Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Reklamace a práva spotřebitele  

Posted by SomeoneCZ in

Závěrem článku "Feromony jako nápoje lásky" jsem se dotknul reklamace. Od té doby jsem však zapochyboval, že veřejnost je svých práv znalá tak, jak jsem se původně domníval. Podívejme se tedy spolu na vybrané body:


 • Reklamační řád prodejce není pro kupujícího závazný
  Stejně jako platný zákon nesmí být v rozporu s ústavou, prodejce si nemůže vymýšlet co ho napadne a co by bylo v rozporu se zákonem. Ani smlouva, kterou by jste uzavřeli a svými podpisy stvrdili, nesmí porušovat platné zákony.

  Jinými slovy, prodejce nesmí jakkoliv spotřebitele omezovat ze zodpovědnosti za vady, a to ani s jeho souhlasem.

  Dále prodejce nesmí prodejem porušovat platné zákony i v tom smyslu, že by vám prodával např. psychoaktivní látky – viz článek "Feromony jako nápoje lásky".

 • Spotřebitel musí být řádně informován o vlastnostech a složení výrobků
  Kupujete-li výrobek, máte právo vědět, z čeho se skládá. V případě e-shopu to musí být uvedeno tak, aby se s tím potencionální spotřebitel mohl seznámit, ještě před koupí.

  Mezi vlastnosti výrobku patří i to, jak se projevuje – prodejce musí garantovat nějakou minimální funkčnost.

  Vrátím-li se k feromonům, výrobek z tajných přísad evidentně nevyhovuje. Stejně tak přípravek, u kterého vám odmítají zaručit, co vlastně dělá – např.

  "díky aplikaci našeho feromonu, následuje složení, vás na ulici za účelem seznámení osloví 75% žen, který ten den potkáte a budou ve věkové hranici 15-50 let"

  by bylo OK, pokud by to ovšem byla také pravda. Jinak se můžeme začít bavit o nekalých obchodních praktikách.


 • Prodejce musí řádně informovat spotřebitele o jeho právech a způsobu uplatnění reklamace
  Sdělení, že výrobek můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu a že jinak se to řídí platnými zákony, bych osobně nepovažoval za řádné informování spotřebitele, protože se jedná o všeobecně známou informaci.

  Prodávající nemůže zamítnou reklamaci z jiného, než zákonného důvodu. Např. ztracený obal, záruční list místo dokladu o zakoupení nejsou důvody k zamítnutí reklamace.

  Prodejce vadu výrobku bezodkladně a bezplatně odstraní v záruční lhůtě, jde-li o vadu odstranitelnou. U feromonů jde tedy např. o rozprašovač, ale ne o směs samotnou – viz článek "Feromony jako nápoje lásky".

  Nemůže-li být výrobek řádně užíván bez vady, spotřebitel má právo na výměnu věci, nebo na vrácení peněz, dle svého uvážení. Koupíte-li si feromon a on nebude fungovat, jak je prodejcem garantováno, máte zákonem dané právo požadovat vrácení peněz a to bez zbytečných průtahů z jeho strany. K ověření funkčnosti musíte výrobek použít a tak nelze akceptovat tvrzení, že byl výrobek použit, jako důvod k zamítnutí žádosti spotřebitele.

 • Domáhání se náhrady škody
  Odmítá-li prodejce uznat vaše zákonné požadavky, máte právo se soudní cestou domáhat náhrady škody. V ČR se od 1. 4. 2008 už nemusíte obracet přímo soud, ale můžete využít i projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Koupili by jste si plasmu za 50 tisíc a pak se v obýváku dívali na černou obrazovku, jenom proto, že vám dodali vadný kus a vám je "blbé" jít to reklamovat?

Prezentované informace jsem připravil podle následujících zdrojů, jak byly dostupné data vydání tohoto článku. A abych si zahrál i na ďáblova advokáta, můj výklad nemá žádnou právní hodnotu. Což bych však u výkladu např. ČOI netvrdil...

 • Česká obchodní inspekce, "Časté dotazy - reklamace", http://www.coi.cz/?page=72

 • Česká obchodní inspekce, "ČOI kontroluje internetové obchody", http://www.coi.cz/?page=124

 • Česká obchodní inspekce, "Práva kupujících", http://www.coi.cz/?page=24

 • Jana Teplá, "Soudit se již nemusíte...", Sdružení obrany spotřebitelů, http://www.spotrebitele.info/vase-prava/clanek.shtml?x=2345604

 • Zbyšek Bahenský, "Jak prosadit svá práva ve vztahu s prodejcem při reklamaci", Sdružení obrany spotřebitelů, http://www.spotrebitele.info/vase-prava/clanek.shtml?x=2344518

 • Evropská komise, "Směrnice o nekalých obchodních praktikách", Generální ředitelství zdraví a ochrany spotřebitele, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/
  fair_bus_pract/ucp_cs.pdf

Kdo se chová jako ovce, toho sežere vlk.

This entry was posted on Thursday, June 5, 2008 at 10:51 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Post a Comment