Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

Obušku, z pytle ven!  

Posted by SomeoneCZ in

Dívali jste se letos o vánocích na pohádku Obušku, z pytle ven? Jak potlačili drobného českého živnostníka, který se snažil obstát v krutých tržních podmínkách a ještě se staral o blaho státu? Jak poškodili jeho podnikatelskou pověst? Nu ano, je to tak. Muzikant byl sice chudý, ale co by se stalo s hostinským, kdyby jemu podobné krmil zdarma? Stát by měl o dalšího chudého víc a přišel by o daň z přidané hodnoty, o nutnosti vyplácet sociální podporu ani nemluvě. Tedy, snížila by se průměrná životní úroveň obyvatelstva, jež je mimo jiné dotována právě z této daně – zdravotnictví, sociální péče, vzdělávací systém, ... A řekněme si to po pravdě, kouzelný dědeček nebyl žádný lidumil, ale hlava organizovaného zločinu. Vždyť snímek nade vší pochybnost ukazuje, jak rekrutoval nového kumpána, muzikanta, z řad sociálně slabších, aby za něho udělal špinavou práci.

Čím byl ve skutečnosti kouzelný stoleček? Místo toho, aby dali vydělat českým farmářům a osvobodili tak stát od nutnosti jejich dotací, raději zaplavili trh importovaným zbožím. Zcela jasně se jedná o podvratnou, záškodnickou činnost proti poctivým farmářům, zajišťujících výživu národa. A všimli jste si? Ani clo z toho nezaplatili!

A co oslíček, který se měl otřást? Naprosto jasná ukázka protistátní činnosti, jmenovitě padělání peněz a jejich nedovoleného uvádění do oběhu. Jak jsme se při shlédnutí mohli na vlastní oči přesvědčit, muzikantova hotovost nepocházela ze státních mincoven. Bylo snad cílem vyprat špinavé peníze, a/nebo rozložit ekonomiku státu?

Závěrem se už organizovaný zločin pod taktovkou kouzelného dědečka ani nesnaží zakrýt svou pravou tvář. Jen co hostinský uvědoměle zasáhl ve prospěch státu, když se oba zločince pokusil připravit o jejich nástroje společenské zkázy, které by zcela jistě odevzdal nejbližšímu obecnímu policajtovi, byl vystaven brutálnímu násilí – ublížení na zdraví obuškem a taktéž došlo ke škodám na vybavení podniku. To našim dětem zase jednou dali pěkný příklad!

Šťastný Nový rok!

Podpořte naše živnostníky a pořádně oslavte Nový rok!

This entry was posted on Thursday, December 27, 2007 at 1:53 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 komentářů

A ty jsi od brouka Pytlíka ze které strany bratranec? =)

August 22, 2010 at 7:01 PM

Post a Comment