Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Otec v exilu  

Posted by SomeoneCZ in

Někdy je vážně těžko pochopitelné, jak relativně hezký chlapec, který má normální kamarádské vztahy, je tváří v tvář dívce, která ho zajímá, jako mozku zbavený. A jen sotva se to dá vysvětlit nedostatkem sociálních dovedností, když před klukama žádnými panickými úzkostmi netrpí. Vůbec nemá ponětí, o čem si povídat a jak postupovat. Potřebuje "manuál". Není to však způsobeno nějakou totální nevědomostí, protože většinou se už dříve mezi dívkami pohyboval a nějak s nimi komunikoval (byť by to třeba jen sestra byla) a něco z toho by mohl využít. Jenže všechny dovednosti ohledně žen jsou jakoby zablokovány, jsou nedostupné. Patří totiž k oněm mužským dovednostem. Naštěstí má ale třeba dobře nacvičené ženské komunikační dovednosti (na které se zavržení nevztahuje). Lze jich využít k balení? Mnozí se domnívají, že ano. Být dobrým posluchačem, hodně chválit, vyptávat se, snažit se ze všech sil pochopit druhého a jeho emocionální stav zrcadlit ve svém výrazu tváře. To je malý výčet toho, co běžně ženy dělají, mají-li o svůj protějšek zájem. Nechci tím říci, že byste měli zrovna dělat pravý opak, ale zkušenosti mnohých (třeba i na fóru) vypovídají o tom, že budete nejspíše vyhodnocen jako "hodný trouba".

Kdo nechce být hodným troubou, nechť si laskavě přečte celý článek.

This entry was posted on Monday, December 1, 2008 at 6:27 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Post a Comment