Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Prožitek blízký smrti  

Posted by SomeoneCZ in ,

V nemocničním pokoji, na lůžku číslo 6, se pacient tiště pohnul. Jeho srdce se zastavilo a oči mu zalilo jasné světlo, které ale nebodalo. A pak se objevili jeho rodiče, kteří mu říkali, aby se nebál a šel za nimi. Otočil se zpět a viděl lékaře, jak se ho snaží zachránit. Navzdory volání rodičů se zdržel a celou scénu pozoroval. Náhle se bílé světlo rozplynulo a on se probudil do tmy. Byl zpět v nemocnici.

Historky, jako je tahle, přispívají k víře, že duše existuje nezávisle na těle, že se naše vědomí může oprostit od fyzického těla, a že posmrtný život existuje. Svědky jsou lidé, kteří prožili zážitek blízký smrti. Bohužel, ale nejsnadnější způsob, jak se nechat oklamat, je paradoxně uvěřit svým smyslům. Když se podíváme na fakta, zjistíme, že to nejspíš bude jinak.

  1. Umírání není jako cvaknutí vypínačem. Je to kontinuální proces. Jak věda postupuje dále, posouvá bod, od kterého vás lze ještě vrátit zpět do života. A na efekty procesu umírání vám zůstanou vzpomínky.
  2. Pseudovědecká a šarlatánská literatura zkreslují fakta. Říkají, že člověk zemřel, zastavilo se mu srdce, a pak se vrátil. I když se to může zdát neuvěřitelné, zástava srdce neznamená, že je člověk mrtvý. Není, jeho mozek ještě funguje a srdce lze opět nahodit.
  3. Když se zastaví srdce, přestane distribuovat kyslík. To vyvolá nárůst oxidu uhličitého v krvi, a následkem jsou halucinace.
  4. Kdokoliv se vrátil zpět, nikdy neměl více znalostí, než s jakými umíral. Spíše jich měl méně, úměrně poškození mozku v závislosti na době, po jakou mozek nebyl zásobován kyslíkem.
  5. Není-li člověk mrtvý, může vnímat, co se děje okolo. A pak to může popsat spolu s tím, jaké měl halucinace. Dohromady to může vytvořit působivou iluzi přiživenou strachem lidí ze smrti. Strachem, který živí naději, že přece jen ještě existuje nějaký život po smrti.

Prožitky blízké smrti nedokazují existenci duše, vědomí bez fyzického těla, ani nedokazují posmrtný život. Spíše nám říkají, jaké to bude, až budeme umírat.

Shrnutí dostupné literatury najdete na blogu ScienceBasedMedicine.

This entry was posted on Thursday, June 28, 2012 at 3:43 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

20 komentářů

Zážitky blízké smrti jsou myslím zajímavé i kdyby šlo jen o halucinace. Fakt, že si jsou všechny velmi podobné může také vypovídat něco o fungování našeho těla resp. mozku a mělo by být myslím v zájmu vědců a lékařů, aby se jimi zabývali. Nicméně nesohlasím s argumenty které se tyto zážitky snaží zdiskreditovat jelikož nedošlo ke skutečné smrti. Proto se jim také říká zážitký "blízké" a nikoli "posmrtné" (jak tomu možná bylo dříve).

Předpokládal bych-li na okamžik existenci duše, nevidím důvod proč by tělo nemohla opustit kdykoliv, obzvlášť když "cítí" že se její tělesná schránka blíží ke konci. Pokud je umírání kontinuální proces, tak proč by součástí této kontinuity nemohl být i nějaký pohyb duše? První dva argumenty mi proto přijdou vcelku zcestné a nic nevyvrací.

V třetím bodě jsou zmíněné ony halucinace. Vždycky mi trochu vadilo, jak se na halucinace dívá tak trochu s odstupem jako na nějakou méněcenou záležitost. Stylem: "to jsou jen halucinace, tím se ani nebudem zabývat." Nebo: "žádného ducha jsi neviděl, to jsi měl jen halucinace". Možná ty takový dojem nemáš, ale já ho mívám při diskuzích s lidma docela často. Přitom s ohledem na studium fungování mozku jsou halucinace ohromně zajímavé, tudíž tento bod by paradoxně můj zájem o tyto zážitky ještě víc povzbudil :) Navíc s tím, co všechno dnes už víme o mozku tak stále nerozumíme tomu nejhlavnějšímu a zároveň nejelementárnějšímu: "co" v tom našem mozku vlastně vidí a slyší? Známe různá centra, kudy to všechno proudí ale jak se v našem vědomí zkonstruuje onen obraz už nikdo vysvětlit nedokáže.

Čtvrtý bod je také sporný. Určitě jsi četl příběhy, kdy člověk poté dokázal říct, kde je nějaká ztracená bota nebo míček. Před pár lety jsem v novinách četl start experimentu, kdy lékaři dávali do nemocničních pokojů obrázky na taková místa, která šla vidět jen od stropu právě aby měli důkaz, zda "přeživší" tato místa náhodou neviděli. Jak to dopadlo nevím.

S pátým bodem souhlasím. Mimochodem, naprostou většinu lidí kteří si prošli tímto zážitkem strach ze smrti opustil. Když nic jiného, je to alespoň účiná terapie proti strachu ze smrti.

Rozepsal jsem se tolik proto, že jsem sám něco podobného zažil. Netýkalo se to umírání, ale pocit opouštění vlastního těla v tom roli hrál. Sám jsem hodně věděcky založenej, ale musím říct, že jak věděcká tak nevědecká vysvětlení mě dodnes plně neuspokojila.

June 28, 2012 at 4:56 PM

Náboženství je z evolučního hlediska další sebeklam (podobně jako egoismus a sebepřeceňování - byť utajované), který má sloužit tomu, aby se člověk nezbláznil - ochrana před depresí!!!! Možná pouze jen vedlejší produkt, jak si myslí Dawkins! Ale co je nejdůležitější:
-1) energie = elektřina; mozek = hardware; duše = software!! Když se zničí hardware, sofware taky, energie je pouze pohon, tupá síla bez vyšších informací!!!
-2) lidská duše nepřežije často ani autonehodu či mrtvici, natož smrt a zničení mozku
-3) poničení mozku = poškození duše (vědomí i podvědomí); zničení mozku tedy logicky znamená konec duše (individuální vědomí i podvědomí a insinkty)!!
-4) když vyřadíte část mozku pro psaní, člověk nemůže psát, když pro čtení, nemůže číst, přitom ale může vše ostatní a je to pořád ten samý člověk - důkaz že duše je mozek!! A s mozkem končí

Bůh je pohádka pro malé děti, lidé si dříve neuměli spoustu věcí vysvětlit, dnes už ano!! Kvůli náboženství umírali lidé po celé věky, jsou to formulace poplatné své době!! Agresivní a xenofobní (jako Bible či Korán)!! Iluze která některé chrání před depresí z konečnosti!!! Berlička pro nemohoucí...

June 29, 2012 at 2:44 PM

515k4:

Souhlas, je to zajímavé. Proto je to taky v zájmu vědců. Odrážky v článku nejsou argumenty proti, jsou to prostě jen odrážky stručně charakterizující, co jsem k prožitkům blízkým smrti našel na spolehlivých zdrojích informací.


Ad existence duše, nepředpokládal bych její existenci. protože pro to není rozumný důvod. To pak taky můžu dokázat, že tráva je modrá - viz využití triku Otevřená mysl.


Ad halucinace, taková reakce je pochopitelná. Vždyť halucinace je vnímání něčeho, co není. Ohledně mozku, řekl bych, že dnešní výzkum neuronových sítí je už tak daleko, že to objasnit dokázal.

Ad čtrvtý bod, četl jsem řadu příběhů. Některé byly vyložené nesmysly, jiné byly poutavé, ale nikdy se stát nemohly, a další byly vědeckéí informace interpretované novináři tak, ževe výsledku psali nesmysly. Při psaní článku jsem vycházel ze spolehlivých zdrojů.

Ad pátý bod, ano.


Anonymous:

Sice ostře napsáno, ale souhlas. Jen bych bohy z pohledu znalostí dnešní doby považoval za vyspělý produkt sociálního inženýrství k ovládání mas.

Např. jako nástroj církve k ovládání světských rytířů a jejich armád. Zjednodušeným příkladem, těžko se asi mnich mohl poměřovat ve fyzickém souboji s žoldákem, zato ho mohl ovládat injektovaným strachem z pekla a očistce.

Nebo viz sebevražedné atentáty strategického významu, ale uskutečněné s vidinou posmrtného života v ráji.

Na druhou stranu je zase fascinující, jak představa někoho, jehož existence je k pochopení přírodních zákonů zbytečná, dokáže lidi pohnout i k velkým věcem. Což ovšem neospravedlňuje ty špatné věci.

June 29, 2012 at 3:25 PM

Reakce na Anonymous: tvé přirovnání k hardwaru a softwaru je sympatické a sám ho taky často používám, ale po důkazové stránce tvrzení, že duše = software uložený v mozku má minimálně jednu trhlinu. Příklad: Televizor. Máme tu hardware poháněný elektřinou a pozorovaný obraz se zvukem lze považovat za projev softwaru. Dojde-li k poruše nějaké součástky, obraz (nebo zvuk) bude poškozený. Tvojí dedukcí bychom dospěli k závěru, že obraz je tedy existenčně závislý na televizoru a s jeho koncem končí také. Jenomže televizor je pouhý přijímač signálu a skutečným zdrojem obrazu a zvuku je nějaký vysílač. Bez znalosti elektromagnetických vln nejsme sto jeho princip pochopit. To co teď napíšu bude možná znít jako brutální fantasmagorie, ale kdyby tak byl mozek taky jen „přijímač“, a mi pouze neznali princip přijímaného signálu, tak jednoduše nelze tvrdit, že se zničením hardwaru se nutně zniční i software.

Reakce na SomeoneCZ: okomentuju ten trik Otevřená mysl. Předpokládat něco co není je podle mě jedna ze základních důkazových technik a kdybych to nedělal, nikdy se neposunu dál. Rozdíl je jen v tom, zda-li si jsou všichni účastníci diskuze vědomi, že jde pouze o myšlenkový experiment (a pak je to vpořádku) a nebo to jeden či více účastníků dělá za účelem manipulace ostatních, jenž s touto metodou obeznámeni nejsou (a pak je to jak ty píšeš).

Co se týče neuronových sítí, nevím jak hluboké máš ty znalosti, ale já se jima poslední dobou docela zabýval a co vím, tak právě to o čem jsem psal se stále neví.

June 29, 2012 at 4:29 PM

1)To je zajímavé, že si vynechal to poškození mozku které způsobuje poškození duše v dané oblasti...

2)když zničíš v počítači disk, nemáš data uložená nikde jinde (možná na internetu, ale to sou jen další disky, další mozky jiných lidí, jako když po tvé smrti zůstane knížka s tvými názory žít dál, ale ty nejsi ta kniha)

3) jaký vysílač? energie sou tupá kvanta, teprve vysílače a přijímače z nich dělají, co jsou - čili hardwary!!! Bez nich to nejde!! Kde je podle tebe ten hardware VYSÍLAČ, když přijímač je mozek??? A navíc, mozek reaguje na zkušenosti z vnějšku a podle toho se mění (taxikáři mají větší prostorovou paměť v mozku i v duši po celoživotní práci v dané oblasti)!! Pokud bys jim to poškodil, tak nebudou znát nic z toho, co se naučili - tyto informace ale nepřišli z vysílače, ale přes smyslové orgány z vnějšího světa!!

4)Když vypiješ alkohol, motá se ti duše?? Mě ano - protože alkohol a drogy působí na duši skrze mozek (resp. mozek je duše)!! Důkaz že duše je hmotná a s hmotou se i rozpadá - žádné vysílání zevnitř neni, mozek či duše je tvarována vnější zkušeností skrze smyslové orgány! Učíte se ne skrze tajemný vysílač, ale z knih a od druhých lidí... ten vysílač je hmotný světa a přijímač sou smysly a mozek - a ty se smrtí končí...

July 1, 2012 at 9:00 PM

Pro 515k4: Jako příklad vezmu umělou inteligenci v počítačových hrách. Počítač jako protivník ví, kde se nachází, jaké dělal předchozí akce. To vše má jeho program uložený ve svých proměnných. Takže výpočtem na těmito proměnnými dochází k akcím, které udělá, a nám se zdá, že myslí - proto název umělá inteligence.

Teď jde o to, jak se vlastní výpočet zrealizuje. Buď je to algoritmus, jak ho známe z učebnic základů programování, nebo to také může být neuronová síť. Ta může podle připojených senzorů (oči, uši, čich, hmat, atd.) může nastavovat vnitřní proměnné, a zároveň může reagovat na jejich změnu, a tím provádět zmíněný výpočet.

Čili jsem měl na mysli, že výše uvedené je objasněné, jenom je obtížné si to představit v detailu, že takhle to vypadá, když se třeba dívám na monitor a píšu na klávesnici.

Ohledně triku Otevřená mysl, interpretuješ ho jako Důkaz sporem. Ten jsi ale neprovedl, protože jsi sice udělal úvahy coby kdyby, ale už jsi je nekonfrontoval s realitou (viz příspěvek od Anonymous). Tedy jsi skončil na úrovni triku Otevřená mysl.

Plus ještě dodám dvě námitky:

1. Mozek je výše uvedeným způsobem schopen dělat rozhodnutí. To je prokázané. Vysílač je tedy zbytečná myšlenková konstrukce. Známé jevy lze vysvětlit i bez něj.


2. Jak už jsem poukazoval u kolektivního nevědomí, vlastní vysílání by se muselo projevit měřitelnými efekty. Konala by se práce za nějakou energii. Jenže nic takového nebylo nikdy změřeno.

July 2, 2012 at 3:02 PM

Mějme množinu informací I={I1, I2,..,In} uložených na nosiči A. Pokud jsou jednotlivé elementární jednotky informace vzájemně uspořádány tak, že způsob jejich uspořádání naplňuje parametry komplexního systému, pak se tato množina vyznačuje určitou mírou emergence.
Pokud má tento systém současně schopnost učit se, tj. měnit své vlastní parametry na základě minulých stavů (zkušeností), jedná se o komplexní adaptivní systém.
Ovšem pozor, tento systém není tvořen jen fyzickým substrátem (nosičem informace A), ale také množinou informací vyjádřených v elementární podobě konkrétními stavy jednotlivých fyzických prvků systému.
Pokud výše uvedenou množinu informací I označíme termínem „duše“, pak má duše tyto vlastnosti:
1. Je nehmotná a tedy neměřitelná v jednotkách SI (jednotka informace v SI není).
2. Její existence je vázána na hmotný substrát (nosič informací)
3. Jako každá informace může být replikována. Vzhledem ke značné komplexnosti duše a soudobým technickým možnostem lidstva mohou být ovšem v praxi replikovány pouze její fragmenty (vzpomínky, konkrétní situace, zážitky, emoce) a to ještě za použití technik, které způsobují značné zkreslení informace (slovní popis, hudba, poezie, umění…)
4. Replikovaná informace (fragment duše) může být uložena na pasivním nosiči (kniha, CD), který pouze zajišťuje její uchování, nebo na aktivním nosiči (mozek jiného člověka, AI), který ji může v omezené míře dekódovat a dále zpracovávat.
Co vy na to?

July 19, 2012 at 10:57 PM

Raději bych si nejprve ujasnil pojmy a co chceš vlastně říci.


1~-~-~

Ohledně informací, přijde mi, že se tu plete dohromady trojka pojmů data-informace-znalost. Vyjasnil bych to. Jednoduchým příkladem - máme disk s magentickým záznamem. Nad určitým místem disku můžu přečíst 8 různých hodnot (intenzit magnetického pole).

Přečtená hodnota je tedy celé číslo od 1 do 8, tj. jsou to data.

Protože vím, že 2^3 = 8, tak vím, že jedno takové číslo, tj. data, reprezentují 3 bity. 2 bity jsou hodnota, jeden bit je paritní. To je informace - vím, co to číslo, tj. data, znamená.

A protože vím, že 2 bity jsou hodnota a 1 bit parita, tak jsem schopen zkontrolovat platnost záznamu. To je znalost - vím, co s těmi čísly můžu dělat za operace.


2~-~-~

Co znamená, že způsob uspořádání naplňuje parametry komplexního systému? Jak jsou uspořádány, podle jakých pravidel, nebo co musí takové uspořádání splňovat?

Co je komplexní systém? Systém, ve kterém jsou alespoň dvě zpětné vazby?

Co znamená změnit své vlastní parametry?

Co je určitá míra emergence? Co se zde myslí emergencí jako takovou?


3~-~-~

Proč bychom to měli označit termínem duše? Proč ne jinak? Třeba vědomí? Duše je všeobecně používaný pojem. Takže když už se má používat, tak by se mělo ukázat, že splňuje jeho všeobecně uznávanou definici. A pokud je taková definice nepřesná, vágní, pseudovědecká, tak by se neměla vůbec použít.


4~-~-~

Jak může být informace nehmotná a neměřitelná, je-li vázána na hmotu? Viz příklad výše, měřitelná musí být, jinak nelze přečíst data.

Jednotkou informační kapacity je bit, díky pánům Ralph Hartley a Claude Shannon. A když se podíváme na Teorii informace, bit tam má svou definici založenou na pravděpodobnosti/nejistotě, že náhodná proměnná (data) bude 0 nebo 1, obojí se stejnou pravděpodobností. Proto je třeba si ujasnit pojmy data a informace.

5~-~-~

Jestliže při procesu kopírování dat dochází k jejich změně, pak se nejedná o replikaci.

July 20, 2012 at 12:28 PM

O co se to ten pán zase snaží? Matematicky zdůvodnit "duši"(vědomí+ podvědomí)?? To se nepovedlo žádnému matematikovi a biolog to může vyloučit!!
1) opilost- alkohol působí na mé vědomí(duši)
2) operace, úraz, nádor změní mé vědomí-podvědomí (duši), jak by to bylo bez závislosti vědomí na mozku možné? Respektive bez jednoty mozku a duše??
3) Kde se jako schovává ta duše mimo mozek??? A proč se mozek a "duše" tvaruje geny(hmotnými geny) a výchovou (což je také smyslově-hmotná záležitost)!!
4) Duše se dá měřit a zkoumat - máme magnetickou rezonanci a jiné zobrazovací metody!!Můžeme dokonce pomocí stimulace jednotlivých míst měnit vaše myšlení či cítění!!Jak je to možné, když duše si někde lítá??:D

July 20, 2012 at 1:31 PM

O některých moderních zpochybňovačích vědy (většinou příznivců levicových anarchsocialistických myšlenek)!!! http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokalova_af%C3%A9ra Alan Sokal a jeho aféra - velmi vtipné, pro všechny ty pseudofilosofy vycházející z humanitních fakult, neposkvrněni logikou a psychologií(a historií-bohužel)...

July 27, 2012 at 12:44 PM

:-) Good. Studium humanitní vzdělanosti: Je tu psychologie i historie, a - překvapivě - i logika! (Jen na okraj.) https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=search&nazev=&kod=&match=substring&srch_nazev=1&fak=11240&ustav=24-SM&trida=&klas=&ucit=&pvyjazyk=&sem=&pocet=100&b=Hledej&stev_page=1

July 31, 2012 at 2:49 PM

To pořád nic neřiká o kvalitě těch předmětů, že ... :D

July 31, 2012 at 4:17 PM

Thakhle bychom se mohli bavit donekonečna. :-) Ohledně kvality by možná pomohlo nahlédnout do závěrečných prací některých studentů. Ale už jsme mimo téma. :-O :-)

July 31, 2012 at 6:42 PM

Podivej Lanely - já na FHS chodil, takže vim, o čem mluvim!! Utekl sem hodně rychle pryč!! Jedinej, koho sem měl rád byl Jan Sokol (bývalý kandidát na prezidenta) - ostatní tam stálo za nic! Jestli tam chodíš, dej si evoluční psychologii, na gender a další levičácký feministicky kurzy radši zapomeň (jo, a taky tam neni žádne dobrej navazující magisterskej obor) Každopádně maj v Jinonicích dobrej bar...

July 31, 2012 at 7:07 PM

Au! Nestuduju, ale momentálně mi připadne jako náramně dobrej nápad to jít studovat. Ale to jsou ty nápady. Zas třeba po shlédnutí Trainspottingu ti přijde jako náramně dobrej nápad začít ujíždět na heráku. Kecám! :-) Každopádně by mě ani ve snu nenapadla taková blbost, jakože se mi 'po alkoholu motá duše'. :-)))

July 31, 2012 at 10:32 PM

Mě to zase napadlo, protože tim chci dokázat, že vědomí a podvědomí -prostě duše- je software mozku a s ním i zaniká - nemam rád změkčilé lidi, co kvůli své sebestřednosti věří na posmrtný život a přejou si vidět své příbuzné a kamarády!! Co ti, co neměli kamarády? Co ti, co umřeli po narození? Co ti, co umřeli po mrtvici jako idioti? Co ti, co se narodili málo chytří? Ti všichni budou obývat nebe? A navěky? I mentálně postižení? Ale - všechno co duše cítí a myslí, se týká těla a tělesnosti(nebo hmotného vesmíru)!! Všechno, láska je pocit v břiše(motýli v břiše), hlad, únava, radost, sex, to všechno odečti a nezbyde ti nic!!Protože duše je tělo - a víc nic...

August 1, 2012 at 10:44 AM

Prostě nemam rád náboženství, už kvůli němu umřeli miliony lidí (jako kvůli fašismu a komunismu)- a k tomu ta dětinská víra v posmrtný život... Lidi sou tak sobecký, že si představují, jak se setkají s mrtvou babičkou, předčasně zemřelym dítětem a pod. - ale chtěl by bejt někdo navěky dítětem, babičkou,....? Jenom kvůli tomu, že si je tak pamatujete? Jenom kvůli tomu, že umřeli v tom a tom věku či v té a té roli? Chtěl sem dokázat, že duše (vědomí a podvědomí) je software mozku! A software zaniká i s hardwareme - mozkem!!! Toť vše! Duše je pouze část těla! Funkce těla - všechn pocity a myšlenky se týkají těla a tělesnosti(či látkovosti) - sex, zamilovanost (motýli v břiše), hlad, žízeň, teplo, chlad, pocity, myšlenky (kdy zaplatim půjčku, kdy si zajdu na rande, sex, děti, zdroje,...)!! Když toto odečtete, nezůstane vám nic! Duše bez tělesnan neni!! I vidění a sluch a smysli sou tělesné! A myšlenky sou závislé na smyslech - všechny!! Takže bez duše bez těla nedá ani ránu! 20-30-70-80 let si tu poubudeš a pak sbohem navěky, proměníš se v prach! Spravedlnost neni ani na tomto světě, ani na onom, který neni!! Proto si jí musíme vynutit zde...

August 1, 2012 at 5:02 PM

Zdravím, volám sa Eva.
Je to síce po štyroch rokoch, ale nedá mi nereagovať na anonymousa. Nie je jediný, ktorý pchá náboženstvo do jedného vreca s komunizmom a fašizmom. Tu sa však vynára otázka:
Anonymous nemá rád náboženstvo ( "Prostě nemam rád náboženství, už kvůli němu umřeli miliony lidí "). Zo všetkých jeho príspevkov vyplýva, že je oddaný materializmu, resp. ateizmu. Je historickou skutočnosťou, že fašizmus aj komunizmus vznikli z materialistických ateistických filozofií, odmietnutím Boha (hlavne kresťanského). Počet obetí týchto režimov je nepomerne vyšší, než počet "obetí kresťanstva". Mohol by mi anonymous prezradiť, prečo teda na rozdiel od náboženstva MÁ RÁD ateizmus?

August 9, 2016 at 11:26 AM

Poznámka č. 2: Stránky varujúce pred pseudovedami si isto často nájdu kresťania, pretože oni sú prví, ktorí vždy bojovali proti bludom, okultizmu, všelijakým východným duchovným smerom, vešteniu , mágii atď.
V časoch rozvoja mníšstva to bola katolícka cirkev, ktorá dala základ rozvoju vedy v terajšej podobe, lebo kresťanstvo ako jediné na svete tvrdí, že svet vykazuje fyzikálnu jednotu (podlieha jednotným zákonom) a teda JE POZNATEĽNÝ (naštudujte si históriu).
Preto sa pýtam: Prečo zjavne ignorujete diametrálny rozdiel medzi pavedami, rôznymi kultami a židovsko- kresťanským náboženstvom? Ak sa pozriete bližšie na to, čo tvrdia jednotlivé náboženstvá v tých istých otázkach, zistíte, že každé z nich má odlišné odpovede. Neznamená to snáď, že by sa nemali hádzať do toho istého vreca? Ak si trocha preštudujete kresťanstvo, zistíte, že sa nezakladá na "strachu tých, čo si nevedia vysvetliť prírodné javy". Na tom sa možno zakladá kult boha Perúna. Ale kresťanstvo má oporu v SKUTOČNÝCH HISTORICKÝCH UDALOSTIACH.
Pravda je taká, že proti kresťanstvu používate podobné "argumenty", ktoré tu v prípade pavied a alternatív s veľkým úspechom vyvraciate. Prečo by zrazu mali v tejto súvislosti byť tieto "argumenty" vierohodné?
Veda je disciplína, ktorá skúma javy vo vesmíre, ktoré sú materiálnej povahy a dajú sa pozorovať a experimentálne overovať. To je niečo, s čím sa kresťanstvo PLNE STOTOŽŇUJE. Ale otázky zmyslu života, obety, lásky, alebo dôvodov pre svoje konanie, to veda nedokáže riešiť. Preto redukovať ľudské bytosti na materiálny "hardware a software" vám nikdy neprinesie uspokojivé odpovede. Človek vždy existoval ako zloženie ideálneho a materiálneho, iba filozofia a ideológie umelo rozdelili svet na svet ideí a svet matérie, z ktorého akoby sme boli nútení si vybrať. Logicky teda voľba materializmu vyzerá ako rozumnejšia, ale dôsledky najlepšie ukázali hrôzy 20. storočia.
Nemusíte byť veriaci, nikto vám to nemôže nanútiť. Ale ak chcete voči niečomu oponovať, musíte to najprv poznať. Rečami ako " ta dětinská víra v posmrtný život... Lidi sou tak sobecký, že si představují, jak se setkají s mrtvou babičkou, předčasně zemřelym dítětem a pod. ..." ste nijako existenciu Boha nevyvrátili.
V jednom ale máte pravdu, pomocou vedy Boha naozaj nikto nemôže dokázať, pretože veda je, opakujem, disciplína, ktorá skúma javy vo vesmíre, ktoré sú materiálnej povahy a dajú sa pozorovať a experimentálne overovať. Pokiaľ by sme teda urobili malý experiment a dali by sme žiarovke možnosť argumentovať, čo myslíte, aké sú jej šance vedecky dokázať, že existuje Edison? Asi každý chápe, že Edison je priveľmi na výške, aby sa to žiarovke podarilo. Problém je v tom, že dokazovanie existencie Boha jednoducho do vedy nepatrí.
Ak by ste sa ale na túto cestu dali a naozaj by ste chceli dokázať, že žiadny boh neexistuje, musíte vyvracať existenciu každého boha zvlášť - po jednom gréckych, Alláha, Perúna, Baala atď., pretože sú odlišní v základných otázkach. Myslím, že všade by ste boli pomerne úspešní. Jediný skutočný problém by ste mali s kresťanským Bohom, ktorý sa reálne dal ľuďom spoznať, v historických súvislostiach, lebo ľudia by ho sami objaviť nemohli (tak, ako žiarovka by sama nemohla objaviť Edisona). S Bohom, ktorý stvoril svet z NIČOHO (v tom máte pravdu, ak odstránime Boha, potom pri postupnom uberaní nezostane z človeka nič). Preto ak chcete argumentovať proti náboženstvu a zostať na odbornej výške, odporúčam:
- nehádzať kresťanstvo do jedného koša s ostatnými a podsúvať mu tak vlastnosti iných náboženstiev
- zistiť, v čom sú medz náboženstvami rozdiely
- naštudovať nejakú apologetickú literatúru a zoznámiť sa s REÁLNYM obsahom kresťanskej viery, ktorá je, mimochodom, základom našej dnešnej civilizácie a vedy
- používať pri kritike kresťanstva rovnaký meter, ako na ostatné témy v tomto bloku (napr., ak niekto viedol vojnu pod "kresťanskou vlajkou", z toho ešte nevyplýva, že princípy kresťanstva sú zlé...)

August 9, 2016 at 11:28 AM

Myslím si, že (nejen) v následujících tvrzeních to bylo jinak.

"kresťania, pretože oni sú prví, ktorí vždy bojovali proti bludom, okultizmu, všelijakým východným duchovným smerom, vešteniu, mágii atď." dobrá, ale proč to doopravdy dělali a kolik je na tomhle seznamu vědců? Giordano Bruno, Michael Servetus...

Ak si trocha preštudujete kresťanstvo, zistíte, že sa nezakladá na "strachu tých, čo si nevedia vysvetliť prírodné javy" - a abychom nezapomněli... ještě taky třeba Roger Bacon.


"kresťanskej viery, ktorá je, mimochodom, základom našej dnešnej civilizácie a vedy"

Aristoteles, Hasan Ibn al-Haytham - ani jeden nebyl křesťan, Galielo Galilei (otec vědecké metody) - jak moc mu chybělo k cestě na hranici?

August 25, 2016 at 11:01 PM

Post a Comment