Read about The Theory of Interest first, if you've come here because of women. Otherwise, check the table of contents. Despite model scenarios, you can lose some illusions here.

Pokud jste tu kvůli ženám, přečtěte si, o čem Teorie zájmu vlastně je. Jinak zkuste rovnou obsah. Ač uvedené jsou modelové situace, nedivte se, když tu přijdete o iluze.

The Extelligence  

Posted by SomeoneCZ in ,


From time to time, I ran across a text stating that it is impossible to give a good advice on dating, because nobody's the same (Hey, guys - do you want any loony mercenary, or do you want the good one? ;-). Both, man and woman, make these statements. I just wonder why - why they have the problem to see the effects of learning everywhere. As a small baby, you learn as you interact with your environment. Do you remember your mama talking to you? In the elementary school, you learn to read and write, the math, the basics of physics and you pass exams. Did you ever had a problem with computer you've solved using the knowledge available on the Internet? Well, all of this is an example of extelligence [1]. Did you ever heard a story of your grandpa, how he met your grandma? That's just another example of the extelligence.

Humans exist on this planet for a long time. But I don't even need all that time to show the idea. For past several thousand years, people live in a civilization. Yes, they varied through the time, but they defined social behavior of people. And the social interactions included, yet still include, dating. Woman and man get together, optionally have babies, and stay together til death or the low interest (to stay with each other) do them part.

Looking closer at the human dating habits, we can see a repeating set of behavioral patterns, which can be shown by someone, who understand them. For instance, a girl with positive interest in you asks you personal question to get to know you. This is a behavioral pattern. See? It is not necessary to re-invent the wheel, if the extelligence can provide you with the required information. All what's required is that you're intellignet enough to understand that it is actually possible and to understand the information itself. That's all it takes. Of course, and the will to do it:-)

My preferred examples of such knowledge is DocLove's The System - The Dating Dictionary [2] and by me written The Theory of Interest [3], which partly comes from DocLove's knowledge, experience of my friends (the extelligence strikes again:-), some other sources and of course from my own practice and thoughts.

The System couches you to get the good one (woman) to which The Theory of Interest refers as to the one that is compliant with its seventh part aka Miss Right. Both works use the term interest level, The System's one ranges from zero (none interest whatsoever) to 100% (love), while The Theory of Interest uses boundaries -100% (hate) to 100% (love). They are compatible (DocLove's 50% equals to mine 0%) and in future writing, I'll use mine notation, because I'm little bit into the math and such notation allow more clear writing, when I apply some other rules onto this. If I'll ever do so here:-)
Čas od času někde narazím na text ve kterém jeho autor/ka zasvěceně píše, že je nemožné dát dobrou radu ohledně vztahů, protože každý je jiný (a vy chcete každého, nebo jenom toho, kdo za to stojí?;-). Občas mi to ještě udivuje - nevidí snad, že už jako malé dítě se naučili své mateřštině, protože na ně mluvili? Nenaučili je v základní škole číst, počítat a psát společně i se základy fyziky? Nikdy nepoužili Internet, aby našli řešení ke svému problému? Tohle všechno jsou ukázky exteligence [1]. Povídal vám někdy děda o tom, jak se seznámil s babičkou? Další příklad exteligence.

Lidé už na téhle planetě žijí nějakou tu dlouhou dobu a abych ukázal, o co mi jde, nebudu ani potřebovat tolik času. Posledních pár tisíc let žijeme v nějaké civilizaci. Ano, říše se zvedaly a padaly do prachu zapomnění, nicméně i tak definovaly sociální chování lidí. Jejich interakce zahrnovaly, a ještě zahrnují, randění/svádění/namlouvání/vztahy. Muži a ženy se dávají dohromady, někdy mají i děti, a zůstávají spolu, dokud je smrt, nebo nízký zájem (být s tím druhým) nerozdělí.

Když se blíže podíváme na jejich počínání, uvidíme opakující se vzory jejich interakcí - chování, které vám může ukázat někdo, kdo jim rozumí. Například, žena s kladným zájmem vám bude klást osobní otázky, aby vás lépe poznala. To je vzor chování. Vidíte? Není nutné znovu vynalézat vynalezené, když vám exteligence může dodat potřebné informace. Pouze je třeba, aby jste dokázali pochopit, že je to možné, a aby jste dokázali pochopit samotnou informaci. To je vše. Tedy až na vůli udělat, co je třeba:-)

Moje preferované ukázky takových znalostí jsou The System - The Dating Dictionary [2] od Doc Love a mnou sepsaná Teorie zájmu [3], která částečně vychází právě z [2], zkušeností mých přátel (Zase ta exteligence:-), několika dalších zdrojů a samozřejmě z mé praxe a mých úvah.

The System vás vede k získání té dobré, kterou popisuje Teorie zájmu v sedmém díle, případně ji označuje jako slečnu Správnou. Obě práce používají výši zájmu k určení zájmu být s tím druhým. The System má meze od nuly (totální nezájem) do 100% (láska), zatímco Teorie zájmu používá rozsah od -100% (nenávist) do 100% (láska). Obě jsou kompatibilní (50% u DocLove odpovídá nule Teorie zájmu). V dalším psaní budu používat notaci Teorie zájmu, protože nemůžu vyloučit, že udělám nějakou tu matematickou úvahu a tenhle zápis je pak přehlednější. Pokud ji ovšem zde vůbec někdy udělám:-)References

  1. Ian Stewart and Jack Cohen, "Figments of Reality", Cambridge University Press 1997, ISBN: 0-521-57155-3 / 978-0-521-57155-5 (UK edition)

  2. Thomas Hodges aka DocLove, "The System - The Dating Dictionary", AskMen.com Solutions 2004, http://www.doclove.com/, ISBN: 0973449501

  3. Someone aka SomeoneCZ, "Teorie zájmu" aka "TZ" ("The Theory of Interest"), http://www.svadeni.cz/, Published through first half of 2007

This entry was posted on Sunday, October 7, 2007 at 6:11 PM and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

2 komentářů

Ahoj Someone,   (Reply/Odpovědět)

Na svadeni.cz jsem se dostal náhodou, kvůli jedné zcela nedobytné slečně. Nějakou shodou okolností jsem s podobnými dívkami neměl moc zkušeností a články tam mně opravdu rozšířily obzor. Člověk se prostě musí neustále učit, zejména když si začne myslet, že už ho nic nepřekvapí.
Nepřekvapily mě až tak články samotné jako Tvůj osobní přínos: stylově vedené diskuze a komentáře, neuvěřitelně široký záběr, praktické znalosti, zkušenosti a "last but not least" Teorie zájmu. Nechci se k ní detailně vyjadřovat, stojí za to aby si ji přečetlo co nejvíc lidí a dostala se do širšího povědomí. Zaujaly mě také bystré a pohotové reakce v diskuzích a co bych chtěl vyzdvihnout, zejména úroveň Tvého psaného projevu. Málokdy se vidí, aby se tak nenápadně a zároveň působivě doplňovaly inteligence, zkušenost a hlavně čtivost, která faktický přínos článků ještě umocňuje. Myslím, že reakce čtenářů hovoří za vše a že by opravdu stálo za úvahu přenést Tvé myšlenky do tištěné podoby. Vím, že to nemusí být jednoduché, ale když člověk něco opravdu chce a vytkne si konkrétní cíl, může dokázat cokoliv. Držím palce a zatím se budu těšit na Tvé další příspěvky. Zdraví Jerry

October 8, 2007 at 7:37 PM

Ahoj Jerry, jednoznačně díky:-) Máš pravdu, na českém trhu TZ chybí - takže čím dál více uvažuji, že se
podívám, co by s tím šlo udělat:-)

Díky za přízeň a sleduj oba weby. Tady plánuji něco zveřejnit každý týden - až dva.

Someone

October 9, 2007 at 11:23 AM

Post a Comment