li, je lepší počkat, dát jí chvíli čas. No, a Scramjet říká, kdy se snažit a kdy počkat. Akorát, že v rámci hesla "obrázek lepší sta slov" je to ukázáno na "soběpodobné funkci".

Ohledně smsky, přečti si ještě články Exploit a SMS. Pro konkrétní dotazy z akce je tu pak fórum.

August 20, 2009 at 12:54 PM

Ahoj,jak to, že doporučuješ v počátku pauzu cca týden, a odůvodňuješ to tím, že na pravého přece nezapomene, když to ještě nemůže vůbec vědět, copak tě bude považovat za pravého po 4 minutách rozhovoru a týdnu pauzy???? Myslíš, že jí máme ihned po získání čísla prozvonit a pak čekat týden na 1.rozhovor a domluvení rande, a ona si bude pamatovat číslo nebo jméno, ale nezeptá se schválně? Jistě že si bude pamatovat, komu dala číslo, ale podle mě bude zpočátku hrát, že potřebuje informaci upřesnit (odkud se známe,...)

July 1, 2010 at 6:33 PM

Jak se chová chlap, když se seznámí s atraktivní ženskou a ještě nejsou tak daleko, aby byla jeho přítelkyně? Volá. Volá s konkrétním návrhem. Nechová se jak zamilovaná školačka na základce, aby ji prozváněl nebo jen tak kafral. Chce ji vidět, tak jí zavolá a jasně se vyjádří konkrétním návrhem. A protože má spoustu zájmů, tak to chvíli potrvá, než se ozve. A mezitím si bude jistý, že je pro ni dost atraktivní, aby na něj nezapomněla - sebedůvěra.

Dala Ti číslo během 4 minut? To znamená, že se jí pravděpodobně líbíš, anebo roupama neví co dělat. V druhém případě to cca týden nevydrží. To je fakt, že pak Tě může odpálkovat a může to dělat dojem, že čekat cca týden byl hodně blbý nápad.

Kolika chlapům dává běžně číslo po 4minutách? Každému? Tak to je zvyklá a nemusíš si dělat starosti. Anebo to snad obvykle nedělá? Tak to na Tebe nezapomene;) Jo, dalo by se uvažovat, že ji to naštve a bude Tě potom schválně zkoušet. Ale v praxi se mi to nikdy nestalo.

Má to ještě jednu výhodu. Občas je to vydráždí natolik, že se ozvou samy. Pak je to ona, kdo riskuje odmítnutí. A to už jasně značí, že Tvé pozvání zřejmě neodmítne:)

Volat třeba ještě ten den, to je takové moc osamělé. Chce to počkat. A jsou situace, kdy se vyplatí počkat ještě o něco déle, i když Ti to drásá nervy. Pochopitelně je to ovšem postoj, který si musíš udržet i během hovoru.

Ale prozvánět ji? Chápu, že osamělý tragéd tím upustí páru z psychického tlaku čekání, jestli ho zase odmítne. Ale jako sebevědomý chlap, z jehož chování je vidět, že o něj ženy mají zájem? Nikdy.

Jo, a abych nezapomněl. Nejde o to, že Tě bude už po 4 minutách považovat za pravého. Jestli má rozum, tak nebude. Jde o to, že jestli Tě bude považovat za zajímavého natolik, aby Tě ještě chtěla vidět. A když ano, je třeba to nepokazit imitací nervózního školáčka.

Závěrem dodávám, že to neobhajuji jako nějaký vysoce morální trik. Prostě je to trik sociálního inženýrství, který stále funguje, i když už byl veřejně publikován. A nebylo to včera:) Dá se totiž špatně rozeznat od chování normálního, něčím důležitým zaneprázdněného chlapa.

July 1, 2010 at 8:21 PM

To dává smysl, ale s tim prozváněním sem to myslel ihned, jak dostanu číslo, sou přece holky, který ani cizí čísla nezvedaj! Jak by si mě mohla pamatovat, když by ani neznala moje číslo a já měl její, teda jako nemusela by si spojit jméno s číslem, a Ty si jindě psal, že jestli si na mě nepamatuje (nebo to spíše jenom hraje), mam se omluvit a zavěsit!!!!

July 1, 2010 at 9:41 PM

A jo vlastně, já jsem to pochopil špatně - že jí chceš prozvonit někdy během dne, ale jenom prozvonit. Tohle totiž někteří také radí:O

Že si nespojí řadu (tel) čísel s konkrétním člověkem, kterého viděla jenom 4 minuty, to je jasné. Proto jsem tenhle scénář vůbec neřešil. Či-li, když ji prozvoníš, má pochopitelně možnost si Tě uložit. No, a kdyby Tvé číslo neměla, pochopitelně nebude vědět, kdo volá, a místo zavěsit je třeba se představit. Ale tohle je přece jasné.

Když jí zavoláš a nepamatuje se (může to být pravda, nebo to může hrát), pak neměla zase takový zájem. Nemá smysl zvát na rande ženu, která nemá zájem. Ovšem, pokud nemáš v záloze jinou, která si pamatuje, nebo by Tě hlodala myšlenka, co by kdyby...

Když jí zavoláš, pamatuje si Tě, ale evidentně se nedomlouváte na konkrétním termínu, i když ho navrhuješ, nemá zájem. Opět nemá smysl se snažit.

Ohledně testování, ženská chce chlapa, který jí umí říci ne. Ale tady je takový test poněkud drsný a v praxi se mi skutečně nikdy nestal. Či-li, pokud ze sebe dělá záměrně "blbou", aby ztížila vzájemnou domluvu, tak chceš aby takhle vypadal váš vztah? To bych se raději rozloučil a zavěsil. Pokud se ozve zpět a přizná chybu, můžeme jít na rande - ale tohle se mi nikdy nestalo (možná vlivem předvýběru, nebo dojmu, který dělám). No, a pokud se zpět neozve, usoudím, že buď nemá zájem, nebo vyhovující povahu.

Jinak, tohle by mělo jít na fórum. Tak případný další komentář na téma telefon, dej tam.

PS: Článek jsem si poznačil, abych někdy vydal aktualizaci na téma telefon.

July 2, 2010 at 8:35 AM

Já rozumim tomuhle postupu a zdá se mi správný, ale jak se tohle může uplatňovat i v dlouhodobém vztahu, když už partnerka zná tvůj denní program, když spolu třeba bydlíte, jak se můžou používat tyhle věci, neřikám triky, protože skutečný muž má co dělat, to je zcela pravda! Ale stejně už to asi moc nejde, třeba už i to druhé rande, člověk se má ozvat třeba zase až za týden? A co třetí a čvtvré, co po prvním sexu? Až za týden? To už přece nejde! A ve vztahu, kde se vidíte každý den už sotva! Jak pak používat Scramjet a další vymoženosti? Nebude to vypadat uměle? Já vím, že na co sme jí sbalili, tím si jí logicky asi získáváme pořád, ale mi nemůžeme bejt stejní ve vztahu k ní, když už sme spolu déle, vztah se mění, jde o chemii, vyprchá zamilovanost a všechno se přece mění...
Jinak na forum přispěji rád s dalšími zkušenostmi, tady sem objevil nejlepší informace o svádění a o ženách, ostatní přístupy sou tak trochu výstřely na slepo

July 2, 2010 at 11:25 AM

Jasně, že to nejde. Pauzy se zkracují a s jejím vzrůstajícím zájmem přicházejí návrhy i od ní. Proto uvádím, že je to pro začátek - kdy jsme ji vlastně teprve potkali. Zmíněná aktualizace by měla sesumírovat všechny příbuzné komentáře a informace, spolu s hlavní myšlenkou, do jednoho článku.

A díky:)

July 2, 2010 at 11:47 AM

Ještě taková malá vsuvka, já sem si jako první knihu o tomto tématu přečetl Baránkovu knihu, proto sem si řikal o číslo po 4-5 minutách a pak zmizel, často si myslim, že ke své škodě! Jednalo se o první oslovení, často se to vyvíjelo dobře a já bejval nemusel předstírat žádnou časovou tíseň a mohl si povídal i déle, třeba celý večer na baru,... ale podle téhle rady sem i s číslem zmizel!Teď se na Baránka dívám už dost skepticky...
Je asi skutečně rozdíl, když člověk hledá vztah a pak je dobré použít týdenní pauzu, ale mladším lidem, co se chtějí jenom vybouřit bych doporučil, aby volali druhý den! Co myslíš? Maj tak větší šanci narazit na sice nepravou pro vztah, ale možná pravou pro užívání si.
A co se týče prvního a druhého rande, tam bych ještě ten týden považoval za rozumný, další už bych zkracoval nebo bych bral, jak říkáš, návrhy od ní.

July 2, 2010 at 12:26 PM

Njn, Baránek. Být s ní déle, také to mohla být ona, kdo by se první staral o získání čísla. Nehledě na to, že jsi mohl získat spousty informací o tom, jak moc si spolu rozumíte a jaká je.

Vybouřit se... Tohle nemůže takhle posoudit, protože záleží, jak se chovala a jaké byly okolnosti. Nicméně, i postelovou známost přitahují sebevědomí chlapi, kteří jí nemají potřebu hned volat. Či-li, i holku jen na sex můžeš spolehlivěji uhnat, když jí zavoláš až po nějaké pauze, namísto hned druhého dne. Upozorňuji ale, že pak může být docela problém jí vysvětlit, že víc nebude.

July 7, 2010 at 2:57 PM

Tuhle sem se díval na film "Kdo se bojí Virginie Woolfové" od Mika Nicholse z r. 1966 s Liz Tylor a Richardem Burtonem. Bylo to o manželství s hysterkou, nebo spíš s mrchou, přesně takhle některé ženy uvažují a od těch dál! Je dobře, že učíš hledat "tu pravou", protože do krásný a nevyrovnaný holky se můžeme zamilovat a pak je už dost pozdě! Někteří potom zapomenou na všechno a začnou ohýbat páteř, a to je konec, cesta do pekel. Tady je text z titulek, jak příznačné: Ona: "Ale padavka seš, broučku, to teda jo…" mladý učitel: "U tebe je každej padavka! Tvůj muž je padavka, já jsem padavka…" Ona: (klíčová pasáž)"Všichni jste padavkové! Já jsem Matka Plodnost a vy všichni jste padavkové… Georg(její muž), kterej je tam někde venku ve tmě, kterej je na mě hodnej, ale já mu spílám…kterej mě umí udělat šťastnou, ale já nechci bejt šťastná! Totiž ne, já chci bejt šťastná!...kterýmu nemůžu odpustit, že ustrnul, že se na mě podíval a řek si: „Ano, to stačí.“ Kterej se svou láskou ke mně dopustil ohavného, urážlivého, potupného omylu a musí za to pykat… Jednou přijde noc, pitomá prochlastaná noc kdy zajdu moc daleko. A buď tomu člověku zlomím páteř, nebo ho od sebe odeženu.“ Je to tak, buď si nechat zlomit páteř a stát se "loutkou", nebo takovou ihned opustit, chci říct, že všechny ženský testy musíme skládat ve stoje, ne na kolenou! Takže pokud to dál nejde, sbalit si saky paky a jít o dům dál!

July 7, 2010 at 5:42 PM

Scramjet, neviem čo si pod tým predstaviť. Je to pauza, dajme tomu po vtipe, komentáry, kedy ju nechám reagovať a prejaviť sa ? A ešte mi nieje jasné keď zaznamenávam jej záujem v krátkych intervaloch, po spomínamom vtipe, komentári. Ako bude vyzerat scramjet v prípade že záujem zaznamenávam v dlhších intervaloch dajme tomu po vydarenom rande ? Či tam sa už o scramjet nejedná ?

Kennedy

November 12, 2011 at 6:34 PM

Za určitých okolností se stává, že zájem slečny šplhá vzhůru jakoby sám od sebe. Charakteristickým rysem je to, že se jí člověk nenutí. A Scramjet ve svádění je snaha o matematický popis tohoto jevu, aby se dal kontrolovaně replikovat.

Není to tak prosté jako pauza po komentáři. Metaforou: je to něco jako přilévání oleje do ohně za oboustranného souhlasu. Kdy oba ví, že by si šlo zatopit bezpečněji, ale ona chce zatopit rychle a Ty se nebudeš bát to udělat. A ona si bude myslet, že s Tebou je to bezpečné. V teorii řídících systémů by to byla kladná zpětná vazba, v chemii katalyzátor.

Jinak jsem článek ještě prošel, ořezal a zpětně zkorigoval ty části, které bych dnes řekl jinak.

November 16, 2011 at 12:13 PM

ještě bych doplnil dotaz jestli třeba slečna nechce jen jako kamaráda na popovídání.

January 31, 2013 at 1:42 AM

Post a Comment