Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Vědmy, zázrační objevitelé a líbivé fráze  

Posted by SomeoneCZ in ,

Pozor na předsedu, dělá z Tebe vola! (Slunce, seno, jahody)Vědmy

.., kartářky, astrologové, boží poslové, zázrační léčitelé, čtenáři lidské mysli, atd. Už takhle je to dost štvavý článek, tak ještě přilijeme olej do ohně. Každý člověk má nějakou představu, co by chtěl slyšet – v základě je u většiny lidí stejná: „jste na tom dobře, čekají vás drobné obtíže, ale překonáte je a možná si i výrazně polepšíte – vidím ve vás potenciál“. Trochu to zahalte hávem mystického tajemna, přihoďte rozhovor zkušeného „okultního“ pracovníka, který z vás v jeho průběhu vytáhne potřebné detaily, a je to. Může vám ušít předpověď na míru. Když chcete věřit, vždy si najdete něco, v čem se předpověď naplnila. Ale když se dokážete na celou záležitost podívat přísně logicky a necháte svá přání stranou, uvidíte sami, že vám neřekl nic konkrétního, kromě zjistitelných faktů!

Chodíte-li si k nim pravidelně pro radu, mají čas se na vás připravit. Chcete-li znát odpověď na něco specifického, klidně si může dopředu nastudovat něco k věci a pak vyprávět, co zrovna vyčetl z hvězd. A nachytáte-li ho na švestkách – duch se ztratil v nekonečnu… Ale co, když chodíte na pravidelné seance, stejně vás nepřesvědčím;-)

Znáte Pí vodu? Zázračná to věc, kterou ani slovutní fyzici nedokáží vyrobit. Já se jim ovšem nedivím – když si přečtete, co všechno dokáže, ani nemusíte studovat fyziku, abyste viděli, že je to nesmysl. Ovšem, takový pivovar Litovel začal pohotově vařit pivo z pí-vody...

Žádný skutečně vědecký, seriózní přístup nepotvrdil zázračné schopnosti šarlatánů. Zato prokázal tendenci je vyvracet.


Zázrační objevitelé

Objevitel emočních rovnic, kvadrantů mozku, expert na závědomí a nevědomí, velmistr hermetického řádu a jiné honosně znějící tituly, charakterizují lidi, kteří vám ochotně poradí. A co je zajímavé, dost často za nemalé obnosy. A když jim jde o peníze, dostane se jim speciální pozornosti.

Na webu objevitele emočních rovnic ing. Kaliny, mujvztah.cz, se nachází článek „Geniální a zatím plně nepochopený mozek“. Článek je o emočních rovnicích, jejich vzniku, detekci a otočení ve vlastní prospěch – k pozitivu, což je následováno krátkým pojednáním, proč pozitivní myšlení nemusí fungovat. Už tady mi bije na poplach výstraha z alibismu.

Nevím, kde autor získal titul inženýra, já bych mu z matematiky nedal ani zápočet. Jeho rovnice nejsou nic jiného než deklarace konstant. Nebudu se hádat o konkrétní čísla, jdou od nuly do desíti, od nejhoršího k nejpříjemnějšímu zážitku. Ale je dost zajímavé, že „Vždycky budu na všechno sám" má osmičku, stejně jako „Prožitek jídla v dobré restauraci“.

Článek obsahuje perlu „V okamžiku, kdy 1% společnosti pochopí sílu mozku, změna začne postupně přicházet a my budeme zažívat mnohem větší pohodu a mír. Více o emočních rovnicích na semináři“. Co je společnost? Co je síla mozku? Byť jen jedno procento z populace Prahy, kde pořádají semináře, je dostatečný počet lidí, aby mohl být z obliga, že jeho teorie nefunguje - nikdy nebude mít dost lidí na to, aby se projevili slibované výsledky Slibuje něco, co není schopný dokázat – tedy ani provést. Možná bych měl zajít na jeho placené semináře, nebo obětovat 5 000 Kč za hodinu po telefonu, ať mi to vysvětlí; pro srovnání – průměrná hrubá měsíční mzda se letos pohybovala mezi 21 a 22 tisíci Kč.

Nyní si však udělejme hypotetickou odbočku, co by tak mohl odpovědět, a podívejme se příkladem na zmíněné jedno procento. Víte, jak se vysvětluje? Jedna z opiček na japonském ostrově Koshima se naučila solit brambory a ostatní ji napodobovaly. Jakmile se to naučila pomyslná (vidíte? žádná přesná informace), stá opice, najednou to pozorovatelé zjistili u opiček na okolních ostrovech. Prý se vědomost šířila z vědomí do vědomí. Tmářský nesmysl. Podívejme se na to racionálně a vědecky.

Opičky se zdržovaly na pobřeží, kde je voda v potoce slanější, čím blíže je k mořské, slané vodě. Sůl chuť brambor vylepšila a opička tak měla důvod svoji aktivitu opakovat. Protože mají sklon k napodobování, ostatní se přidaly a vytrvaly ze stejného důvodu. Žádný přenos z vědomí do vědomí – honila je mlsná. A přenos na okolní ostrovy? Například z přednášek Prehistoric Cultures, vyučovaných Timem Roufsem na University of Minnesota, Duluth, se dozvíme, že opičky z tohoto ostrova se naučily i plavat. Ostrůvky jsou blízko sebe a šíření tak zřejmě obstaralo pár opičích misionářů solení. Že si nikdo nevšiml postupného šíření i na ostatních ostrovech? Jak by také mohli, když to nikdo nesledoval. Navíc, když ostrovy navštěvovali lidé, to opravdu nikdo nemohl převézt ani jednu opičku mezi ostrovy? Jak že se do Austrálie dostali králíci? ;-)

Ale dále k článku, je zajímavé, jak deklaruje hodnotu 5 jako neutrální, pak napíše že hodnocení jsou specifická pro každého jedince, a nelze je tedy porovnávat, ačkoliv to v článku dělá. Anebo takové emoční znaménko, které má hodnotu. Rád bych alespoň napsal, že článek má mizernou technickou úroveň, ale s tímhle mi to přijde jako nemístný eufemismus.

Ovšem pozor, toto není výsada jednoho jediného článku. V dalším z nich se dozvíme: „Mozek je zatím nejvýkonnějším počítačem na světě. Vyprodukuje
70 000 myšlenek denně a jeho jedinou činností, kromě řízení celého těla, je srovnávání informací.“ Když je jeho jedinou činností, kromě řízení těla, srovnávání informací, jak to, že produkuje myšlenky? A kde přišel na číslo
70 000?

Je to tak, napsal jsem, že se nejedná o výsadu jednoho jediného článku. Tak abych nedělal množné číslo jen ze dvou příkladů, poskytneme mu více prostoru. Další z jeho článků jménem „Napište si objednávku svého životního partnera“ lze výstižně charakterizovat větou v něm obsaženou: „Pošlete proto všechny radily klidně spát a dejte svému novému partnerovi přesnou tvář.“. Objevitel emočních rovnic promine, spát se mi ještě nechce. Ale nezdržujme se a raději už přikročme k bodům objednávky:

  1. Nejprve si specifikujte, co je pro vás důležité v oblasti práce, zájmů a přesvědčení
  2. Ujasněte si svůj postoj k sexu a jakou roli by měl váš partner hrát
  3. Ujasněte si svůj postoj k financím a jakou roli by měl váš partner hrát
  4. Pokud rádi cestujete, poznamenejte si to
  5. Pokud máte rádi jídlo, určitě nebudete chtít jíst sami
  6. Uveďte další důležité specifikace

Body jedna až tři vypadají rozumně, že? Tak rozumně, že vám v nich nikdo soudný nebude přímo oponovat. A protože se za soudného a dospělého dneska považuje už pomalu kdekdo, včetně řady náctiletých, prakticky se výběr vhodných kandidátů nezúžil. Bod čtyři, někdo rád holky, jiný vdolky. Někdo jezdí výhradně za mořem, někdo má věčný svazek s horami. No nic, výběr se opět nezúžil, protože kdo chce věčně sedět doma na zadku a nikam se nepodívat? Myslíte, že se běžně v populaci vyskytují lidé, kterým nechutná žádné jídlo, jak lze usoudit z bodu pátého? Ovšem šestka je nejlepší, napište si co chcete.

Cvičení bokem: kolik už jste viděli článků „k věci“, které ale ve skutečnosti neřekly nic konkrétního?

Všimněte si, jak se sestavený popis objednávky vůbec nepromítnul do rozhodovací logiky celého postupu. A jak by také mohl, když neví, co jste si do něj vymysleli. Tak proč jste se s ním měli sestavovat? Zřejmě se vědomost, koho chcete, nějakým způsobem přenese z vašeho vědomí do vědomí té, kterou chcete, „A je to“;-) – viz výše zmíněné pojednání o geniálním a zatím plně nepochopeném mozku…

Měl jsem možnost poznat několik typů, kteří už dávno měli sestavenou objednávku – a nic. Ale také jsem poznal i jiné a ti měli přítelkyni. V souladu s jeho články bych mohl začít vykládat něco o tom, jak nedodrželi jeho postup, a tedy přenos z vědomí do vědomí selhal, ale skutečnost je jiná. Mezi zmíněnými byl jeden zásadní rozdíl. Jedni se snažili a oslovovali ženy a ti druzí ne.

„Naučte se objednávku zpaměti a měsíc si ji každé ráno příjemně odříkávejte.“, zní úvodem posledního kroku. A nyní přejdeme rovnou k udávaným výsledkům, „Zkušenost ukazuje, že během tří až šesti měsíců se vaše objednávka zrealizuje“. A tak si započítáme – v rámci férových podmínek si i my vezmeme nejzazší možný interval, tj. 7 měsíců včetně úvodního. Budeme-li uvažovat průměrnou délku měsíce 30,5 dne, dostaneme 213,5 dní ve kterých se objeví vaše vysněná. O víkendech se nepracuje, takže co kdybyste v průměru zkusili oslovit alespoň jednu ženu za tři dny? To přece není mnoho;-) A i tak zvládnete oslovit přes 70 žen. Že by s vámi žádná okamžitě nechtěla nic mít? Statistika říká, že až na nespasitelná individua půjdete na rande.

A jak zařídit, aby dotyčná byla podle objednávky? K těmto metodám neutíkají lidé, kteří nemají problém s navazování kontaktů s opačným pohlavím. Kdo má takový problém, ten bude nadšený, že mu konečně nějaká věnuje svůj čas (i kdyby to měla být jenom jeho iluze), a proto bude tou bezva holkou, kterou chtěl.

Nicméně, celý článek lze vyřídit mnohem prostší úvahou. „Napište si objednávku svého životního partnera“ a „...se vaše objednávka zrealizuje“. Vidíte – taková objednávka vám nejen doručí vysněného partnera, ale ještě vám zaručí, že si ho budete schopni udržet;-) To víte, nová doba – zda se k sobě hodíte jednou provždy je dnes možné poznat už během minut, jak nám tvrdí jeho spolupracovnice, Lenka Černá. No, možná jde také o to, kdy se ptáte... jestli po prvním rande, nebo po prvních padesáti letech vašeho vztahu...

  • Sestavením objednávky nezískáte ani zkušenosti, ani znalosti, které potřebujete, aby váš vztah vydržel.
  • I minutový test má v závěru slovo pravděpodobně – tedy alibisticky připouští i protichůdné varianty. Co kdyby někoho napadlo poukázat na lásku 15-leté slečny, která by na všechny otázky tohoto testu bez zaváhání odpověděla kladně;-)

A tyhle individua se prohlašují za způsobilé, radit vám ve vašich vztazích. Nu což, něco by vám i poradili. Ale opravdu nevidím důvod, proč se jejich radami řídit, nedej bože jim za ně ještě platit.


Líbivé fráze

Může se zdát, jako bych se místo psaní konstruktivních článků zaměřil na účelovou kritiku konkurence. Opak je pravdou. Když dostanete kopačky, slyšíte divoké historky o úspěších jiných, jste konfrontováni se zaručeným postupem a davem jeho příznivců, čelíte psychickému tlaku, zda opravdu děláte správně. Je v pořádku, když pochybujete, ale je nutné si zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout emocím. Proto vám ukazuji různé varianty argumentací, návodů i přístupů a jejich chyby. Co zde popíšu jako chybu, také jako chybu dokážu, a proto vám to i zůstane v hlavě. Pravdy se jen tak nezbavíte. Takže, až se vám příště budou pokoušet něco namluvit, bude pro vás daleko snazší nepodlehnout líbivým frázím.


Úspěšnost je i otázkou toho, na co doopravdy máte
a kam až se odvážíte zajít.

This entry was posted on Sunday, December 16, 2007 at 4:58 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

6 komentářů

No, někdo vymyslí emocionální rovnice, jiný zase engramy. Princip a účel je stejný a rozumnej člověk se nenechá od podobných "spasitelů" nachytat, i když musím uznat, že Aleš s Lenkou jsou dobře sehranej tým. Jinak obdivuju Tvou schopnost uhodit hřebík na hlavičku, včetně rychlosti a razance , s jakou to děláš. Bylo mi to jasný hned od Tvých prvních komentářů k uvedeným tématům. Držím palce a zdravím. Jerry

December 17, 2007 at 10:56 AM

Jo, engramy:-) Jenže ty jsou moc složité v porovnání s emoční rovnicí - tu "správně" a rychleji pochopí daleko větší množství lidí, řekněme rovnou platících klientů:-) Navíc, u engramů hrozí riziko, že by mohli přijít do nežádoucího kontaktu s textem třetí strany a to by je mohlo zbytečně mást...

Když se vrátím k Tvému prvnímu komentáři na blogu... místní obsah začíná připomínat obsah knihy;-)

PS: A samozřejmě díky;-)

December 17, 2007 at 3:09 PM

Sice strašně nerad čekám ve frontě, ale budu se těšit, že mi tu knihu aspoň podepíšeš;-)

December 18, 2007 at 9:09 AM

Zajímavé čtení k věci najdete i zde:

www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1206701565
www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1206721235
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit
&idd=&pismeno=&vyraz=1189080206&heslo=P%amp;ED-voda

June 10, 2008 at 8:50 AM

Zajímavý článek. Chápu tenhle úhel pohledu, nekritizuju ho. Jen chci přidat vlastní zkušenost - já jsem si koupil DVD s přednáškou o ER za, tuším, 400,- Kč a za rok práce se mi zcela otočil život (myšleno k lepšímu). Partnerka začala před půl rokem a též má dobré ohlasy.

Tomáš F.

October 24, 2016 at 9:37 AM

Chápu - jenomže osobní pocit nijak nedokazuje, že mají pravdu;) Viz třeba autobiografie The Psychic Mafia od M. Lamara Keeneyho.

October 30, 2016 at 3:43 PM

Post a Comment