Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Alternativní dodávky energie  

Posted by SomeoneCZ in , ,

 1. Polopatické vysvětlení aneb článek Energie lidského těla
 2. Publikace
 3. Grilování
 4. Zákon zachování energie
 5. Praktický test
 6. Dopamin
 7. Nostradamus
 8. Finální predikce
 9. Závěr

Nemůžete sbalit ženskou? Je vám špatně? To je z vody, a proto hurá do hospody. Anebo vám prostě chybí energie. Jedna z nabídek alternativního způsobu zlepšení psychické i fyzické kondice je prostá a jednoduchá. Zvýšení energie vašeho těla. Skutečně, lidské tělo ke svému provozu potřebuje energii, kterou mu běžně dodáváte svíčkovou, biftekem, kotletou a jinými "pochutinami". A když toho nejste schopni, je tu možnost, že vás lékaři napojí na umělou výživu. Alternativní nabídky však s ničím takovým neoperují, k nárůstu energie ve vašem těle má dojít zcela jiným způsobem.

Možná už jste někdy slyšeli o Reiki, čakrách, bio-energii, negativní a pozitivní energii, zemské energii, vitální energii, orgonitu a jiných energiích, které s vědou nemají vůbec, ale vůbec nic společného [96, 146]. Tedy kromě toho, že vás matou překrouceným významem fyzikálního pojmu. Pamatujte si – prokázanou energii lze nezávisle měřit v jednotkách jako je joul, watt, nebo kalorie. A nemůžete-li změřit přímo energii, lze změřit její zdroj – např. litry natankovaného benzínu, kapacita baterie, glykemický index kostky cukru. Když to existuje, lze to změřit. Ale pokud to neexistuje… inu, pak je třeba přijít např. s vlastními jednotkami a subjektivními zážitky.

Nebudu se zabývat jednotlivými verzemi, dokonce se i pokusím nezacházet do přílišných detailů, které lidem umožňují uvěřit, že skutečně došlo ke zvýšení energie, aniž by se tak stalo*. Že to možné je, to víme. Namísto toho vypíchnu zásadní body, kvůli kterým se domnívám, že nejde o nic jiného než o placebo efekt a že k žádnému zvýšení energie ve skutečnosti nedošlo. Třeba mi je někdo vyvrátí?

Pracujeme s energií, tj. s velmi dobře známou fyzikální veličinou, kterou lze měřit a vyjádřit ve standardních jednotkách SI – joule. V nejhorším ji lze vyjádřit i relativně. Někteří dodavatelé operují s termínem bio-energie. Tu už ale fyzikové jako samostatnou veličinu neuznávají. Neklesejte však na mysli, jde o energii živé hmoty. Energie je skutečně vlastnost hmoty a bio-energie tedy znamená, že jde o vlastnost živého organismu. Či-li, stále nevidím důvod, proč ji neměřit v jednotkách SI. Pravda, někteří ji zaměňují se psi**, ale k dnešnímu datu není znám vědecky přijatelný důkaz existence psi, takže ji za psi zaměňovat nebudeme. Ani za jiný refactoring, kdy se zvolí pojmenování, které příjemce doposud nezná.

* Nicméně ať máte alespoň nějakou počáteční představu, že lze pociťované efekty vysvětlit i přirozeně. Mravenčení může mít několik příčin, např. setrvání ve strnulé poloze (nedokrvení tkání). Erotické vzrušení je záležitost vjemů – stačí vám vidět pěknou ženskou, dělat pohyby připomínající soulož (např. pohyb pánví dopředu a dozadu), anebo být prostě "nadržení". Dále je tu např. synestezie, kdy jeden smysl vyvolá vjem signalizovaný jiným smyslem, aniž by tento jev vůbec existoval. Například slovo vyvolá obrazový vjem, který ve skutečnosti neexistuje, a zrakový vjem může vyvolat hmatový vjem, ke kterému ve skutečnosti nedošlo. A konečně, pocit uvolnění si lze navodit autosugescí, že se stalo něco, díky čemu vám bude lépe. Pokud trvá a dáváte ho za vinu dodávce energie, prověřil bych výši IQ a hladinu dopaminu (viz pochyba pátá).

Nepřekvapí mě, když lidé, kteří jsou přesvědčeni o reálnosti předkládaného, najdou něco, co jim poslouží jako důkaz. Kdo takhle hledá, vždy něco najde. Ale když i ti údajně skeptičtí (proč tam tedy chodili?), bez psychických problémů, mají najednou spontánně zažít obrazové, zvukové, hmatové, případně i jiné vjemy... Jak si to vysvětlit, když předkládaný popis toho, co se má stát, odporuje platným fyzikálním zákonům a oni nevěřili? A když se k tomu dozvím, že to navíc není určeno např. pro děti a těhotné ženy, tak zbystřím ještě víc. Proč se k nim chovají, jako kdyby jim něco mohlo uškodit? Čeho by to vlastně pocítily účinky?

** Psi v tomto případě není termín kynologický, alébrž parapsychologický. Tak, to by k jeho důvěryhodnosti asi stačilo samo o sobě:-) Jde o kombinaci ESP, extra smyslové vnímání, a psychokineze. Nadace Jamese Randiho nabízí 1 000 000 USD komukoliv, kdo prokáže, že tyto schopností má. Zatím nikdo... že by to bylo z vrozené skromnosti? Mít tyhle schopnosti, tak mi nepřijde normální si ten milión dolarů nevzít. Jenže, tohle není normální, tohle je paranormální:-)


Pochyba první, publikační

Všechny metody, na které jsem narazil, byly deklarovány jako funkční. "Jen" u žádné z nich nebyly naměřené hodnoty, natož aby byly publikovány v recenzovaném, impaktovaném časopise. To mi přijde hodně zvláštní, proč se nepochlubili a neprokázali svá tvrzení s tak silnými důkazy, které přece muselo jít nezávisle ověřit. Chápal bych to, pokud by si sami byli vědomi, že k žádnému nárůstu energie ve skutečnosti nedochází. Ale pokud tvrdí, že to funguje?

A jak už jsem zdůraznil výše, v poznámce, je tu lákavá finanční odměna; slovy: jeden milion amerických dolarů. Takže pokud by mi třeba takový alternativec* vykládal, že energie těla má nějakou spojitost např. s aurou**, tak se zeptám: "OK, tak když máš důkazy o její existenci, kdy si vyzvedneš ten milion?". A jak by se začal kroutit, nejspíš bych řekl něco jako "Ale no tak, buď přece otevřený novým možnostem a jdi do toho – vždyť přece sám víš, že mluvíš pravdu;-)". Víte, když mi někdo předhazuje horu slibů, kupu domněnek a jev, který lze vysvětlit i přirozeně, tak to u mě není důkaz, ale... (doplňte vhodný výraz dle vlastní odvahy).

Přitom, až budete číst 4. pochybu, tak zjistíte, že i v domácích podmínkách existuje způsob, jak alespoň nějak odhadnout velikost údajně dodávané energie v jednotkách SI.

* Alternativec je člověk, který nám předkládá k uvěření taková tvrzení, která jsou v rozporu s vědeckou metodou – tj. jsou k ní alternativní. Připomeňme si, že cokoliv, co skutečně existuje, lze objektivně prokázat právě vědeckou metodou. V praxi se tak můžeme setkat s individuem, které nám bude nabízet, nezřídka i za úplatu, využití jevu, jehož popis odporuje přírodním zákonům, změřit jeho účinky prakticky nelze, ale jeho vysvětlení nám bude prezentováno jako by odpovídalo vědecké metodě. Takovému přístupu se říká pseudovědecký. Pseudo má původ v řečtině a jeho význam je lživý, nepravdivý, klamající. V praxi se to však komplikuje, neboť nám to může vykládat i člověk, který tomu skutečně věří. A pak nám ze svého, subjektivního pohledu nelže. Příkladem může být prostý myč nádobí, který by s horoskopem konzultoval koupi mercedesu pro svou vyvolenou (rys, který nevykazovala postava Pierra Richarda ve filmu Jsem nesmělý, ale léčím se).

** Lidské tělo sice kromě tepla vyzařuje i vlnění ve viditelném spektru, tj. jako světlo, ale to má 1000x menší intenzitu, než jakou dokáže lidské oko zaznamenat [120]. Takže ani tohle není aura ve smyslu řečí alternativců. Minimálně už jen proto, že tvrdí, že ji dokáží vidět i bez speciálních přístrojů. A pokud je mi známo, alternativci se považují za lidi;-) Abyste totiž mohli okem zaznamenat tak slabé záření, museli byste nejprve mít odpovídající DNA, která by umožnila takovému oku vyrůst. Kdo si myslí, že má okem viditelnou auru, nechť si doma vyšroubuje všechny žárovky. Kdo ví, třeba ušetří na poplatcích za elektřinu;-)


Pochyba druhá, aneb grilujeme zevnitř

Jakákoliv hmota, a tedy i lidské tělo, dokáže absorbovat jenom omezené množství energie. Jaký má smysl dávat mu jí více, než spotřebuje?

Víte, na jakém principu funguje teploměr? Je chladnější než vaše tělo, které mu předává energii vyzařovaným teplem a z velikosti této energie se následně určí vaše teplota. Například pomocí objemu, na který expanduje rtuť v teploměru vlivem zvýšení teploty. Pokud byste uměli použít Stefan-Boltzmannův zákon o záření absolutně černého tělesa, mohli byste si spočítat, jakým výkonem v daném okamžiku vyzařujete teplo, jak se zbavujete energie.

Energie, kterou tělo není schopné udržet, nebo jinak využít, se vyzáří – tady se bere odpadní teplo. Teplo, které zahřeje váš organismus. Kdo by chtěl studovat souvislost se zářením ve viditelném spektru, mohl by zkusit začít s Wienovým zákonem o posuvu křivky černého tělesa.

A teď... co se stane, když máte horečku? Co se stane, když namáháte svaly, tj. konají práci a dochází ke tření? Co se stane, když budete za horkého letního dne vystaveni na slunci, tj. budete přijímat jím vyzařovanou energii? Ve všech takových případech se váš začne organismus zahřívat a následně se budete potit, jak se tělo bude snažit ochladit.

Pointa je v tom, že ani pocení není zadarmo, ale stojí vás nějakou energii. Nejenom, že si tu nadbytečnou energii neudržíte, ale ještě spotřebujete další energii během jejího vyzáření. Nemluvě o ztrátě tekutin. Aby se pot dostal na pokožku potřebnou rychlostí, je nutné vykonat nějakou práci – tj. spotřebovat energii. Pro ilustraci, až se pot dostane na pokožku, tak vypaření jednoho gramu vás ochladí o 2,4 kJ [121] – tj. množství energie, které se vyzáří jako odpadní teplo.

Může dojít ke třem možnostem. První, že extra energie vyprodukuje tolik odpadního tepla, až se neuchladíte. V takovém případě vám bude nekontrolovaně stoupat teplota, budete se potit, a protože budete namáhat organismus, budete více unaveni. Také lze očekávat žízeň. Spotřeba energie mozkem se v čase příliš nemění [122], takže tady pro začátek přidejte bolesti hlavy, jak se bude zahřívat. Nic z toho nám ale ve svých prospektech neslibují, že? Za takových podmínek by totiž následovala změna chování, křeče a smrt – úpal dotažený do úplného konce.

Tragédií vědy je, že krásnou hypotézu skolí ošklivá fakta – Thomas Huxley

Druhá možnost, extra energie vyvolá chlazení organismu, ale nebude jí tolik, abyste tělo přehřáli. V takovém případě se budete potit a po čase lze očekávat žízeň se zvýšenou únavou – např. viz energie ztracená vypařením jednoho gramu. Ale ani to nám neslibují, že? Pozor na to, že se můžete začít potit např. i v prostoru, do kterého umístíte dostatečný počet lidí – viz jak funguje teploměr. Stačí, aby se teplota v nejbližším okolí vaší pokožky dostala nad 30°C [121]. Vrstva vzduchu mezi pokožkou a látkou funguje jako tepelný kondenzátor, který akumuluje teplo;-) Aneb se můžete navléct do "svetrů a zimníků" v místnosti, ve které se zrovna jen v tričku nepotíte, ani chlad necítíte.

Chcete-li si ověřit možnost pocení i jinak, vypijte dostatek např. horkého čaje. Jeho teplem totiž nárazově dodáte organismu energii. Ta se projeví vyzářením odpadního tepla, které zahřeje tělo, a to se začne potit, aby se ochladilo. Vaše vnitřní teplota zahřátých částí těla stoupla nad 37°C [121].

Pointa je v tom, že si lze oběma experimenty jednoduše ověřit, že i s malými přírůstky energie nad normál začnete namáhat vaše tělo, což vás bude stát další energii, jak s tím tělo bude bojovat. Lidové úsloví "plný energie" zaměňuje energii se subjektivními pocity, tak se jím nenechte zmást!

Možnost třetí, přijaté energie je tak málo, že u těla nevyvolá pocení. Abychom měli představu, tepelná kapacita 100 g, 1 dcl, vody je 420 J/°C. Pokud ji ohřejeme např. z 20°C na bod varu, dodáme jí 34 kJ (cca 8kCal). A protože čaj nepijeme horký na 100°C, jeho teplota, a tedy i energie, bude nižší v době konzumace. Nicméně jí stále bude s přehledem více, než kolik je vaše denní spotřeba energie, takže to má snadno pozorovatelný efekt.

Kdyby chtěl někdo argumentovat, že se nepotí např. po svíčkové s knedlíky, tak upozorňuji, že energie se z jídla uvolňuje postupně v průběhu chemické reakce, zvané trávení, a je odebírána. Krevní oběh funguje jako rozvod tepla, alias též jako vnitřní chlazení těla, jehož tepelná kapacita je 3470 J/°C na 1 kg. Zároveň ještě probíhá tepelná výměna s okolím. Navíc zpracování některých potravin stojí více energie, než kolik jí do systému vnesou. Horká tekutina je naproti tomu přísun dodatečné energie. Což odpovídá tomu, co tito alternativní dodavatelé líčí. Čaj byl použit čistě z estetických, chuťových důvodů. Jinak si klidně dejte horkou polévku, nebo jenom obyčejnou vodu. Má-li se však, dle popisu alternativních energetiků, energie zvyšovat postupně, pak to odpovídá příkladu se zimníky a svetry.

Nicméně, i kdyby bylo dodané energie tak málo, že nevyvolá pocení, ještě pořád je možné pozorovat další příznaky – viz pochyba čtvrtá. A jak už jste si mohli všimnout, bavíme se o příznacích, které nelze vyvolat pomocí psychologické manipulace.

A abych nezapomněl, někteří alternativní dodavatelé tomu nasadili pověstnou korunu tvrzením, že jde o trvalý nárůst energie. Pak je úplně jedno, v jakých dávkách se má zvyšovat, protože energie, kterou tělo nebude absorbovat, se opět bude vyzařovat jako odpadní teplo a tím ohřívat organismus. Jenom pro detail - do záznamu upozorňuji, že ohřívat neznamená zahřát na určitou teplotu, ale snažit se zvyšovat teplotu zahřívaného.

Jestliže oněch 34 kJ má takový efekt, který na sobě hned poznáte, jak dlouho si myslíte, že byste vydrželi takový, nebo dokonce větší, přísun energie?! Od okamžiku, kdy překročíte termoregulační schopnosti vašeho těla, se postupně ugrilujete.

Pokud si kdokoliv myslí, že si organismus dokáže na takový přísun energie zvyknout, navzdory tomu, že se tak během miliónů let evoluce nestalo, ať si uvědomí, že by takové změny byly lékařsky snadno dokumentovatelné. Např. by bylo velmi těžké, abyste se opařili, protože byste tu energii dokázali absorbovat. Varování pro čtenáře s důvěřivostí medvídka Pú – nikomu neříkám, aby to zkoušel! Protože byste se Halík, co? Protože byste se Halík opařil!


Pochyba třetí, aneb zákon zachování energie

Nějakým pro mne záhadným způsobem, protože mi ho dosud uspokojivě neobjasnili, je podle některých alternativních dodavatelů nárůst energie vázán na to, co si myslíte. Chcete-li nárůst, myslete pozitivně, mějte otevřenou mysl [84]. Jedna z propagačních vět, která mi v téhle souvislosti utkvěla v paměti, zní: "Pozitivní myšlení jako zdroj energie".

Alberte, sorry, ale tvoje E=mc2 evidentně neplatí. Jak vidíte, fyzikové se zásadně mýlí, když se domnívají, že energie je vlastností hmoty. Podle diskutovaných dodavatelů je energie akcí hmoty – zde konkrétně proces myšlení probíhající v mozku. Čímž jsme vlastně sestrojili Perpetuum Mobile. Heuréka!

V tomto domě platí zákony termodynamiky – Homer Simpson, série 6., díl 21.

Populárnost tohoto bludu o akci hmoty bych přičetl tomu, že jde o jasně a jednoduše formulované, pozitivní sdělení, vyslovené bez pochyb. Takové, jaké chtějí lidé dobré vůle slyšet. Nicméně, problém je v tom, že energie se nemůže vzít jen tak odnikud. Vymyslet si ji můžete leda tak v sci-fi. Kromě toho, viz [122] využití energie mozku lze změřit, takže není problém, aby své nároky dokázali. Pokud jsou ovšem pravdivé...

Alternativci jsou lidé podnikaví a jistě někdo z nich přijde s jakýmsi vysvětlením, kde že se ta zázračné energie béře, aby nemusel čelit argumentům ohledně zákonu zachování energie. Například, že jenom zefektivníte její výrobu, nebo snížíte spotřebu – tj. že vám ji z žádného externího zdroje nedodávají. Alias, i kdyby nakrásně ano, tak jí stále máte přebytek a jste tam, kde jste byli.

Mimochodem, také vám vychází, že byste v takovém případě museli zmutovat do jiné životní formy, což by bylo lékařsky opět velmi snadno dokumentovatelné? Na prvním místě mě napadá složení žaludečních šťáv a k tomu odpovídají buněčná změna stěn žaludku a střev. Toho byste docílili buď změnou DNA, na potřebné úrovni znáte ze sci-fi, anebo dostatečnou změnou životního prostředí – např. ozáření radioaktivním materiálem. Jenže, to asi nebude ku prospěchu vašeho zdraví. Nejste-li ovšem komixový hrdina Bárta Simpsona, zvaný Radioaktivní Hugo... :-)

Asi by bylo jistější, kdyby se třeba inspirovali ve strašitelských pověstech o mobilních telefonech a řekli, že se tělo může zahřívat, tj. přijímat energii, i z rádiových frekvencí. V podstatě by šlo o možnost příjmu energie z elektromagnetického vlnění. Sem spadá např. úžeh pořízený pobytem na Slunci, nebo poškození zraku následkem realizace tak dementních nápadů, jako je dívat se dalekohledem na Slunce bez ochrany.

Když se na sub-atomární úrovni podíváme, kde ta energie vězí, zjistíme, že jsou v tom zapleteny částice. Co částice, to nějaké množství energie – k přenosu viz paradox duality vln a částic. Marná sláva, abyste mohli přenést energii vlněním, tak jí musíte někde vzít. A když to správně narafičíme, tak na makroskopické úrovni můžeme sledovat efekty, k jejichž popisu použijeme přídavná jména jako elektrická (impulsy v mozku), tepelná (odpadní teplo), mechanická (činnost svalů), chemická (trávení)... To jest, když používám pouze termín energie, je to OK a univerzální, byť svým způsobem zjednodušené – viz Bohrův princip korespondence. Do detailů už pak můžete zajít sami při studiu fyziky a biologie.


Pochyba čtvrtá, alias praktický test

Zvažme i variantu, že by přece jenom mohlo existovat teoretické vysvětlení, které by bylo v souladu s fyzikálními zákony. Byť ho třeba zatím neznáme. Nejlepším argumentem by v takovém případě byly výsledky testu. Experiment.

Alternativci nám z "jakéhosi důvodu" neposkytli naměřené hodnoty dodané energie. Ale nevadí, nám jde přece o to, zda ji skutečně dokáží tělu dodat – respektive, co si s ní tělo příjemce počne. Odpadní teplo, viz pochyba druhá, není jediným relevantním příznakem, který v této souvislost můžeme pozorovat.

Jak už jsem uvedl začátkem, lidé získávají energii na provoz svých těl z jídla. Pokud skutečně existuje funkční, alternativní způsob, jak mu ji dodat i jinak, pak bychom mohli omezit přísun energie a nechat jen nezbytné množství vitamínů, minerálů, bílkovin, atd.

Lidské tělo má nějakou minimální spotřebu energie, aby zůstaly zachovány základní životní funkce, jako je např. dýchání, trávení a cirkulace krve. Základem výpočtu denní spotřeby energie je BMR, bazální metabolická úroveň, kterou pak vynásobíte koeficientem aktivity od 1,2 do 2,0. K výpočtu BMR použijte buď vztah podle Harrise a Benedicta, nebo Katch-McArdle, který je ještě o něco přesnější. Jeden z možných výsledků je např. 12,5 kJ, což jsou zhruba 3 kCal.

Denní rozdíl 500 Cal ve spotřebě energie odpovídá změně váhy o 0,45 kg za týden. Pokud byste tedy vydrželi 3 měsíce spotřebovat každý den o 500 Cal méně oproti výchozímu stavu a jinak zachovali současnou životosprávu, tak shodíte téměř 6 kg. Pokud by váš alternativní dodavatel energie dokázal tento výpadek kompenzovat, blbé dva kJ denně;-), tak neshodíte. Pro srovnání, 25 gramů (4 dílky) Studentské pečeti má 123 kCal (516 kJ) – tj. trávíte nějakou maximální rychlostí a zároveň vyzařujete odpadní teplo. Proto ta zdánlivá nesrovnalost v řádech – 500 Cal a 123kCal.

Samozřejmě, 500 Cal je o ničem a těžko to dostojí tvrzení o velkých, obrovských zvýšeních energie. Takže dle propagandy, kterou jsem viděl, byste měli shodit o hodně více a dříve. Pardón, neměli;-)

Protože jsem však k tvrzením alternativních energetiků skeptický, tak testu-chtivé z vás důrazně upozorňuji, že následkem důsledné hladovky je vždy smrt.

Přijde vám navržený experiment jako absurdní? A co když vám jenom zafungoval zdravý rozum, který se jim až doposud dařilo umlčet?

U 500 Cal je důležité být důsledný a nepřehánět to, jinak se projeví následky známé z redukční diety, kdy po ní přiberete. Uberete-li tělu potravu, začne se snažit vytvářet zásoby na horší časy, a ve špajzce to nebude. Což by zkreslilo celé měření.


Pochyba pátá, dopaminová

Jednou z argumentačních možností je, že přísun energie je natolik malý, že žádný z uvedených příznaků není možné pozorovat. Nezapomeňme ale, že je na alternativcích, aby nám sami poskytli naměřené hodnoty, když už nám tvrdí, že to funguje. Jinak by to vedlo k takové absurditě, že jakkoliv trhlé tvrzení by mělo stejnou váhu jako skutečný důkaz.

Je tedy pravdou, že nás lepšímu hospodaření s životní energií naučil devátý monarcha z hvězdokupy Žabáka, který ztroskotal v naší sluneční soustavě, následně přistál na pobřeží Severního moře, kde se setkal s Vikingy a mimo jiné je naučil, jak doplout až do Severní Ameriky?

Bez pozorovaných (natož pozorovatelných), relevantních příznaků nám zbývá jediné vysvětlení – psychologický efekt, placebo. Osobně bych na jejich místě nasadil meditaci, nebo jinou formu relaxace. Ze dvou důvodů – jednak lidské tělo potřebuje odpočívat, odpočatí lidé si budou myslet, že mají více energie, a jednak proto, že se alespoň částečně zbavíte stresu. Takže se opět budete cítit lépe. A to zase bude mít další následky, které budete vnímat jako pozitivní... Kdybych to chtěl gradovat, na konci vás nechám ať si navzájem popisujete své pozitivní zážitky – communal reinforcement. Triků je samozřejmě víc a řadu z nich lze i kombinovat. Dále existuje řada importovaných východních učení, kterou lze obohatit špiritusální stránku věci. Čchi-li, vykládat je co;-)

Mimochodem, věděli jste o tom, že když si u meditace zapálíte trochu toho biomateriálu pro aroma a náladu, že některé rostlinky mají mj. i halucinogenní a omamné účinky? [123, 124] Např. v květnu 2008 výzkum potvrdil, že kouř kadidla je psychoaktivní látka, která zmírňuje stres a napětí [125]. Pochopitelně si lze účinky navodit i v silnější formě, např. "bylinkovým" čajem. A pokud si prostudujete citovanou literaturu, zjistíte, že některé vedlejší účinky jsou značně nežádoucí. Tak si např. zvyšování tepové frekvence, což může mít na svědomí i hladina dopaminu, automaticky nevykládejte jako příznivý úkaz zvýšení energie!

Dále, a bezpečněji, by šlo nasadit cvičení, protože když vydržíte, začnou se vám do krve vyplavovat endorfiny a vy se díky tomu najednou začnete cítit lépe. Což je už jenom krůček od toho, abyste se dozvěděli, že jde o příliv nové energie. Cvičitelská věta, která mě zatím bezkonkurenčně nejvíc praštila do očí svou ignorací fyzikálních zákonů, zněla: "Toto cvičení energii neubírá, ale spíše dodává". Néé, nová doba temna fakt nebude, protože si na cestu za lepším zítřkem posvítíme aurou;-7

Zažíváte-li příjemné pocity, čekejte sníženou hladinu serotoninu a zvýšenou hladinu dopaminu. Například endorfiny způsobují, že se dostane více dopaminu k synapsím. A zvýšená hladina dopaminu má vliv na apofenii [126] – vidíte souvislosti tam, kde ve skutečnosti žádné nejsou. Cítíte-li příliv energie, klidně to může být i jenom zvýšená hladina dopaminu, která vysvětlí i doprovodné efekty.

Otázkou je, čím hladinu dopaminu zvýšit – respektive, jak ho doručit k příslušným receptorům. Ono to totiž jde např. i akusticky – vhodný hudební doprovod [127]. Je libo např. něco relaxační muziky? Ale to by asi nebylo nebezpečné těhotným a nezletilým, že? Také je otázkou, o kolik byste tu zpropadenou hladinu potřebovali zvednout.

Zajímavý trik je, že hladiny serotoninu a dopaminu se navzájem vyrovnávají. O co je jednoho méně, o to je druhého více. A serotonin má vliv na stravování [128]. Příslovečné něco vás nutí vyhledat potravu, abyste její konzumací zvedli hladinu dopaminu [129] – tj. odměna pro mozek, že zařídil, aby se tělo najedlo. Nebyla by pak manipulace hladiny dopaminu cesta, jak přimět mozek, aby si myslel, že tělo má dostatek energie, i kdyby byl opak pravdou?

Víte, co je Musa Cavendishii? Jeden z často prodávaných banánů, který se vyznačuje vysokým obsahem dopaminu [130].

Tenhle článek je na odborný výklad do hloubky příliš krátký. Ukázal nám však, že co se lidově označuje energií, ve skutečnosti vůbec nemusí být nic víc než subjektivní pocit, který lze navodit "na počkání". Či-li, pokud v sobě cítíte více energie, zdá se vám, že snáze komunikujete o ostatními, spatřujete více projevů zájmu od žen a bůhví co ještě, lze navození těchto subjektivních pocitů vysvětlit v souladu s vědeckými poznatky. Že by vás u některých z nich ani nenapadlo, že je vůbec něco takového možné, to přece není důvod uvěřit v nějaký pseudovědecký blud, který odporuje přírodním zákonům.

Kolik z těch příjemných pocitů zažíváte dnes a denně, ale jen jste je vlivem rutiny přestali vnímat? Něco dobrého sníte, vypijete skleničku dobrého vínka, pustíte si příjemnou muziku, pohovoříte s přáteli... Tak vidíte, ani k tomu nepotřebujete nikoho dalšího, kdo vám (prý) dodá energii. I bez něj se budete cítit příjemně, plni sil a budete mít dobrou náladu. Vysvětlovat si to něčím nadpřirozeným vás posouvá blíže k hranici, kdy začnete sabotovat odbornou lékařskou péči, protože pseudověda bude ve vaší hlavě fungovat lépe než věda. Tělesné funkce se ale tímto dojmem řídit nebudou.


Pochyba šestá, Nostradamova

Nostradamova proroctví jsou některými lidmi považována za velmi přesná. Má to jen ten háček, že je lze rozluštit až poté, co se daná událost stala. Racionálně uvažující čtenáře už jistě napadlo, že takhle lze považovat za velmi přesnou věštbu prakticky cokoliv:-)

Nevidím důvod, proč nezvážit i tuto variantu pro slibované efekty dodávky energie. Co když nejde o nic jiného, než co bychom mohli, značně eufemisticky a ne zcela přesně, nazvat reklamním trikem? Mimochodem, znáte techniku Suger Lump[84]? Já si totiž nemyslím, že by alternativní energetici měli takové schopnosti, aby mohli přesně a bezpečně manipulovat s hladinou dopaminu. Takže je otázka, jestli to vůbec vědomě dělají. Zato nevylučuji, že když sami nenajdete nic, co byste subjektivně mohli považovat za úspěch ve smyslu jejich výkladu, stačí se jim ozvat a oni vám s tím rádi pomohou. I kdyby to měla být nějaká maličkost, nebo zjištění, že už jste dávno měli energie na rozdávání;-)

Post hoc ergo propter hoc.

Nejen psychologům je známý fenomén selektivního chování paměti. Můžeme ho nalézt např. u kartářky. V podstatě vám buď řekne něco, na co odpovíte doplněním informací (zřejmě proto se tomu říká věštění), nebo sdělí něco vágního (Forerův efekt), či netestovatelného. Anebo se také může odvážit říci i něco konkrétního. A pak se buď trefí, nebo ne. Jenomže, pokud se netrefí, tak se tento fenomén uplatní jako exploit, kdy klient zapomene na ty případy, kdy se netrefila [84, 96] a proto může vnímat její věštbu jako úspěšnou; doporučuji kapitoly sekce Elements about the future v [84]. Jenom, v našem případě, nevyhodnocujete věštbu, ale vaše zážitky. A čím delší časový úsek, tím větší šance, že subjektivně najdete o to více pozitivních efektů údajné dodávky energie, jak vzpomínky na protidůkazy necháte zapadlé. V podstatě si pro to jen potřebujete připustit, že je možné energii dodat i alternativním způsobem. Což asi jejich klientům nebude dělat problém...

Jeden den je pevně stanovené množství času, během kterého se vám může stát několik zážitků. Řekněme, že váš typický pátek má 80% zážitků, které vnímáte jako neutrální, 12% jako negativní a 8% jako pozitivních. Např. skleničkou vína v příjemné společnosti, jak jsem o tom mluvil v předchozí pochybě, tak můžete navýšit podíl pozitivních zážitků na 10% a ty negativní srazit na 10%. A budete to vnímat jako zlepšení vaší situace. Co vyplývá předchozího odstavce je, že pokud si pak ještě připomenete, co pozitivního se vám stalo, připravíte si tak další, pozitivně naladěné chvilky. A najednou už třeba neutrálně uvidíte jen 89% zážitků, negativně už jen 9% a pozitivně jste na 12%. A už vnímáte, jak se váš život zlepšil. Vidíte? Opravdu nemusíte nikomu platit za to, co dokážete, a stejně si uděláte, sami.


Pochyba shrnovací, aneb finální predikce

Přemýšlející z vás u testu čtvrté pochyby mohlo napadnout, že má několik nevýhod. Např. že byste si to museli zkusit sami, protože se určitě objeví někdo, kdo bude tvrdit, že neshodil. A dostat své peníze zpět, tak to je diametrálně odlišný úkol. Test však posloužil jako informační mezikrok, abychom mohli udělat shrnutí, co se stane, budete-li vystaveni zvyšování energie nad dávku, kterou vaše tělo dokáže bezpečně spotřebovat, či běžně spotřebuje. Spotřebu, kterou lze bez problému pokrýt stravou. A nejenom, že jíst musíte – navíc je to i způsob, který prokazatelně funguje;-) Takže, jdeme na to.

 • Spotřeba energie v mozku se v čase příliš nemění [122]. Bude-li skutečně vyrábět nadbytečnou energii, tak ho produkcí odpadního tepla uvaříte, jestliže krevní oběh nestačí včas odvést teplo do zbytku těla. Tam pak může nastat jedna z následujících variant.
 • Pokud bude přísun energie natolik velký, aby spustil chlazení vašeho těla, a zároveň byl nad síly vašich termoregulačních možností, tak se ugrilujete zevnitř.
 • Pokud bude přísun energie natolik velký, aby spustil chlazení, ale zároveň ho nepřetížil, pak budete vyčerpávat tělo nadbytečnou námahou – chlazením. Ať je lidské tělo jakkoliv trénované, každé potřebuje někdy odpočívat. Výsledkem tak bude zvýšená únava. Navíc z té energie nebudete nic mít, protože v nejlepším případě pokryje náklady na chlazení. A pokud ani to ne, zvýší se odběr energie vašeho těla. Neupravíte-li její přísun, dojde k dalšímu zvýšení únavy. Inkrementálně to vede k předchozímu bodu.
 • Přísun dodatečné energie nad normál nebude natolik velký, aby spustil chlazení. V takovém případě...
 • Využitelnou část přijaté energie tělo použije k budování tukových zásob na horší časy. Tj. nemusíte dělat experiment a snížit si denní spotřebu o 500 Cal. Když už tedy pomineme porušení faktu, že energie je vlastností hmoty. To znamená, že tvorbou tukových zásob byste začali přibírat na váze, aniž byste více jedli, např. vlivem potlačení deprese, nebo provedli trik ala redukční dieta. Nekontrolované přibírání na váze by pochopitelně vedlo ke zdravotním problémům, a zdravotní stav by se tak postupem času zhoršoval. Například kornatěním cév a následným infarktem.

Co nám tak zbylo k možné obhajobě alternativní dodávky energie, bez nežádoucích účinků, je, že bude tak malá, aby se žádný z nich neprojevil. Případně ještě nemusí být trvalá, ale jen nárazová. Jenomže... Lidské tělo používá dělení buněk k růstu a opravě/údržbě. Je to energeticky náročný proces, který se sestává z několik fází. Pokud by byl v systému přebytek energie, zkrátilo by se např. trvání fáze G2, kdy buňka získává energii. Ve výsledku by se zvýšila rychlost dělení buněk. Pochopitelně z toho nelze odvodit, že dělení buněk spotřebuje libovolně velké množství energie. Či-li, nepozorujeme-li změnu rychlosti dělení buněk, ani jevy předpověditelné v souladu se Stefan-Boltzmannovým zákonem, je mi líto, ale nezbývá než hledat vysvětlení v psychologické stránce věci. A být si u toho vědomi rozdílu mezi subjektivním pocitem a objektivně měřitelným joulem.

Má-li někdo pocit, že jsem zapomněl na lidi, kteří trpí např. chronickou únavou, nejsou tu z jednoho prostého důvodu. Ještě jsem totiž neviděl, aby alternativci někde neměli pojistku, že v případě zdravotních potíží, máte zajít za lékařem. Takže jsem dodržel jejich podmínky a napsal to pro zdravé lidi. Mimochodem, to je fakt umění, vyléčit zdravého člověka, že? ;-7

Nemůžu vyloučit, že by se vás některý alternativec mohl snažit ohromit povídáním třeba právě o fázi G2, že jak vám dodává energii, tak se rychleji vymění poškozené buňky za nové a vy se tak rychleji uzdravíte*. V podstatě by šlo o rafinovanější výklad inedie, což je údajná schopnost přežít bez jídla, jen o energii. Tak vám teď ukážu jeden praktický příklad, proč to tak není, že tam chybí jistý kus skládačky. Vitamín B12 je mj. klíčový pro tvorbu krve a nervový systém. Kde není, smrt bere. Což ho umístilo na symbolické první místo nejkontrolovanějších doplňkových složek potravy vegetariánů, pokud ten svůj zdravý životní styl chtějí přežít. Jeho přirozeným zdrojem v lidské potravě jsou totiž živočišné produkty. Takže kdyby šlo jenom o energii, tak by se o něj vůbec nemuseli starat. Ale oni musejí.

Či-li, B12 získáte kde? V potravě. A potrava vám dodá co? Energii. Řeči alternativců o energii jsou tak čím? A na to už si snad můžete odpovědět sami;-)

*Ve skutečnosti, růst buněk překračující normální tempo je základním kamenem rakoviny.

Žádný z negativních účinků alternativních dodávek energie jsem však neviděl, že by byl hlášen. Jako kdyby k nim nedocházelo... Protože mi ale platné znalosti, podpořené naměřenými hodnotami, neumožnily takové vysvětlení, můj závěr ohledně alternativních dodávek energie zní: placebo, adopce víry v něco, co není. Pokud vás zajímají možné následky takového přístupu, a že to není nic potěšujícího, zkuste si pročíst třeba [131]. Jenže, on určitě někdo z úst vypustí i polopravdu o tom, jak placebo nevadí, že o nic nejde, že léčí i psychika. Tak ať se sebere a jde to povědět pozůstalým po těch, kteří ve své víře odmítli léky, které potřebovali! Chápete, že to s psychologickým faktorem není tak jednoznačně jednoduché?

Jestlipak by nebylo lepší držet se raději od alternativních léčitelů stranou?

Co vlastně nabízí alternativní léčitel tak zajímavého? Tajemno, které lidi vždy lákalo. A více individuální přístup, na který přetížený lékař prostě nemá čas. Ale jestli u alternativce chcete hledat vědeckou metodou objektivně potvrzené léčebné postupy, tak to jste už z definice na špatné adrese.

Energie, na kterou se odvolává alternativní medicína, tj. léčitelé, nebyla nikdy vědecky potvrzena, že by vůbec existovala [136]. A když se tak dívám na finální predikci... dobře nám tak;-)

Obrázek: Sci-fi postava Chaya Sar, antik, bytost z čiré energie. V SGA ji zahrála Leonor Varela.

This entry was posted on Thursday, September 10, 2009 at 5:43 PM and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

17 komentářů

Drobná technická, ale nedá mi to. Tekutina. Módní slovo. Ovšem v článku zabývajícím se fyzikou by bylo vhodnější použít správné slovo kapalina. Chápu, lékaři a biologové to pletou. Dokonce tak, že až nabádají k zabíjení místo pomoci. Tekutiny = společný název pro plyny a kapaliny.
roman

October 6, 2009 at 6:16 PM

Drobná technická, ale nedá mi to. Tekutina. Módní slovo. Ovšem v článku zabývajícím se fyzikou by bylo vhodnější použít správné slovo kapalina. Chápu, lékaři a biologové to pletou. Dokonce tak, že až nabádají k zabíjení místo pomoci. Tekutiny = společný název pro plyny a kapaliny.
roman

October 6, 2009 at 6:18 PM

Tento článek je příliš dlouhý a nepřehledný na to aby se dal smysluplně komentovat. Mám vystudovanou molekulární biologii, takže pár poznámek. S tou energií - zbytečně příliš dlouho se tu mluví o energii ve formě tepla (dle mě na úkor ostatních forem energie - např. energie chemických vazeb). Za druhé, jaksi automaticky se zde předpokládá, že metabolismus je cosi jakoby statického, směs chemických reakcí, které probíhají stále stejně, ve stejném množství a všechny se stejnou intenzitou. Což není pravda. Metabolismus je soubor obrovského množství dynamických procesů jejichž intenzita se v čase mění. Toto nelze pominout, a pokud bychom to chtěli pro zjednodušení zanedbat, musíme předem přesně definovat co jsme zanedbali a z jakého důvodu si to můžem dovolit.

Moje nepodložená představa je, že obecně člověk může vědomě zaregistrovat pouze výraznější energetické změny a to především když probíhají lokálně. Pokud se dostane do změněného homogenního energetického pole globálně, pak asi nic nepozná (v případě větší energetické změny by pak nastala okamžitá smrt). Pro tělo nějaké "energetické pulsy" zrovna ideální nebudou, spíše je dobré když vše probíhá víceméně kontinuálně bez energetických výkyvů. (konec mé naprosto nepodložené představy :-)

Jinak se mi obecně nezdá až přílišná pozornost, kterou autor věnuje dopaminu (napříč celým blogem poněkud předopaminováno :-), v lidském těle nemáme jen dopamin. Ale dejme tomu, že se tím myslí např. soubor výrazně zpřažených biochemických drah, kterých je dopamin součástí.

Zásadně pak nesouhlasím s odstavcem, kde se píše o nutných změnách DNA, aby došlo k buněčným změnám. Toto je neúplná informace vytržená z kontextu a je znát,že autor sice asi nějakým způsobem zná centrální dogma molekulární biologie, ale evidentně neví zhola nic o vývojové biologii, konkrétně embryonální diferenciaci zárodečných listů která se primárně odehrává na základě regulace genové exprese (a v postnatálním stadiu je pak ještě podpořena imunitou). Toto by platilo snad pro určitou tkáňovou kulturu in vitro, ale u konkrétního živého plně fungujícího organismu v postnatálním stadiu už by to zkrátka možné ani nebylo. Zrovna konkrétně epiteliální buňky trávicí sliznice, jakožto rychle se množící a obnovující mají velice přísně regulovanou expresi genů (a jsou hlídané imunologickými reakcemi), aby prostou změnou genetické informace - např.mutací k nějakým velkým změnám v organismu nedošlo. Bylo by tu pak totiž obrovské riziko selhání (různé rakoviny, apoptózy a další defekty). Toto si organismus nemůže dovolit, je to "hlídané" a vůči změnám odolné.
Dobře vybalancované.

Ale jak říkám, článek je příliš rozvláčný. A vpodstatě zbytečný. Každý normální člověk přeci ví, že jsme všichni smrtelní, takže jakékoliv "čerpání energie" je už tímto předem omezené. Tím je řečeno vše.

Kdo chce své peníze mermomocí vyhazovat, jeho volba.

Jinak to, že odrůda Cavendish má dopamin jsem teda netušila :-)
zdraví L.

October 9, 2010 at 6:21 PM

O teplu se v článku hlavně mluví díky efektu odpadního tepla, které by nadměrně zahřívalo orgranismus - což by byl nežádoucí efekt.

V článku je uvedeno, že jsem uvažoval zdravého člověka. Co už tam skutečně uvedeno není je, že jsem jeho metabolismus zjednodušil na nějaké průměrné hodnoty. Třeba i termoregulační mechanismy se snaží udržet teplotu těla v malém rozmezí, zatímco intenzita metabolických procesů se mění mnohem víc.

Změnu prostředí můžeš zaregistrovat, i když jí bude vystaveno celé tělo. Např. nepoměr teplot v zimě a v létě. Jenom to nebude v daný okamžik tak kontrastní, jak když třeba na chatě u táboráku přiložíš jednou rukou poleno na oheň.

Kvůli DNA bych ještě chvíli zůstal u přikládání dřeva na oheň. Čím déle nechám ruku v těsné blízkosti plamenů, tím více buněk si zničím, tím, že budou absorbovat "obrovské" množství energie. Člověk, jako exemplář biologického druhu, takový žár, eh, čo to táram - přísun pozitivní energie, nevydrží bez poškození. Ale léčitelé nás soustavně zavalují sliby o tom, jak obrovské množství pozitivní energii nám dodají a ještě nám to prospěje. Chtěl jsem s nadsázkou ukázat, že přežití takové léčitelské terapie by nutně obnášelo "instantní evoluci" v jiný biologický druh, který by takový přísun energie zvládnul (resp. zvládnul odpadní teplo) - proto je tam třeba zmínka o Radioaktivním Hugovi ze Simpsonů.

Původní verze byla jednoduchá a v podstatě založená na předchozím odstavci. Plus máš pravdu, že tělo nevydrží věčně, ať mu dám jakýkoliv přísun energie. Když už nic jiného, tak bych jednoho hnusného dne, o krásném bych totiž chtěl být venku, umřel na vnitřní krvácení. No, jenomže jsem si ještě položil otázku, "a co když nějaký léčitel začne tvrdit, že dodává tělu tak malé dávky energie, že si tělo zvykne?" A odsuď se to rozvláčnilo.

Njn, dopamin je holt zodpovědný za spoustu efektů:-) Evidentně má i vliv na obsah blogu:-) Ne vážně, já si zase časem najdu něco jiného, co mě zaujme, a u toho zase nějakou dobu vydržím:-)

Jinak, právě dopamin je u banánů "zodpovědný" za ochranu před bakteriemi a plísněmi, když jmenovaný banán začne "hnědnout". V článku to určitě nebylo myšleno tak, že by se dopamin z banánů dostal až do mozku. To nejde ani u léků, protože se nedostane přes bariéru a musí se podávat jeho prekurzor. Ale dopamin má vliv i mimo mozek, např. zvýší krevní tlak. Pochopitelně je rozdíl mezi podáním dopaminu v přesně nadávkované infůzi a mezi podáním banánu, který si vyrostl "jen tak" - i když je dopaminu v banánu docela hodně.

Každopádně jsem celkově rád, že mi napíše názor i člověk, který některým z věcí, o nichž se zmiňuji, rozumí líp než já. Něco se dozvím, nebo mě upozorní na věci, které jsem dostatečně neobjasnil, jak jsem to vlastně myslel. Takže pokud se Ti ještě něco nezdá, dej vědět.

October 10, 2010 at 6:30 PM

Spomínané "Napojenie" možno používa pojem energia len symbolicky, ako synonymum pre vnímavosť, inšpiráciu alebo motiváciu k pozitívnym či novým myšlienkam, rozhodnutiam a činom. Možno aj s podporou placebo efektu pojmov typu bio-pole a pod. Vidí sa mi, že bol neužitočný omyl brať v tomto prípade pojem energia doslovne (fyzikálne či biofyzikálne).

November 20, 2010 at 7:30 PM

Jako odpověď jsem rozvedl svůj názor na Napojení a dal ho do tématicky příšlušného článku.

November 21, 2010 at 5:56 PM

Vyvracení bludů ve společnosti rozšířených může sice být záslužná činnost, ale rád bych tě upozornil, že tenhle článek je celý jaksi mimo mísu. Neber to nijak osobně, já taky léčitelům nedůvěřuji, natožpak abych někomu doporučoval jít místo za lékařem k léčiteli, jenže tento článek nemůže plnit svůj účel. Kromě toho si myslím, že články zaměřené na vyvracení či kritizování čehokoliv spadají už z podstaty k těm s "nenulovým počtem Pinnochiových nosů".
Zpět k problém, ten podle mě spočívá právě ve tvém pojetí slova energi, když totiž "alternativec" mluví o energii, rozhodně tím nemíní energii z pohledu vědy. Je to "alternativec" a vzhledem k tomu, že cíloví posluchači jsou laici, nemá smysl mu to zazlívat. Článek by tedy měl spíše hned na počátku uvést definici z pohledu "alternativce" a teprve takto definovanou "energii" vyvracet. To samozřejmě půjde velmi těžko (jak definování samotné, tak následné vyvracení vzniklé nevědecké konstrukce) a proto bych spíš doporučil, ať sem napíšeš konkrétní příklady "alternativců" a jejich negativního vlivu na společnost či jednotlivce.

Co jsem myslel předchozím ještě demonstruji na příkladu.
"Poslední dobou jsem nějak bez energie" asi tak může vypadat nějaké běžné užití, a v tomto případě "bez energie" může znamenat unavený nebo třeba bez elánu a chuti do život. S první variantou může třeba taková meditace nebo zásah do životosprávy pomoci a u druhého významu je jednoznačné, že s tím se dá něco dělat hlavně pomocí emocí, že? (vyznění konce neber příliš vážně, jen si všimni "Varování pro čtenáře s důvěřivostí medvídka Pú – nikomu neříkám, aby to zkoušel! Protože byste se Halík, co? Protože byste se Halík opařil!")

Byl bych rád, kdybis také napsal článek o medicíně, neboť se o to téma pořád otíráš, a mě zajímá tvůj názor.

Závěrem bych jen dodal, že mě tvůj pohled opravdu inspiruje. Jen tak dál.

Simeon

April 5, 2011 at 7:34 PM

Každopádně díky za reakci. S definicí alternativní energie je zásadní problém v tom, že z principu jejich popisy nejsou konkrétní. Protože kdyby byly, tak by bylo snadné prokázat, že pseudovědecké, alternativní energie neexistují.

Je to vlastně vidět i na příkladu, který jsi dal. Je postaven na vágním tvrzení, kam si toho můžu dosadit více než jen Tebou uvedené dvě varianty. Z principu není ve vágním tvrzení konkrétní význam. Nicméně, jsou i specializované články, nebo jejich sekce. Např. o Reiki, nebo o vyzařování pozitivní energie. Pár odkazů jsem přidal i do článku.

Článek o medicíně by měl být konkrétně o čem?

April 6, 2011 at 6:02 PM

Já jsem svým komentářem narážel spíš na to, že jsi složitě a zbytečně vědecky vyvrátil něčeho, co si ani nikdo nemyslí. Stačilo by, kdybis třeba napsal: Energie (jak je definována ve vědě) se do tělá dá spolehlivě dodávat potravou, proč tedy zkoušet drahé a neověřené kurzy.
Jenže už třeba kafe jasně dokazuje že "energii" tělu poskytnout můžeme.

Nevím přesně, co vše je, či není vágním tvrzení, ale význam z té věty v příkladu vyznívá jasně. Říká, že autor není spokojen se svým psychyckým stavem. Samozřejmě neříká jak přesně, ale to autor stejně asi ani neví, když s tím jde za někým.

Co se týče článku o medicíně, myslel jsem debunk na běžně rozšířené protilékařské náladý, shrnutí těch podložených (a že takové jsou - viz třeba předepisování antibiotik na všechno) a taky shrnutí jasných výhod medicíny. Prostě, než někoho přesvědčovat o špatnosti "alternativců", ukaž lepší variantu.

Ještě tak trochu mimo téma. Přijde mi, že celkově zanedbáváš význam emocí. Tím netvrdím, že se nedají vysvětlit racionálně, a není možné využít racionálně oběvených zákonitostí. Jen to, že dokud je plně nechápeme (a to ještě dlouho nebudeme), nezbývá než podle nich žít.

Simeon

April 8, 2011 at 1:30 AM

No, asi máš kus pravdy v tom, že jsem měl možná vyjít z toho, co to vlastně ta vědecky ověřená energie je. Takže to bych začal s klasickým, že je to schopnost systému vykonat práci. Pak bych se zamyslel nad odpadním teplem a upravil to, že je to schopnost systému přenést energii do jiného systému. A pak bych ještě musel vysvětlit, co to ten systém je, a zároveň se vyhnout kruhové definici pomocí práce. Takže "práce jak na kostele" a ještě jsem se ani nedostal k formám energie.

Konkrétně, kdybych měl napsat, jak je to s kafem dodávajícím energii tělu, tak to ani zdaleka nebude triviální. Úplně nejjednodušší je uvažovat předání tepelné energie horkou vodou kafe. Pak máš v kafi další látky, které vyvolají nějaké reakce. Jestli sladíš, nejjednodušší by bylo popsat, jak tělo získá energii z kostky cukru. A už tady by se to mohlo začít značně komplikovat, kdybych měl uvažovat všechny možnosti, kde a v jaké formě ta kostka skončí.

Za takových úvah mi vyšel přístup článku jako lepší. Vzal jsem tvrzení alternativců a ukázal, k čemu by vedly, kdyby svět fungoval, jak oni tvrdí. K tomu se právě dají využít vědecké poznatky o energii, aniž bych musel zacházet do ještě větších detailů.

Jestli někdo věří v detaily alternativců, do kterých jsem se při jejich vyvracení dostal, to nebyla pointa. Pointa byla, že lidé tvrzení alternativců zkoumají jenom do nějaké míry. Pak buď pochopí, jaké bludy alternativci vykládají, nebo jim uvěří. Takže když si přečtou takovýhle článek, začnou uvažovat za onou hranicí, před kterou by dříve uvěřili.

Jinak, přínos vědy, řekl bych, je naprosto patrný. Například kolik z nás je tu díky vakcíně proti obrně? A že s obrnou nezatočily homeopatika, vyzařování pozitivní energie, ani jiné, alternativní nesmysly. Tohle jsou veřejně dostupná fakta, se kterými se setkáváme denně. No, možná by neškodilo je připomenout. Uvidíme.

April 14, 2011 at 4:36 PM

S kávou jsem narážel na účinky kofeinu, ty se totiž mnohem více blíži tomu, co alternativci považují za dodání energie.

Ve společnosti alternativců se celkem pohybuji, a rozhodně netvrdí, že by dodávali energii v pravém slova smyslu, proto mi ten článek přijde jaksi nepodstatný. Aby měl smysl, musel bys nějak vyvrátit existenci toho, co oni energií nazývají (a co bych já nazval třeba polem ovlivńujícím biochemické reakce).

Co se týče medicíny, má jistě nepopiratelné úspěchy, ale také má neúspěchy, a ty by měli být diskutovány, jinak vznikají fámy a nedůvěra.

Simeon

April 17, 2011 at 8:01 PM

Vznikají fámy a nedůvěra? Ano, vznikají.

Viz v mém předchozím komentáři příklad s obrnou. Ačkoliv očkování prokazatelně zachraňuje milióny životů, stále se najdou lidé, kteří ví o medicíně kulové a označují ho za škodlivé. Takže v prvé řadě bychom si měli položit otázku, kolik fám vypustili a nedůvěry zaseli právě příznivci alternativních postupů?

Že medicína neumí vše, a je si toho vědomá, to vůbec neomlouvá neznalost alternativců, a jak na základě své neznalosti jednají.

Vezmi si příkladem účinky kofeinu, když jsme se k němu nakonec dostali. Budeme uvažovat zjednodušený model kafe - horká voda, cukr a kofein.

Horká voda předá tělu přímo tepelnou energii. Cukr je palivo, ze kterého si tělo energii vyrobí. Ale kofein je stimulant - ani energie, ani palivo.

Jestliže kofein způsobí dodání energie tělu, pak je to nepřímo. V takovém případě totiž kofein způsobil zvýšenou poptávku energie, kterou tělo musí pokrýt ze svých palivových zásob - velmi zjednodušeně řečeno, co se vlastně v těle děje.

Co se týče vyvracení toho, co alternativci energií nazývají - viz předchozí komentář, nevím o přesné definici alternativní energie. Sám jsi také ještě žádnou neuvedl. Navíc, jestli alternativci tvrdí, že alternativní energie existuje, pak by ji měli nejprve prokázat. Doposud to neudělali.

Plus je tu otázka, proč tedy tvrdí, že dodávají energii, když zároveň tvrdí, že co dodávají, vlastně není energie?

Kromě toho, s upozorněním, že nejde o energii v pravém slova smyslu, s tím jsem se ještě v žádné alternativní agitce nesetkal. Zatím všichni začínali s tím, že jde o energii. Neznalým navozovali dojem, že jde o vědou uznávanou energii.

Chápu, žes to myslel dobře, ale v podstatě po mě chceš tohle:

1. Abych našel v nepřesném popisu alternativní energie přesný popis
2. Abych mnou nalezený popis vyvrátil
3. OK, vvyvrátím ho
4. Ale protože věříš, že alternativní energie existuje a její popis je nepřesný,
skončíme u toho, že jsem špatně pochopil to, v co věříš
5. Vracíme se do bodu 1

Čili, je třeba, abys jasně konkrétně uvedl, co je alternativní energie.

April 18, 2011 at 6:07 PM

K těm fámám, zvnikla další balící kniha, od Radka Šikýře! Měli byste se znát, Someone! Psali ste oba na svádění.cz! On se jmenuje RaSh. Prý tam budou stoprocentní postupy, jak sbalit ženu a v knize jsou jiné věci než na webu! Ale k čemu je potom tedy ten jejich web?
Každopádně si ji pro zajímavost asi pořídím, možná od tebe ledacos okopíroval! Například pauzy ve volání a sms už se na svádění řídí podle tvých rad (týden mezera)

April 20, 2011 at 4:35 PM

Myslíš tohle? Tak to jistě brzy dostane Nobelovu cenu za mír:D Jen co na něj přijde řada, po všech těch guru, kteří už desítky let slibují to samé...

April 21, 2011 at 2:34 PM

Ano, tohle píše člověk, který napsal, že byste měli rozčílit ženu, aby ste ji sbalili! Ale u některých holek hádka skutečně funguje, adrenalin... ale nevim, jestli bych chtěl s takovou i žít :D

April 21, 2011 at 10:15 PM

Taková zajímavost k adrenalinu, pro jeho fyziologické efekty jsou lidé, kteří vyhledávají stresové situace, aby si "šlehli dávku" (1, 2, 3). Třeba riskantní sporty. Zvýšená hladina adrenalinu pochopitelně může skončit např. infarktem (4, 5). Isabelle Nazare-Aga ve své knížce Nenechte sebou manipulovat [109] popisuje, jak lidé zažívají stres při setkání, či soužití s manipulátorem, a jaké to má (neblahé) důsledky.

April 22, 2011 at 11:54 AM

Post a Comment